Skårup Skole søger 2 pædagoger

deltid
Skårup Skole søger 2 pædagoger
 • Svendborg Kommune
 • Østergade 53 1, 5881 Skårup Fyn

Skårup Skole søger fra den 1. maj 2024 eller hurtigst muligt derefter, 2 pædagoger til at indgå i skolens pædagog-team.
Stillingerne, der er på 28 timer, omfatter primært timer i SFO, men der vil også være timer i undervisningsdelen. Timerne er som udgangspunkt fordelt i tidsrummet kl. 06.30 - 16:45.

Vores SFO er i god udvikling. Derfor søger vi engagerede og dygtige pædagoger, der brænder for SFO, folkeskolen og dens kerneopgave, og som dedikeret vil arbejde for at medvirke til at skabe en SFO, der inspirerer og udfordrer vores børns fritid. Derfor stiler vi højt og sætter mange ressourcer i spil i vores arbejde med SFO.

SFO er en hjørnesten i arbejdet med børnene i dagens skole. Vi tror på at vi kan præge det enkelte barn positivt, når vi veksler mellem respekt for børns fritid og bevidst og struktureret tilbyder dem forskellige aktiviteter i SFO, så vi kan opfylde vores ambition om at være den foretrukne skole i området. 

Du vil indgå i et team af pædagoger, der sammen tilrettelægger en spændende og tryg SFO-hverdag. Pædagogernes bidrag i det pædagogiske arbejde har stor betydning i forhold til strategien med mangfoldige læringsmiljøer. Et begreb vi arbejder med i hele Svendborg skolevæsen. Det handler overordnet om, at børn og unge skal respekteres for det, de er, og det de kan; og fordrer at de læringsmiljøer de deltager i, må være mangfoldige i tilgangen til børn.
Vi er således optaget af at udvikle mangfoldige læringsmiljøer og den enkeltes deltagelse i fællesskabet.
Alle vore børn, også dem med særlige behov, skal have mulighed for at deltage i betydningsfulde og udviklende fællesskaber.

Skårup Skole består af en almenskole med SFO samt en Heldagsklasse, der er et skoletilbud for elever med socioemotionelle udfordringer.
På skolen er der ca. 300 børn og unge fordelt på 0. – 9. klasse og omtrent 40 medarbejdere, hvoraf 9 er pædagoger – 5 i almendelen og 4 i Heldagsklassen. Der går pt 100 børn i skolens SFO.

Vi forventer at du: 

 • er uddannet pædagog, og brænder for at give dit bidrag til en god folkeskole med en attraktiv SFO
 • har erfaring med SFO
 • mestrer relationsarbejdet, er anerkendende og troværdig
 • gør dig pædagogiske og didaktiske overvejelser i forhold til arbejdet med børn og unge
 • du er fagligt velfunderet – kvalificeret og kompetent
 • kan navigere roligt i SFO såvel som i undervisning og er en tydelig voksen, der tager ansvar for at sætte spændende aktiviteter i gang, som er målrettet børns interesser
 • er en bevidst og tydelig rollemodel
 • er fleksibel og god til at samarbejde
 • tager del i de praktiske opgaver der er i løbet af dagen
 • er klar til at indgå i et tværprofessionelt samarbejde
 • er optaget af et godt forældresamarbejde


Vi er en skole:

 • Der er i gang med omstilling til at blive LEAPS skole
 • hvor fællesskabet er centralt, og hvor vi har et godt arbejds- og undervisningsmiljø. Vi lader os gerne inspirere af hinandens forskellighed og værdsætter det gode kollegiale fællesskab
 • som erkender at arbejdet i SFO og skolen er mangefacetteret, udfordrende og givende
 • hvor vi arbejder med dannelse
 • hvor der er et højt fagligt niveau
 • hvor uddannelse og viden prioriteres, og derfor også kritikken, tvivlen og dialogen.


Om Skoleområdet
Skolerne i Svendborg Kommune er noget helt særligt. Vi er optaget af at skabe og udvikle mangfoldige læringsmiljøer, der afspejler, de elever vi har. Derfor er vi hele tiden i bevægelse, med blikket skarpt indstillet på den pædagogiske og didaktiske udvikling af vores skoler.

Men vi er fælles om at løse opgaverne, og vi lægger vægt på et godt og ligeværdigt samarbejde på tværs, ligesom vi prioriterer videreuddannelse og faglige netværk. Vores udgangspunkt er gensidig respekt og stærke relationer - altid med fokus på at skabe de bedste læringsmuligheder for vores elever.

Og så er alle vores folkeskoler idrætsskoler med højt til loftet og plads til mangfoldige måder at lære på. Vi har både en Naturskole og et Sejlcenter, ligesom vi har et stærkt samarbejde med både kultur- og idrætsorganisationer.

Om Svendborg Kommune
Svendborg Kommune er i vores øjne en arbejdsplads af en helt perfekt størrelse: Vi er små nok til at være tæt på hinanden i et varmt uhøjtideligt fællesskab med korte kommandoveje og uden skjulte dagsordner. Og vi er store nok til at have god plads til ambitioner, høj faglighed og rige muligheder for udvikling.

Vi holder af hverdagen og insisterer på, at det skal være rart at gå på arbejde. Vi har travlt, men ikke for travlt til at hjælpe hinanden. Vi møder hinanden i øjenhøjde, i dialog og med tillid, og sammen skaber vi en tryg ramme, hvor vi alle kan løse vores opgaver selvstændigt, fleksibelt og ansvarligt.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

For yderligere informationer kan Christina Crillesen kontaktes på tlf. 6223 4884

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 18. marts 2024. Ansættelsessamtaler foregår i uge 12 2024 .

Svendborg Kommunes HR-afdeling indhenter straffe- og børneattest på de ansøgere, der bliver ansat, og det er en forudsætning for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af juridisk afdeling i samarbejde med direktøren for Børn og Unge.

Vedhæft venligst eksamensbevis og relevante papirer, når du sender ansøgningen.

Velkommen til Svendborg - Øhavets hovedstad!
Svendborg har en suveræn beliggenhed midt i den skønneste natur, på kanten af det Sydfynske Øhav og med en mini-metropol, der byder på det hele. Vi tøver ikke, når vi med stolthed kalder Svendborg for Fyns kulturhovedstad. Vi har en charmerende bymidte og livlig handelsby med teatre og museer samt et rigt foreningsliv. Vores dagtilbud og folkeskoler er i top og med særligt fokus på bevægelse og sport, og vi har flere videregående uddannelser, som snart samles i et attraktivt uddannelsesmiljø ved havnen. Svendborg er placeret midt i landet med en halv time til Odense og under to timer til København og Århus. Svendborg er med sine knap 60.000 indbyggere Fyns andenstørste kommune.