Pædagogisk medarbejder søges

fuldtid
Pædagogisk medarbejder søges
 • S/I Artillerivejens Krudtugler & Slottet
 • Artillerivej 71A, 2300 København S

Artillerivejens vuggestue & Slottet søger en pædagogmedhjælper til vores udflytterdel " Slottet" 32 timer ugentligt fra den 1. juli 2024.

Udflytterbørnehaven er normeret til 63 børn med beliggenhed i Fredensborg, hvor vi har til huse i en gammel herskabsvilla. Vi har opsamlingssted på Artillerivej A-B .

Pædagogisk arbejder vi i et åbent miljø hvor fællesskab blandt store og små er i højsædet. Åbenhed overfor udvikling, forandring og forskellighed er en grundsten i det pædagogiske arbejde. I det daglige er vi opmærksomme på, børnenes interesser og igangsætter aktiviteter ud fra deres nysgerrighed for ny viden og da vi arbejder udenfor 80 % af året, skal du være indstillet til udelivet.

Måden vi organiserer arbejdet på, betyder at personalet fungerer i mange samarbejdsrelationer med hele personalegruppen og ikke kun må nøjes med stuegruppes medarbejder, da vi ikke er stueopdelt.

Vi prioriterer at bruge tid på leg, refleksioner, iagttagelser og at delagtiggøre hinanden i, hvad der rør sig i børnegruppen / i det enkelte barn - dette sker løbende over hele dagen og vi dokumenterer vores pædagogiske arbejde i den digitale platform AULA

Du vil skulle samarbejde med passionerede og utrolige dygtige pædagoger og autodidakte medhjælper.

Hos os kan du forvente en arbejdsplads, hvor

 • vi lægger stor vægt på tryghed, omsorg og trivsel, så børnene har de bedste muligheder for læring og udvikling
 • personalet består af mænd og kvinder, høj og lav, gammel som ung
 • personalet har stor medindflydelse, der selvfølge forudsætter, at du involverer dig i hverdagen
 • hverdagen er præget af positiv energi, humor, overskud, omsorg og respekt
 • vi arbejder målrettet og pædagogisk med tilsynsrapporten, den styrkede læreplan og TOPI.

Vi søger en pædagogmedhjælper, som har følgende personlige kvalifikationer

 • Du er nærværende, omsorgsfuld og kan begejstres over dit arbejde.
 • Du er interesseret i at være en del af vores udflytterbørnehaves kultur i forhold til den pædagogiske praksis, forældresamarbejdet og personaleudvikling.
 • Du har et personligt fysisk som psykisk overskud og ser både personlig og faglig udvikling i at arbejde med målgruppen.
 • Du har interesse for at arbejde med læringsmiljøer og kan se meningen i æstetiske børneomgivelser.
 • Ser forskelligheder som en fordel både hos børn og voksne.

Hvis du er blevet interesseret i at vide mere om os så klik ind på vores hjemmeside www.krudt-uglen.dk, og find fanen ” Slottet ”.

Hvis du ikke har hørt fra os senest den 30 maj 2024. er jobbet besat til anden side.

 

 

Log ind