Pædagogmedhjælpere med gode relationskompetencer søges til Specialcenter Sigrid Undset

fuldtid
Pædagogmedhjælpere med gode relationskompetencer søges til Specialcenter Sigrid Undset
 • Borgerservice
 • Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg

Om jobbet

Sigrid Undset Skolen er et specialiseret skole- og SFO-tilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder fra børnehaveklasse til og med 10. klasse (§20 stk.2).

For det kommende skoleår 24-25 forventes elevtallet at være ca. 100.

Fælles for alle ansatte og faggrupper på Sigrid Undset Skolen er engagement og interessen for børn med særlige behov, deres trivsel og udvikling. Det forventer vi naturligvis også af dig.

Vores teoretiske grundlag i forhold til arbejdet med elevernes personlige og sociale udvikling er funderet i systemisk teori og neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Vores mål er, at øge elevers tilværelseskompetencer mest muligt, for at kunne opnå et så kvalitetsfyldt og selvstændigt liv som muligt under og efter deres skolegang.

For at komme i betragtning til stillingen forventes det, at du er fleksibel i forhold til skolens og SFO´ens åbningstider mandag til fredag kl. 06.30 - 16.00.

Din profil

Vores forventninger for dig som kommende kollega er at:

 • du er et engageret menneske og har en undersøgende tilgang til din omverden og især vores elevgruppe
 • du har en indre ro, som elever kan læne sig ind i 
 • du er optaget af udvikling og læring - især elevernes - men også din egen
 • du motiveres ved at samarbejde med andre faggrupper og forstår samskabelse af forskellighed og vigtigheden af at have fælles mål
 • du skal kunne arbejde målrettet, struktureret og i samarbejde med kolleger
 • du er i et stort og et lille arbejdsfællesskab og kan bidrage begge steder med positivitet, ideer og lydhørhed i forhold til opgaverne
 • er stabil, fleksibel og kan bevare overblikket i en foranderlig hverdag.

I arbejdet som pædagogmedhjælper er dine primæropgaver:

 • deltage i og støtte op om undervisning og SFO-aktiviteter såvel indendørs som udendørs
 • varetage praktiske opgaver i forbindelse med undervisning og social træning
 • deltage aktivt i teamsamarbejde
 • deltage i plejeopgaver fx bleskift, give sondeernæring m.v.

Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder en organisation, hvor der er:

 • dygtige kolleger, der matcher ovenstående
 • en mentorordning
 • en nærværende ledelse, der giver dig sparring, udviklingsmuligheder og efteruddannelse i forhold til arbejdsopgaverne.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingerne er på 35 timer pr. uge.

Efter gældende overenskomst og kvalifikationer.

Hvis du vil vide mere

For aftale om besøg kan du kontakte enten viceskoleleder Malene Thyrring (20269718) eller afdelingsleder Tanja Duncan (23279077).

Du er meget velkommen til Åbent hus torsdag den 11. april 2024 kl. 15.30 - 16.30.

Ansøgning

Ansøgningsfrist fredag den 19. april 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 29. april 2024 fra kl. 12.00 - 17.00.

Vi forbeholder os retten til at indkalde kvalificerede ansøgere løbende.

Om os

Specialcenter Sigrid Undset består af fire afdelinger:

 • Sigrid Undset Skolen og Special SFO Tulla
 • Voksenspecialskolen med dels "Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov" dels en kursusafdeling for voksne med handicap fx psykisk udviklingshæmning, sent erhvervede hjerneskader og ordblindhed
 • Aflastningsinstitutionen Kildebo med 8 døgnpladser
 • Specialinstitutionen Lærkereden med pt. 28 børn.