Rengøringsassistent med ekspertise i gulvrengøring og erfaring inden for polish- og anden behandling af gulve

fuldtid
Rengøringsassistent med ekspertise i gulvrengøring og erfaring inden for polish- og anden behandling af gulve
 • Nordisk Erhvervs Partner
 • Smedeholm 10, 2730 Herlev

Nordisk Erhvervs Partner leverer professionel rengøring til virksomheder og offentlige institutioner over hele landet med samme engagement og faglig stolthed, hvad enten opgaven er lille eller stor. Vi søger en dedikeret og erfaren rengøringsassistent med stor ekspertise inden for gulvrengøring, herunder særlig erfaring med slibning og polishbehandling af gulve.

Arbejdsopgaver:

 • Udføre daglig rengøring af lokaler og offentlige områder
 • Varetage specialiserede opgaver inden for gulvrengøring, herunder slibning og polishbehandling
 • Sikre, at gulve altid er rene, pletfri og i en flot stand
 • Udføre grundig rengøring af slagteri- og produktionsområder
 • Anvende passende rengøringsmetoder, redskaber og kemikalier til forskellige gulvtyper
 • Være opmærksom på og rapportere eventuelle skader eller mangler ved gulvbelægninger
 • Opretholde en høj standard for hygiejne og renlighed

 

Kvalifikationer:

 • Erfaring med gulvrengøring og særlig ekspertise inden for slibning og polishbehandling
 • Evnen til at arbejde selvstændigt og effektivt
 • God fysisk form, da stillingen kan kræve løft af tunge genstande og langvarig stående
 • Fleksibilitet til at arbejde på skiftende tidspunkter og i weekender ved behov
 • Erfaring med slagterrengøring er en fordel
 • Grundlæggende kendskab til rengøringsprodukter og -teknikker
 • Ansvarlig og pålidelig med et øje for detaljer

 

Vi tilbyder:

 • En udfordrende og varieret stilling inden for rengøring og gulvpleje
 • Mulighed for at udvikle dine færdigheder inden for gulvrengøring og specialiserede teknikker
 • En konkurrencedygtig løn baseret på dine kvalifikationer
 • Gode arbejdsforhold og et positivt arbejdsmiljø
 • Mulighed for fastansættelse efter en prøveperiode

Hvis du har erfaring inden for gulvrengøring og ønsker at arbejde i en dynamisk virksomhed, hvor kvalitet og renlighed er i højsædet, bedes du sende din ansøgning og dit CV til job2@ne-partner.dk .

Vi ser frem til at høre fra dig!

_____________

Nordisk Erhvervs Partner is seeking a dedicated and experienced cleaning assistant with significant expertise in floor cleaning, particularly in floor sanding and polishing. We provide professional cleaning services to businesses and public institutions nationwide with equal dedication and professional pride, regardless of the scale of the task at hand.

 

Responsibilities:

 • Perform daily cleaning of premises and public areas
 • Handle specialized tasks related to floor cleaning, including sanding and polishing
 • Ensure that floors are consistently clean, spotless, and well-maintained
 • Conduct thorough cleaning of slaughterhouse and production areas
 • Utilize appropriate cleaning methods, tools, and chemicals for different types of flooring
 • Be attentive to and report any damages or deficiencies in floor coverings
 • Maintain a high standard of hygiene and cleanliness

 

Qualifications:

 • Experience in floor cleaning with specific expertise in sanding and polishing
 • Ability to work independently and efficiently
 • Good physical condition, as the position may involve lifting heavy objects and prolonged standing
 • Flexibility to work at varying shifts and weekends as required
 • Experience in slaughterhouse cleaning is an advantage
 • Basic knowledge of cleaning products and techniques
 • Responsible and reliable with an eye for detail

 

We Offer:

 • A challenging and diverse position in cleaning and floor maintenance
 • Opportunities to develop skills in floor cleaning and specialized techniques
 • A competitive salary based on qualifications
 • Good working conditions and a positive work environment
 • Potential for permanent employment after a probationary period

If you have experience in floor cleaning and wish to work in a dynamic company where quality and cleanliness are paramount, please submit your application and CV to job2@ne-partner.dk

 

We look forward to hearing from you.Log ind