Pædagogisk kontaktperson

fuldtid
Pædagogisk kontaktperson
 • KØBENHAVNS KOMMUNE
 • Bystævneparken 26, 2700 København

Har du en passion for at gøre en forskel i menneskers liv? Vil du være en vigtig medspiller i udviklingen af en inkluderende og støttende atmosfære? Så er dette din chance for at bidrage til vores dedikerede team af 32 kollegaer, som hver dag arbejder for en positiv nutid og fremtid for mennesker med psykiatriske udfordringer.

Vi er stolte af at repræsentere et botilbud for 64 voksne med sindslidelser og forskellige livsudfordringer.

Som kontaktperson vil du spille en central rolle i at støtte vores beboere i at opnå værdige og meningsfulde liv. Alle beboerne er udfordret af psykisk sygdom, hvoraf nogle beboere har somatiske sygdomme eller fysiske funktionsnedsættelser, og andre står over for udfordringer med misbrug, som vi håndterer i tæt samarbejde med eksterne specialister.

Dine primære opgaver inkluderer:

 • Skabe et trygt og støttende miljø for beboerne
 • Støtte borgere med psykiatrisk sygdom i at tage ansvaret for deres eget liv
 • Hjælpe beboere med somatiske sygdomme/fysiske funktionsnedsættelser i at leve så selvstændigt som muligt
 • Fremhæve den enkelte borgers potentiale ved at respektere deres selvbestemmelsesret
 • Anvende dokumenterede metoder som Low Arousal, social færdighedstræning og NADA-terapi
 • Hjælpe borgerne med at opretholde eller genvinde et værdigt liv, herunder støtte til personlig hygiejne, rengøring i bolig, medicinhåndtering m.m.

Vigtige kvalifikationer
For at trives i og lykkes med denne rolle, håber vi, at du har

 • en pædagogisk uddannelse gerne med relevant erfaring
 • evnen til at håndtere komplekse situationer i et døgndækket botilbud
 • en positiv og anerkendende tilgang til beboerne
 • engagement i at støtte individuel udvikling og/eller at bevare borgerens livskvalitet

Vi tilbyder

 • En dynamisk arbejdsdag med varierede opgaver og ansvar
 • Et team af erfarne kollegaer med forskellige faglige baggrunde
 • Faglig udvikling og kompetencevurdering ved opstart
 • Ekstern supervision for refleksion og personlig vækst

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat senest den 1. april 2024. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer om ugen, men vi hører også gerne fra dig, hvis du ønsker kortere arbejdstid – skriv, hvad du foretrækker i din ansøgning.

Arbejdstiden er placeret i dag-, aften- og weekendvagter. Weekendvagterne kan ligge hver 2. eller hver 3. uge – skriv også gerne, hvad der passer bedst for dig.

Vi har fire faste nattevagter i huset, men de skal også på ferie og kan blive syge. Sker det, kan vi få brug for at indkalde dag-/aftenholdet til nattevagt, men det sker ikke ofte.

Løn i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Nysgerrig?
Har du spørgsmål vedr. stillingen, skal du ikke tøve med at ringe til afdelingsleder Karina Dørr Pedersen på 2018 7749 eller tilbudsleder Gitte Hesselvig på 4236 0508.

Du kan læse om Rønnebo på Københavns Kommunes hjemmeside: Rønnebo | Socialpsykiatri København (kk.dk)

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Om Borgercenter Voksne
I Borgercenter Voksne (BCV) hjælper vi københavnere i udsatte og psykisk sårbare positioner. Vi tager afsæt i borgernes håb, drømme og ressourcer og understøtter den enkeltes vej mod et mere selvstændigt liv – og med en større kobling til det almindelige samfundsliv. Vi har fokus på borgerens recovery gennem en rehabiliterende indsats. BCV’s kerneopgave er at støtte den enkelte borgers udvikling mod at leve et så godt og selvstændigt liv som muligt.

Søg via linket senest tirsdag den 20. februar 2024
Vi indkalder til samtaler løbende.