Pædagogisk afdelingsleder til Ullerup Bæk Skolen, afdeling Nr. Allé – 7. - 9. klasse

fuldtid
Pædagogisk afdelingsleder til Ullerup Bæk Skolen, afdeling Nr. Allé – 7. - 9. klasse
 • Fredericia Kommune
 • Nørre Allé 5 1, 7000 Fredericia

Vi søger en dygtig pædagogisk afdelingsleder til vores lederteam på afd. Nørre Allé, som sammen med afdelingsskolelederen har ansvaret for personale og elever i overbygningen.

Du har som leder lyst til at arbejde med elever, forældre, engagerede og dygtige medarbejdere og en ledergruppe, som samarbejder tæt om udviklingen og driften af skolen. Skolen har elever og familier fra alle samfundslag og med mange nationaliteter, og du skal være interesseret i at arbejde med en bred elevgruppe.

Bring skolens kvaliteter ind i fremtiden
Ullerup Bæk Skolen er Fredericia Kommunes idrætsskole og samarbejder med Team Danmark. Desuden arbejder vi aktivt med at etablere KompeTEK til fremtiden, hvilket indebærer udvikling af teknologiske læringsrum.

Skolen består af to basisskoleafdelinger, en overbygningsafdeling med ungemiljø, en fritidsafdeling og en daginstitution. Du bliver en del af ledelsesteamet i overbygningen, som samler bl.a. eleverne fra vores to basisskoleafdelinger i en afdeling med elever fra 7.- 9. kl., hvor der er ca. 400 elever og 40 medarbejdere. Derudover bliver du en del af Ullerup Bæk Skolens samlede ledergruppe, hvor skolens i alt 10 ledere fra både skole og fritid arbejder tæt sammen om at udvikle skolen. Din rolle indebærer at lede og gå forrest, når Ullerup Bæk Skolens fælles visioner, mål og ambitioner skal omsættes til handling. Du forventes også at håndtere generelle ledelsesopgaver i afdelingen.

Der kan være travle dage, men det skal være rart at gå på arbejde. Vi hjælper altid hinanden, og derfor møder vi hinanden i øjenhøjde og med tillid.

Fagligt har du

 • en læreruddannelse og interesse i at være med til at løse organisatoriske opgaver og udfordringer
 • pædagogisk indsigt og forståelse og kendskab til pædagogisk lederskab
 • interesse for generelle administrative ledelsesopgaver som f.eks. fag- og skemalægning.

Ledelsesmæssigt er du

 • interesseret i at lede en selvstændig og kompetent medarbejderstab, der værdsætter en initiativrig, innovativ, ordholdende og inspirerende leder
 • en leder med en synlig lederprofil, der anerkender, lytter og medvirker til at skabe gode rammer for personalets personlige, faglige og professionelle udvikling
 • kommunikerende, og du skaber resultater gennem tydelighed, involvering, dialog og opfølgning
 • god til at håndtere konflikter og udfordringer i dialog med børn, personale og forældre
 • klar til at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø.

Personligt er du

 • robust, og du kan håndtere en hverdag med mange udfordringer
 • en engageret og initiativrig ildsjæl, der formår at motivere medarbejdere og elever
 • nærværende og imødekommende over for alle skolens elever og voksne 
 • positiv, konstruktiv og kan håndtere alle situationer med overblik og ro. 

Vi tilbyder

 • En spændende lederstilling med gode rammer
 • Mulighed for selv at sætte dit præg på stillingens indhold
 • Mulighed for stor personlig ledelsesudvikling
 • Et godt, hjælpende og opbakkende kollegialt lederfællesskab på tværs af skolens afdelinger og på tværs af skoledistrikterne i Fredericia Kommune.

Vil du vide mere
Kontakt afdelingsskoleleder Nils Jørgensen, 7210 5832 for yderligere information og aftale om besøg på skolen eller distriktsskoleleder Curt Graugaard Jensen, curt.jensen@frederica.dk for yderligere information.

Du er meget velkommen til at besøge skolen, inden du sender din ansøgning.

Læs mere om Ullerup Bæk Skolen: https://ullerupbaek.aula.dk/

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ved ansættelse vil der blive indhentet referencer og evt. bedt om en straffeattest. 
Fredericia Kommune indhenter børneattest på medarbejdere, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

Fredericia Kommune er en tobaksfri arbejdsplads.

Tiltrædelse 1. august 2024.

Ansættelsessamtaler
1. samtale forventes afholdt 10. juni 2024 fra kl. 16.00.
2. samtale forventes afholdt 13. juni 2024 fra kl. 15.00.

Kandidater, der går videre til 2. samtale, skal forvente at gennemføre en personprofiltest, opgive relevante referencer samt besvare en eller flere ledelsesrelevante cases.

Ansøgningsfrist
3.juni 2024, kl. 12.00.

Send ansøgning online – benyt browseren Chrome
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem, hvor du sender din ansøgning, CV, eksamensbevis, og andre relevante erfaringsbilag online. 
Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk

Log ind