pædagog til barselvikariat i indsatsgruppe

fuldtid
pædagog til barselvikariat i indsatsgruppe
 • Køge Kommune
 • Torvet 1, 4600 Køge

Holmebækkens Børnehus søger 1 pædagog på 37 timer i et barselsvikariat til vores indsatsgruppe pr 1.6.2024, eller hurtigst muligt.

Vikariatet løber frem til 1.4 2025 og der vil evt. være mulighed for forlængelse.

Brænder du for specialpædagogisk arbejde, og kan du bygge bro mellem det specialpædagogiske afsæt og det almene dagtilbud, så læs endelig videre.

Holmebækkens Børnehus søger en pædagog der brænder for at skabe gode udviklingsmuligheder for børn med kognitive, sproglige, motoriske sociale og følelsesmæssige udfordringer, ud fra en ressourceorienteret tilgang.

Hvem er vi:

Indsatsgruppen er en del af Holmebækkens Børnehus, og gruppen rummer 6 børn med minimum 3-4 pædagoger tilknyttet. Gruppen holder til i vores børnehaveafdeling, som en særskilt gruppe, men også med bro ud til det almene tilbud. Vi benytter os lige nu også af den mulighed at vi i løbet af dagen kan være delt op og derved også benytte os af lokaler i resten af huset.

Holmebækkens Børnehus er en integreret institution beliggende i Herfølge, og vi er normeret til ca. 36 vuggestuebørn og ca. 60 børnehavebørn, udover vores indsatsgruppe.

Vi er en sprog, leg- og bevægelsesinstitution under udvikling. Vi arbejder med fælles faglig udvikling bl.a Sprogtrappen under Huset Pia Thomsen, samt systematisk refleksion i pædagogisk praksis med Søren Fisker

Vi er meget optaget af at tilbyde vores børn en bred vifte af lærings -og udviklingsmiljøer, hvorfor vi bruger vores nærmiljø i stor grad. Det være sig i form af ture rundt i området med vores Christianiacykler, ture i skoven der ligger lige rundt om hjørnet med mere.

Holmebækkens Børnehus er en del af område Syd og Ejby. I området sætter vi ekstra fokus på tidlig indsats, herunder social mobilitet og forældrepartnerskaber. Alt dette som led i Køge Kommunes nye dagtilbudsstrategi, og den nye styrkede læreplan.

Vores forventninger til en kommende pædagog på indsatsgruppen er:

 • At du har en pædagogisk grunduddannelse, samt erfaring indenfor special pædagogik.
 • At du har en anerkendende tilgang til barnet og dets familie, samt i den pædagogiske praksis generelt.
 • At du kan arbejde systematisk, reflekterende og didaktisk, både selvstændigt og sammen med dine kolleger
 • At du kan udarbejde skriftlige handleplaner og er en stærk og tydelig formidler.
 • At du kan indgå i forpligtende partnerskab med forældre og øvrige samarbejdspartnere herunder PPR
 • At du har kompetencer til at indgå i et forpligtende arbejds -og læringsfællesskab, på tværs af afdelinger og stuer.
 • At du har fokus på børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring
 • At du arbejder loyalt efter Køge Kommune og områdets politikker

Vi tilbyder en institution som:

 • er i udvikling
 • tilbyder mulighed for en høj grad af indflydelse og medinddragelse i forhold til faglig udvikling.
 • er fleksibel
 • har sat en tydelig retning- og ramme for det fremtidige pædagogiske arbejde
 • har fokus på forældrepartnerskab
 • har fokus på social mobilitet
 • har engagerede kollegaer
 • har fokus på arbejdsmiljø gennem tydelige rammer for arbejdet
 • tager vores faglighed meget alvorligt, uden at være selvhøjtidelige.

Ønsker du at vide mere om stillingen og os, er du velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Louise Lykke Førby på telefon 61 10 49 01

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.

Der indhentes børneattest. Ansættelse sker efter gældende overenskomst samt principper for Ny Løn.

Område Syd og Ejby er røgfrit

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”Søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV.

Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.

Log ind