SamFocus søger beskæftigeles-interesserede ergoterapeuter

fuldtid
SamFocus søger beskæftigeles-interesserede ergoterapeuter
  • SAMFOCUS ApS
  • Transformervej 23, 2730 Herlev

Passioneret Ergoterapeut til SamFocus

Brænder du for et job, hvor du både kan bruge din faglighed som ergoterapeut og samtidigt hjælpe sårbare borgere tættere på arbejdsmarkedet? Så er det måske dig vi søger.

Hos SamFocus arbejder vi motiverende med borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Vi støtter dem i at finde/genfinde egne ressourcer, afklare mulige arbejdsområder, som borgeren ser sig selv bidrage i, opsøge virksomheder mhp. at finde job/praktikmuligheder samt støtte dem undervejs i forløbet. Som led i afklaring af borgernes arbejdsevne vil du skulle trække på din viden som ergoterapeut ang. Relevante hjælpemidler, rette arbejdsstillinger samt korrekt indstilling af arbejdsfelt.

Du vil derudover udarbejde APV’er, funktionsevnebeskrivelser i eget hjem samt sundhedsfaglige screeninger, hvor du på baggrund af fysiske øvelser og borgerens helbredsmæssige udfordringer, identificerer skånehensyn til kommende beskæftigelse.

Du får en vekslende arbejdsdag, som vil byde på mange forskelligartede opgaver og du vil blive en del af et dygtigt og mangfoldigt team. Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor du får mulighed for selv at tilrettelægge din uge ud fra din opgaveportefølje.

Dine arbejdsopgaver vil bestå af:

- Udarbejdelse af funktionsevnebeskrivelser.

- Udarbejdelse af APV’er samt sundhedsfaglige screeninger.

- Ugentlige samtaler med borgere

- Virksomhedssøgning og etablering af praktikker

- Besøge borgerne i praktikkerne/i borgerens hjem

- Udarbejde skriftlige dokumenter, både korte statusser og længere rapporter

 

Vores forventninger til dig:

- At du trives ved selvstændigt såvel som tværfagligt samarbejde

- At du trives med skriftligt arbejde

- At du trives med 1:1 kontakt med borgere

- At du kan overholde deadlines og generelt arbejder struktureret

- Det er en klar fordel hvis du har kendskab til eller erfaring fra beskæftigelsesområdet

- At du har kørekort (dette er et krav - egen bil er dog ikke krav)

- Det er en fordel, hvis du også behersker et andet sprog end dansk

Hvem er vi?

Siden 2007 har SamFocus leveret specialiserede og helhedsorienterede ydelser til jobcentre i Danmark. Formålet er at understøtte og guide borgerens vej mod øget livskvalitet, uanset borgerens livsvilkår. Målet kan strække sig fra selvforsørgelse til grundlæggende struktur i hverdagen. SamFocus tilbyder borgeren et individuelt tilrettelagt forløb på et fundament af faglighed, erfaring og evidensbaserede teorier og metodiske tilgange. Efter endt samarbejde med SamFocus skal borgeren have genvundet troen på egne evner. Kriteriet opnås vha. 4 komponenter: empowerment, motivation, kompetenceudfoldelse og forandring.

Ansøgning og CV sendes til lua@samfocus.dk snarest muligt. Samtaler afholdes løbende.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Lujain Albarazi på samme mail som ovenstående.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Mvh. SamFocus