Planlægger/Teamleder til hjemmeplejen hos Svane Pleje i Silkeborg

fuldtid
Planlægger/Teamleder til hjemmeplejen hos Svane Pleje i Silkeborg
 • Svane Pleje, Syd ApS
 • Glarmestervej 16A, 8600 Silkeborg

Er du uddannet social- og sundhedsassistent og motiveres du af at bruge alle dine faglige kompetencer og indgå i et tæt samarbejde med engagerede kollegaer, der dagligt arbejder for at skabe den bedste hverdag for vores borgere i hjemmeplejen? Er du skarp til planlægning af kørelister, i stand til at kigge ydelser igennem og følge op på visiteringer?

Med andre ord; Er du Nexus haj, har du indsigt i SUL indsatser og har du leder ambitioner.

Så har du mulighed for at bringe alle dine faglige kompetencer i spil i jobbet som planlægger/teamleder i vores afdeling i Silkeborg.

 

Som planlægger/teamleder får du ansvaret for at planlægge, disponere og koordinere ressourcer og kompetencer i et tæt tværfagligt samarbejde med afdelingslederen og den faglige koordinator - under hensyn til borgernes behov og visiterede indsatser.

I det daglige har du ansvar for kørelisterne og vagtplan. Med din sundhedsfaglige baggrund og forståelse skal du planlægge og sikre en effektiv logistik på ruterne til borgerne. Du bliver centralnerven i vores hverdag.

Som planlægger/teamleder har du ansvar for at varetage borger- og opstartsbesøg hos nye borgere samt indberette og fagligt argumentere for tilpasninger af ydelser til visitationen af borgerne. En stor del af opgaven er at tale med og servicere borgerne og tilpasse løsningerne ved at ringe ud til dem. Det kræver, at du kan prioritere opgaverne ud fra din sundhedsfaglige forståelse og din interesse for at bruge ressourcerne effektivt og samtidigt være serviceminded. Kollegerne har du stor kontakt til i din koordinering.

På kontoret vil du få et tæt samarbejde med vores afdelingsleder, faglige koordinator og planlæggere. Vi har stort fokus på udviklingen af interne arbejdsgange i forbindelse med teamtanken, faste rul og ruter, faste medarbejdere til samme borger og det kollegiale samarbejde. Som led i dette er deltagelse i teams og planlagt tid til sparring og borgergennemgang er nogle af de aktiviteter i hverdagen, som vi ønsker du deltager i – og du vil herigennem kunne præge teamet med dine initiativer.

Din arbejdstid ligger primært i hverdagene mellem 7 til 15 med dertilhørende bagvagter i weekenderne i et rul sammen med de øvrige planlæggere i afdelingen.

 

 

 

Opgaverne som planlægger/teamleder er mangeartede, men overordnet kan nævnes:

 • Planlægning af ruter og udarbejdelse og sikring af at de daglige digitale kørelister ligger tilgængeligt for medarbejderne, så der sikres kontinuitet og kvalitet for borgerne
 • Sikre at arbejdsopgaver fordeles mellem personalet med rette faglige kompetencer - og medvirke i prioriteringen og tildeling af borgere/opgaver ved sygdom efter rette kompetencer.
 • Opstartsbesøg hos borgere samt opfølgningsbesøg på eksisterende borgere
 • Bestilling af APV-hjælpemidler
 • Oplæring af nye medarbejdere i samarbejde med faglig koordinator
 • Indberette og fagligt argumentere for tilpasninger til visitationen af borgerne
 • Administrative opgaver såsom at tage telefonen, ordne medarbejderpapirer eller køre ud på besøg

Vil du med på holdet?

Vi søger dig, der er uddannet social- og sundhedsassistent og som allerede har kendskab til hjemmeplejen. Det er derudover en fordel med kendskab til omsorgssystemet KMD-Nexus og erfaring med planlægning.

Som person er du lærings- og procesorienteret og er i stand til at sætte processer i gang, der kan understøtte læring og udvikling i afdelingen. Du får ting til at ske med baggrund i din gennemslagskraft og kan med dine tillidsvækkende og relationelle kompetencer samarbejde med alle slags mennesker og professioner - og derigennem medvirke til et godt arbejdsmiljø.

Vi forestiller os derudover, at:

 • Du har et kæmpe omsorgsgen og kan lide at arbejde med mennesker
 • Du evner at navigere mellem fokus på borgerperspektiv og fokus på det faglige perspektiv
 • Du udviser fleksibilitet i forhold til opgaveløsning
 • Du har gode mundtlige og skriftlige kompetencer og anvender en god og anerkendende kommunikation
 • Du formår at spille dit team fagligt og socialt stærk

Du bliver en del af vores afdeling i Silkeborg, der huser en hjemmeplejegruppe bestående af ca. 100 medarbejdere fordelt mellem social- og sundhedshjælpere og afløsere. Vi er organiseret i teams med teammøder, der har til øje at holde fokus på faglig refleksion og læring, som vi tænker du skal være med til at stå for. Vi arbejder rehabiliterende med borgeren i centrum og fokus på at give den enkelte borger mulighed for at leve et værdigt liv med trivsel og livsglæde.

Vi kan tilbyde:

 • En fast stilling på mellem 28 til 37 timer
 • Medindflydelse på dine arbejdstider og fleksibilitet
 • Stor frihed under ansvar
 • En lydhør ledelse, der forstår at den enkelte medarbejder er en stærk ressource og som ønsker at imødekomme medarbejdernes ønsker og behov
 • Du vil blive teamleder for et af vores teams.

Har vi din interesse?

Vi ønsker stillingen besat gerne den 1. juni eller alternativt senest den 1. juli 2024, men vi er fleksible ift. tidligere opstart og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt, da vi løbende indkalder til samtaler. Vi glæder os meget til at modtage dit opkald og ansøgning.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker stillingsopslaget uddybet, er du velkommen til at kontakte HR chef Birgitte Bjerregaard på e-mailadressen; bbj@svanepleje.dk.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Log ind