PHP og Pyton udvikler til vækstvirksomhed

fuldtid
PHP og Pyton udvikler til vækstvirksomhed
 • Site-Security A/S
 • Smedevej 2, 6710 Esbjerg V

Er du klar til at accelerere din karriere i SITE-SECURITY som er en hurtigt voksende tech-virksomhed? Vi søger en dygtig PHP-udvikler med solid erfaring i Python til at slutte sig til vores ambitiøse team. Hos os får du muligheden for at arbejde med avancerede teknologier og være med til at udvikle vores platform og giv kunderne endnu flere funktioner. Vi værdsætter innovation og tilbyder dig en nøglerolle, hvor du vil have direkte indflydelse på vores succes.

Bliv en del af vores vækstrejse og bring din ekspertise i spil i et miljø, hvor din indsats ikke bare anerkendes, men også belønnes.

Hvad vi tilbyder:

 • En spændende rolle i et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø.
 • Mulighed for at arbejde med nyeste teknologier og metodologier.
 • Konkurrencedygtig lønpakke med attraktive bonusordninger.
 • Karriereudviklingsmuligheder og kontinuerlig professionel uddannelse.

Ansvarsområder:

 • Udvikling og vedligeholdelse af komplekse webapplikationer i PHP.
 • Integration og optimering af Python-scripts og -applikationer i eksisterende systemer.
 • Samarbejde med projektledere og andre udviklere for at sikre teknisk implementering og deadline overholdelse.
 • Bidrage til alle faser af udviklingslivscyklussen fra kravspecifikation til implementering og vedligeholdelse.
 • Sikring af høj kodekvalitet og optimering af applikationsperformance.

Kvalifikationer:

 • Mindst 3 års erfaring med PHP-udvikling i et professionelt miljø.
 • Avanceret erfaring med Python, herunder erfaring med frameworks som Django eller Flask.
 • Solid forståelse for databaser (SQL og NoSQL) og server-side logik.
 • Stærke færdigheder i softwareudvikling og objektorienteret design.
 • Erfaring med versionskontrolsystemer, fortrinsvis Git.
 • Evne til effektivt at arbejde selvstændigt såvel som i team.
 • Fremragende problemløsningsfærdigheder og evnen til at arbejde under tryk.

Sådan ansøger du: Send dit CV og en kort motivation for, hvorfor du er den rette til denne stilling, til job@sitesecurity.dk . Mærk ansøgningen med "PHP/Python Udvikler".

Vi ser frem til at høre fra dig!

Læse mere om SITE SECURITY mobil sikring her om SITE SECURITY

-----ENGLISH----

PHP Developer with Expertise in Python

Are you ready to accelerate your career in a fast-growing tech company? We are seeking a skilled PHP developer with solid Python experience to join our ambitious team. At our company, you will have the opportunity to work with advanced technologies and help shape the future of system development. We value innovation and offer you a key role where your contributions will not only be recognized but also rewarded.

What We Offer:

 • An exciting role in a dynamic and creative work environment.
 • Opportunity to work with the latest technologies and methodologies.
 • Career development opportunities and continuous professional training.

Responsibilities:

 • Development and maintenance of complex web applications in PHP.
 • Integration and optimization of Python scripts and applications into existing systems.
 • Collaborating with project managers and other developers to ensure technical implementation and adherence to deadlines.
 • Contributing to all phases of the development lifecycle, from requirements specification to implementation and maintenance.
 • Ensuring high code quality and optimization of application performance.

Qualifications:

 • At least 3 years of experience in PHP development in a professional environment.
 • Advanced experience with Python, including experience with frameworks such as Django or Flask.
 • Solid understanding of databases (SQL and NoSQL) and server-side logic.
 • Strong skills in software development and object-oriented design.
 • Experience with version control systems, preferably Git.
 • Ability to work effectively both independently and as part of a team.
 • Excellent problem-solving skills and ability to work under pressure.

How to Apply: Send your resume and a brief cover letter explaining why you are the right fit for this position to job@sitesecurity.dk. Please mark your application with "PHP/Python Developer".

We look forward to hearing from you!

Read more about SITE SECURITY mobile security solutions here SITE SECURITY mobile security camera towers 

Log ind