Psykolog til Egely – En sikret / særlig sikret institution til børn og unge

fuldtid
Psykolog til Egely – En sikret / særlig sikret institution til børn og unge
 • Region Syddanmark
 • Damhaven 12 7100 Vejle

Egely er en sikret og særlig sikret ungdomsinstitution til børn og unge fra 12-17 år, som ikke har haft det lige nemt i livet, og som har stort behov for voksen kontakt og støtte, når de kommer til os. Egely består af 2 sikrede afdelinger med plads til 16 børn og unge, samt en særlig sikret afdeling med plads til 5 børn og unge. Egely har intern skole og værksted.

Anbringelse på Egely sker efter §66 lov om anbringelse og vi arbejder under Lov om voksenansvar. Vi har anbragte børn og unge som er: i varetægtssurrogat, pædagogisk observation, børn og unge med kriminel og udad-reagerende adfærd.

Vi søger en psykolog med interesse i at indgå i et ligeværdigt møde med børn og unge, som typisk har multiple problemstillinger. Egelys kerneopgave er at genvinde, vedligeholde eller fremme barnets eller den unges kompetencer under anbringelsen.

Se http://Egelysfagligecirkel.dk

Ligeledes arbejder vi ud fra 2 kerneværdier, som handler om at Egely skal være et trygt sted at være, samt at man kan have et indholdsrigt liv, som barn/ung, når man bor på Egely.

På Egely har vi én psykolog, som arbejder deltid, derfor søger vi endnu en psykolog – gerne på fuldtid, så vores anbragte børn og unge kan få den hjælp og støtte de har behov for. Ligeledes ønsker vi at det pædagogiske og sundhedsfaglige samarbejde, som er i huset, krydres med endnu flere vinkler, så alle kan løse deres kerneopgave til gavn for børnene og de unge.

Psykologopgaven på Egely

Psykologerne på Egely er organisatorisk forankret i staben og servicerer dermed såvel anbragte børn- og unge efter behov og muligheder, medarbejdere og ledelse samt eksterne samarbejdspartnere. Betjening af ledelse og medarbejder indebærer at være

deltagende på flere niveauer i interne arbejdsgrupper, give sparring eller input. Som psykolog indgår du i et tæt samarbejde med Egelys anden psykolog og I står sammen for den psykologfaglige vejledning og sparring af det pædagogiske personale ved eksempelvis overlap, koordinerende møder på afdelingerne og deltagelse i teammøder

efter aftale med afdelingsledelsen.

Psykologerne udfører ordinære screeninger, psykologiske tests og undersøgelser samt fortager akutte vurderinger af f.eks. selvmordsrisiko, psykose og behov for kontakt til psykiatrien, herunder telepsykiatri. Psykologerne afholder støttende, afklarende og kriserelaterede samtaler med de unge efter behov.

Stillingen er som udgangspunkt 37 timer pr. uge – skriv i ansøgning, hvis du har andre ønsker.

Dine kompetencer

 • Vi forventer, at du er autoriseret eller på vej til at blive autoriseret og i den forbindelse er parat til at tage de kurser og den supervision, som er nødvendig for at kunne varetage opgaverne på Egely
 • Vi forventer at du har kendskab til og kan udarbejde psykologiske undersøgelser og screeninger samt formidle både skriftligt og mundtligt, målrettet den konkrete modtager
 • Du skal kunne indgå i tværfaglig dialog, samarbejde og rådgive både interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Det daglige psykologarbejde på Egely er komplekst, og kræver at du er omstillingsparat. Du skal derfor være indstillet på, at dine planer kan blive ændret, og der forventes en vis fleksibilitet i arbejdsindhold og arbejdstid
 • Vi forventer at du er bredt interesseret og orienteret i de alvorlige, multible vanskeligheder og problemstillinger, de anbragte børn og unge har med sig, og at du samtidig kan se og arbejde med det hele menneske. Særligt arbejder vi på at udvikle en pædagogisk og psykologisk tilgang, der tager udgangs punkt i tankerne om udviklingstraumer
 • Egely står lige nu – og i den kommende tid – i en kulturforandringsproces, hvor vi arbejder med en masse nye tiltag – så du skal kunne trives med, at vi ikke altid har løsningen på alt – men at vi finder den sammen
 • Du kan lide at have det sjovt på dit arbejde, trods komplekse problematikker
 • Vi forventer, at du har kørekort til personbil.

Vi tilbyder dig:

 • En arbejdsplads i udvikling
 • Et afvekslende job med både udredning, samtaler og konsultativt arbejde
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelse af dit eget arbejde
 • Gode muligheder for efteruddannelse
 • Gode kollegaer – de bedste, hvis vi selv skal sige det….
 • En udfordrende og spændende arbejdsplads, med gode muligheder for, at du kan sætte dit faglige fodspor
 • Faglig udvikling i forhold til multiple problemstillinger og mulighed for at fordybe dig i teori herom
 • Løn i henhold til gældende overenskomst.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte: Forstander Lena Schødt Sørensen 21786359 eller psykolog Ditte Söderhamn tlf. 24 61 47 89

Ansøgningsfrist: Den 8. april 2024.

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt den 18. april 2024 på Egely.

Ansættelse: Den 1. juni 2024.

Arbejdssted: Egely, Søndergaardsvej 9, 5580 Nørre Åby, tlf. 99 44 21 00.

Der indhentes reference inden ansættelse. Endvidere indhentes offentlig straffeattest og børneattest. Det er en betingelse for ansættelsen, at disse vurderes tilfredsstillende.