Pædagog til barselsvikariat i Børnehuset Haven, Aarhus midtby

fuldtid
Pædagog til barselsvikariat i Børnehuset Haven, Aarhus midtby
 • Aarhus Kommune
 • Vestervang 14 1, 8000 Aarhus C

Børnehuset Haven søger pædagog til barselsvikariat i børnehavegruppen.
Stillingen er med opstart 1. juli eller efter aftale.

Ønsker du at være med til at skabe det bedste børneliv i et hus med stort engagement og god social kapital, så er Børnehuset Haven stedet for dig. 

Om jobbet:
Børnehuset Haven er en 0-6 års institution placeret i grøn oase i Aarhus midtby. Vi er normeret til 13 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Du kommer til at arbejde i et børnehaveteam, hvor I er to pædagoger og en pædagogstuderende.

Vi er stolte af vores institution, hvor pædagogisk udviklingsarbejde, dialog og humor vægtes højt. Vi er ikke i tvivl om vores børnesyn, når børnene ”bøvler”, så er det de voksne der skal gøre noget andet. I Børnehuset Haven er vi ét hus, med et fælles ansvar for vores fantastiske børns trivsel, udvikling og dannelse – vores kerneopgave. Dette understøttes af det gode samarbejde på tværs af de tre stuer, ugentlige stuemøder, tid til forberedelse og personalemøder med en rammesætning der giver plads til fælles faglig refleksion, sparring og hvor vi kontinuerligt søger at udvikle vores læringsmiljøer med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe.

Vores skønne legeplads er fyldt med frugtbuske og træer og er et læringsmiljø med mange muligheder. Vi bruger vores nærmiljø, hvor Botanisk Have og Den Gamle By er vores naboer. 

Din profil:
Er i øjenhøjde med børnene og både har blik for det enkelte barn, men også kan skabe overblik over hele stuen. Du skal bidrage til at alle børn har en følelse af at lykkes på deres niveau og er en del af fællesskabet i Børnehuset Haven. 

 • kan se verden ud fra barnets perspektiv
 • er stabil og nærværende voksen både for børn, forældre og kolleger
 • har en anerkendende og ressourceorienteret tilgang
 • kan reflektere over praksis med udgangspunkt i det enkelte barn
 • har gode samarbejdsevner og vægter samarbejde med forældre højt
 • ser det som naturligt at arbejde i grupper med få børn i det pædagogiske arbejde
 • kan arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet.
 • er inspirerende og vil deltage aktivt i hverdagen og tage medansvar for hele Haven
 • er faglig velfunderet i forhold til aldersgruppen og kan formidle din faglighed både mundtligt og skriftligt

Derfor skal du vælge os:
Du skal arbejde tæt sammen med engagerede kollegaer i arbejdet med den styrkede læreplan. Derudover arbejder vi lige nu med at implementere tænkning og metoder forankret i NEST, herunder børnesyn, samarbejdsmodeller, relationer, struktur og visuelstøtte. 

Vi arbejder med fælles eller stuevise øvebaner, hvor vi med en anerkendende og ressource orienterede tilgang ”lyser” på det der virker, da vi oplever, at det vi giver opmærksomhed, det får vi mere af.

Hvis du holder af en hverdag med rutiner, planlagte aktiviteter, spontant opståede stjernestunder og trives med at understøtte børnenes initiativer og udvikle nære relationer til børnene, så har du her chancen for at blive en del af vores fantastiske team. 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: Timetal: 37 timer eller efter aftale.
Tiltrædelse: Stillingen er et barselsvikariat med tiltrædelse den 1. juli 2024 eller efter aftale.

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.

Hvis du vil vide mere:
For yderligere oplysninger kan du kontakte, Pædagogisk leder, Sanne Højby på tlf. 20644455, eller på mail, sahag@aarhus.dk
Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside; Link til Hjemmesiden
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 20. maj 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
 
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

Log ind