Pensionerede fængselsbetjente/værkmestre søges til Kriminalforsorgen Øst

deltid
Pensionerede fængselsbetjente/værkmestre søges til Kriminalforsorgen Øst
  • Områdekontor Østerbro
  • Kristineberg 4, 2100 København Ø
Er du uddannet fængselsbetjent/værkmester og er gået på pension på grund af alder, og har du lyst til at vende tilbage til Kriminalforsorgen som fængselsbetjent eller værkmester? Så har du nu muligheden for at søge ind som pensioneret fængselsbetjent/værkmester.

I håb om at flere pensionerede fængselsbetjente og værkmestre vil have lyst til at bidrage til bemandingen, har Direktoratet for Kriminalforsorgen i samarbejde med Fængselsforbundet fastsat nye rammer for ansættelse af pensionerede fængselsbetjente og værkmestre i bemandingen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes på individuel kontrakt i henhold til regulativ af 13. april 2023 for ansættelse i kriminalforsorgen af fængselsbetjente og værkmestre, der er gået på pension.

Arbejdstiden kan udgøre op til 37 timer om ugen. Dette aftales mellem dig og tjenestestedet. Kriminalforsorgen kan ikke garantere et fast ugentligt timetal, da det afhænger af den konkrete bemandingssituation på tjenestestedet. Der ydes løn under sygdom for planlagte vagter.

Ansættelsen sker på timeløn med en timeløn, der aktuelt udgør 202,86 kr. Kriminalforsorgen indbetaler derudover et pensionsbidrag på 15 % til en selvvalgt pensionsordning. Der ydes særlige ydelser i henhold til aftalen om natpenge for tjenestemænd i staten og der indbetales feriegodtgørelse på 12,5 % til Feriekonto.

Ansættelsesmyndigheden er Kriminalforsorgen.

Arbejdsstedet er én eller flere institutioner i Kriminalforsorgen Øst. Kriminalforsorgen Øst består af det tidligere Område Hovedstaden og Område Sjælland.

Krav til dig
Der må som udgangspunkt maksimalt gå 3 år fra pensionering til ansættelse som pensioneret fængselsbetjent/værkmester. Det er i øvrigt en forudsætning for ansættelsen, at du vurderes egnet, herunder helbredsmæssigt, til at forrette tjeneste på betryggende måde. Denne vurdering foretages af tjenestestedet.

Du skal kunne indgå i normal tjeneste og udføre de opgaver og funktioner, der er omfattet af fængselsbetjentes eller værkmestrenes arbejdsbeskrivelse.

Ansøgning
Hvis dette lyder interessant for dig, skal du uploade en motiveret ansøgning i rekrutteringssystemet, hvor du samtidig angiver, hvilke institutioner, du ønsker at forrette tjeneste på. Angiv meget gerne flere institutioner, hvis du har mulighed for at forrette tjeneste på flere institutioner.

Du kan læse mere om institutionerne i Kriminalforsorgen Øst på kriminalforsorgens hjemmeside.

Du søger stillingen via linket "Søg stillingen”.
Ansøgningsfristen er 1. maj 2024. Ansøgninger videresendes løbende til de institutioner, som er angivet i ansøgningerne. Der afholdes løbende ansættelsessamtaler. Eventuel tiltrædelsesdato aftales individuelt.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Spørgsmål kan rettes til HR-enheden i Kriminalforsorgen Øst på mail til hr.oest@krfo.dk

Om Kriminalforsorgen, Område Øst
Område Øst er en sammenlægning af to tidligere områder: Område Hovedstaden og Område Sjælland, der ud over vores Områdekontor Øst består af:

Otte institutioner fordelt på hele Sjælland inkl. Bornholm og Færøerne.

De otte institutioner har to åbne fængsler, 17 arrester, to lukkede fængsler, Ungekriminalforsorgen, to Fodlænkeafdelinger (Intensiv Overvågning), syv KIF afdelinger og et udlændingecenter og et udrejsecenter.

I alt ca. 2000 ansatte.

For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk