Pædagogiske medarbejdere søges.

fuldtid
Pædagogiske medarbejdere søges.
 • DUKASKU-UNGBO ApS
 • Åsvejen 32, 4330 Hvalsø

Botilbuddet Dukasku søger pædagogiske medarbejdere med høj faglighed og erfaring indenfor det socialpædagogiske område.

Brænder du for at hjælpe sårbare unge mellem 6 og 23 år videre i deres liv, efter de har været udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol?

Så læs videre her:

Vi søger medarbejdere med pædagogisk baggrund eller anden relevant baggrund.

Vores beboere er sikkerhedsanbragt, og har som regel brudt med både familie og venner. De står derfor helt alene og skal hjælpes videre i et godt ungdomsliv, med hensyntagen til den sikkerhed, der skal være for at beskytte dem.

Vores beboere er normaltbegavede unge, men de er traumatiserede og har psykosociale udfordringer.

I Dukasku har vi høje faglige ambitioner for vores indsats, og har nu brug for flere kolleger for at nå vores mål.

Vi tilbyder dig:

 • Et utroligt spændende job, hvor du har stor mulighed for at udvikle din faglighed.
 • Personalegoder i form af Sundhedsforsikring
 • Et job med skiftende arbejdstider, vagter optil 14 timer ad gangen samt aften og weekend arbejde.

Hvem er du:

 • Du har en pædagogisk baggrund
 • Du har måske erfaring med målgruppen – dette er dog ikke et krav, da vi ellers giver dig den nødvendige viden og efteruddannelse.
 • Du har en professionel tilgang, og er god til at dokumentere din faglighed i journalnotater og statusbeskrivelser.
 • Du kan handle selvstændigt og være en troværdig støtte for de unge.
 • Du er meget respektfuld og tydelig i din kommunikation.
 • Du er empatisk, nærværende og god til at opbygge tillidsfulde relationer.
 • Du er stabil og er psykisk robust.
 • Du er omstillingsparat, og kan trives i at hverdagen ikke altid er forudsigelig.

Dukasku er en familie med sunde relationer

I Dukasku har vi specialiseret os i at arbejde med unge, der er udsat for Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Vores primære målgruppe er børn og unge i alderen 6-23 år.

Vi har et botilbud med i alt 26 pladser, hvoraf de otte pladser er på vores bosted for børn og unge mellem 6 og 17 år. Derudover har vi 12 udslusnings- og efterværnspladser til unge mellem 15 og 25 år. Dertil har vi pr. 1. maj oprettet et hus med seks pladser målrettet unge mellem 16 og 23 år. Vi har en akutafdeling, hvor vi håndterer akut-anbringelser.

I Dukasku arbejder vi målrettet for at tilbyde den bedst mulige ramme om en anbringelse uden for hjemmet.

Vores beboere har brug for tryghed, omsorg og tillidsfulde relationer til voksne. Derfor ønsker vi at skabe en kultur, der minder om en familie med sunde relationer, hvor vi anerkender, støtter og passer på hinanden. Vores kultur og værdisæt bygger på et ønske om at være:

 • Et godt opholdssted, der opbygger selvstændige og ansvarlige unge mennesker.
 • En god arbejdsplads for fagligt dygtige, passionerede og omsorgsfulde medarbejdere.
 • En god samarbejdspartner, der bidrager til at sætte retningen inden for vores specialistområde.

Er du interesseret?

Vi søger faste pædagogiske medarbejdere i skiftende dag/aften arbejde.
Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid.

Jobstart hurtigst muligt. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Kathrin Jubt på telefon 52116239.

Send din ansøgning og CV til: kathrin@dukasku.dk senest fredag 5. april.

Dukasku er et privatejet botilbud. Der gælder ingen overenskomst for ansættelsen.
Lønnen tager udgangspunkt i SL´s løntrin for basisstillinger for pædagogisk personale ved døgninstitutioner.