Overlæge og afdelingslæge til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

fuldtid
Overlæge og afdelingslæge til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere
 • Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark
 • Vestre Engvej 51 B, 7100 Vejle

Vi søger to speciallæger i psykiatri og tilbyder bl.a. følgende:

 • Ingen vagter og mulighed for deltid
 • Indflydelse på udviklingen af et lægefagligt miljø i top-klasse, så vi også kan klare fremtidens udfordringer
 • Indflydelse på egne opgaver og vægtning mellem kliniske og administrative opgaver.

Vi udreder og behandler mennesker med PTSD/traumelidelser, og uanset om du har nogen eller ingen erfaring inden for det område, vil vi se frem til at modtage din ansøgning.

Vi hjælper dig godt i gang og vil investere i dig med henblik på, at du bliver en af de bærende kræfter i klinikken på sigt.

Om Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) er en selvstændig afdeling i Psykiatrien i Region Syddanmark, som består af et ambulatorium i Vejle og et i Odense.

Der er truffet politisk beslutning om, at afdelingens to ambulatorier sammenlægges i Middelfart. Dette forventer vi sker ca. oktober 2024.

ATT udreder og behandler en bred gruppe af mennesker med PTSD/traumelidelser, herunder traumatiserede flygtninge og andre som skal behandles på regionsfunktion. ATT udreder og behandler også danske veteraner med PTSD i samarbejde med Psykiatrisk Afdeling Odense/OUH.

Vi er i gang med at opbygge vores forskningsindsats på traumeområdet. Vi har en ambition om selv at være med til at bidrage med ny viden på området. Aktuelt er vi ved at implementere nye arbejdsgange i klinikken og samtidig indrapportere data til den landsdækkende Dansk Traume-Database i samarbejde med Dignity, OASIS, RCT og RCF.

Sådan bliver din arbejdsdag

På ATT er vi ca. 60 medarbejdere. Vi er psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere, sygeplejersker, peer-medarbejdere, lægesekretærer, administrativt personale og forskningsmedarbejdere, herunder ph.d. studerende. Alle vil på den ene eller anden måde i et tværfagligt samarbejde blive en vigtig del af din arbejdsdag.

Vi arbejder konstant på at udvikle afdelingens løsning af kerneopgaven til patientens bedste. En vigtig opgave i den forbindelse er at styrke afdelingens kompetence inden for differentialdiagnostik til psykiske såvel som somatiske lidelser. Her kommer du til at spille en central rolle.

Sammen med funktionsledere og specialpsykologer skal du sikre, at høj faglig kvalitet går hånd i hånd med rettidig udredning og behandling. Du kommer til selv at udrede, vurdere og behandle patienter og herunder varetage medikamentel behandling og opfølgning i samarbejde med sygeplejerskerne.

De tværfaglige behandlingskonferencer skal du lede i samarbejde med specialpsykolog.

Dette kan du også se frem til

 • Mulighed for relevant kompetenceudvikling inden for traumefokuseret psykoterapi i form af uddannelse og terapiforløb.
 • Supervision.
 • En uhøjtidelig omgangstone, gode kollegaer og fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø.
 • En velfungerende arbejdsplads med høj faglighed og gode udviklingsmuligheder inden for området.
 • En arbejdsplads i udvikling, hvor du skal være med til at forme fremtiden på et vigtigt specialområde.

Som ansøger til stillingen er det en fordel, hvis du har

 • Bred almenpsykiatrisk samt somatisk erfaring.
 • Erfaring med traume-, psykose-, affektive- og angstlidelser.
 • Kendskab til det regionale sundhedsområde og evne til at koble dette kendskab med teknologiske udviklingsmuligheder.

Yderligere oplysninger om stillingerne

Stillingerne er til besættelse snarest muligt eller efter aftale.

Ansættelsessamtaler vil blive holdt løbende.

Send en ansøgning til os hurtigst muligt eller ring og få en uforpligtende snak om mulighederne i stillingerne. Og hvor du kan få svar på ting, du måtte være nysgerrig på.

Overlægekandidater skal opfylde Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav for overlæger. Dokumentation heraf skal indgå i ansøgningen.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger/FAS om overenskomst for overlæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Det bemærkes, at Region Syddanmark anvender prøvetid, med mindre du kommer fra en lignende stilling i regionen.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef i ATT Janus Staffe på tlf.: 99444646 eller mail janus.staffe@rsyd.dk .

Du kan finde mere information om afdelingen og om psykiatrien i Region Syddanmark på www.psykiatrienisyddanmark.dk.