Prækursister til Intensivafsnit, Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde

fuldtid
Prækursister til Intensivafsnit, Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde
  • Region Sjælland
  • Alleen 15, 4180 Sorø

Kære kommende nyuddannede sygeplejerske.

Har du lyst til at få en masse søde, og fagligt dygtige kolleger? -Og har du mod på at blive ansat i det intensive speciale?

Så læs med;

Bliv en del af vores prækursist program på intensivt afsnit på SUH, Køge og Roskilde.

På intensivafsnit SUH Køge og Roskilde har vi udviklet et individuelt tilpasset introprogram, som strækker sig over to år og munder ud i en ansættelse som intensivkursist.

I løbet af de to år får du gradvist mere viden, færdigheder og kompetencer igennem klinisk praksis, formaliseret undervisning, skills, og supervision. Du bliver tildelt en mentor som følger dig frem mod opstart på intensiv specialuddannelsen. De første 6 måneder vil du ikke indgå i normeringen, men følges med en kollega og blive gradvist mere selvstændig.

I de følgende halvandet år vil du gradvist erhverve flere og flere kliniske og teoretiske kompetencer under supervision, indtil du er klar til et udfordrende og spændende to-årigt forløb, hvor du gennemfører specialuddannelsen i intensiv sygepleje.

Om Intensiv afsnit:

Anæstesiologisk Afdeling har intensivafsnit på såvel SUH Køge og SUH Rosilde. Vi søger prækursister på begge matrikler.

De to afsnit er organisatorisk lagt sammen og har fælles ledelse bestående af én oversygeplejerske og én ledende overlæge, samt 3 souschefer. Derudover har vi en meget dedikeret klinisk uddannelsesansvarlig der vil følge dig godt igennem din prækursistforløb.

Vi har 10 almene intensiv behandlingspladser i Køge og 6 almene intensiv behandlingspladser i Roskilde. Når universitetshospitalet i Køge er færdigbygget i 2027, vil der være 32 intensivsengepladser og alle specialer i Region Sjælland vil være på Sjællands Universitetshospital i fremtiden. Der venter os mange nye og spændende opgaver i den sammenhæng.

Du er

  • Nyuddannet sygeplejerske eller lige ved at være det - har høje faglige ambitioner og er interesseret i at videreuddanne dig.
  • Åben, nysgerrig og har gode refleksive evner.
  • Interesse for den basale og den komplekse patientpleje.

Vi tilbyder

  • Individuelt tilpasset introduktionsprogram, som strækker sig over 2 år
  • Tilknyttet mentor fra du starter i afsnittet og indtil du bliver intensivkursist.
  • Ansættelse som prækursist på 33 eller 37 timer/ugentligt. Efter endt specialuddannelse vil du have mulighed for at blive i afdelingen på det timetal, der passer dig.
  • Godt læringsmiljø med andre kursister. Vi er for andet år i træk indstillet til sygeplejestuderende praktikpris og har vundet Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins uddannelsespris 2022 som bedste uddannelsessted for anæstesilæger
  • Høj prioritering af faglighed og udvikling.

Intensivafsnit er en del af Anæstesiologisk Afdeling, der har ca. 485 ansatte. Afdelingen omfatter desuden Anæstesi, Operation, Opvågning, Sterilcentral, Dagkirurgi, Tværfagligt smertecenter, forskningsenhed og en Simulationsenhed.

Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, kan du kontakte

Klinisk Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Karina Zartov-Jacobsen, telefon 47 32 50 59, kz@regionsjaelland.dk

Eller

Souschef Christina Nielsen, telefon 47 32 64 53, cbn@regionsjaelland.dk

Se mere om vores afsnit på vores Instagram profil: #intensivroskilde

Når du søger stillingen, skal du trykke på ”søg jobbet” i bunden af annoncen.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Om os

Den 1. januar 2024 fusionerede Sjællands Universitetshospital (SUH) med Nykøbing F. Sygehus (NFS). Som et af Danmarks største akutsygehuse driver og udvikler vi sygehusene i Køge, Roskilde og Nykøbing F. Vi har aktivitet på alle regionens sygehuse, og vi betjener alle regionens patienter med specialiserede sundhedsydelser samt tilbyder sundhedsydelser inden for 32 forskellige lægelige specialer.

Som Danmarks seneste universitetshospital søger vi at omdefinere tilgangen til, hvordan sundhedsfaglige ydelser leveres i regionen. Vi stræber efter at sikre lige sundhedstilbud for alle. Med øget fokus på uddannelse, forskning og innovation arbejder vi ud fra tankesættet om at bygge bro over afstande, etablere tværfaglige fællesskaber og bringe specialiseret behandling tættere på borgerne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. her
Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde her

Se video om Sjællands Universitetshospital her