Niels Brocks Innovationsgymnasium søger undervisere inden for gymnasiets fagrække

fuldtid
Niels Brocks Innovationsgymnasium søger undervisere inden for gymnasiets fagrække
 • HHX-INNO REKTOR
 • Julius Thomsens Plads 10, 1925 Frederiksberg C

Vil du gøre vores elever bedst muligt parate til at indgå aktivt i fremtidens samfund? Og har du lyst til at blive en del af et dynamisk gymnasium med fokus på Innovation og entreprenørskab, hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab er optaget af at sikre elevernes faglige og sociale trivsel? Så er Niels Brocks Innovationsgymnasium måske noget for dig.

Om stillingerne
Vi søger undervisere til at undervise i fagene Engelsk, Innovation, Fransk, Tysk, Historie, Afsætning og VØ. Alt efter fagkombination er der tale om stillinger på både fuld- og deltid. Der er både tale om midlertidige ansættelser, faste ansættelser og timelønsansættelser for skoleåret 2024/2025.

 

En udviklingsorienteret uddannelsesinstitution

Vi søger dygtige undervisere, der brænder for deres fag, og kan se sig selv som en del af et meget levende og dynamisk miljø. Innovationsgymnasiet tilbyder tre studieretninger:

 • Innovation og Start Up
 • Projektledelse
 • E-business

 

Din nye hverdag

På gymnasiet er der 75 engagerede og dygtige undervisere, der sammen med dig skal undervise vores ca. 950 elever. Vi ønsker, at vores elever får en fremtidssikret uddannelse, hvor de har mulighed for at arbejde aktivt med deres egen læring. Grundlæggende tror vi på, at alles kompetencer skal i spil, fordi vi bevæger os i et felt, hvor udviklingen går rigtig stærkt.

 

Om dig

 • Vi forventer, at du har en kandidatuddannelse inden for fagområderne
 • Vi ser gerne, at du har pædagogikum, men det er ikke et krav

 

Derudover forventer vi, at du:

 • Er optaget af din faglighed og samtidig er dygtig til relationsarbejde med skarpt øje for elevernes læring
 • Er indstillet på at tage del i en hverdag, hvor processerne er afvekslende, da vi kommer til at afprøve forskellige læringsformer og metoder
 • Som kollega er støttende, åben og social, ligesom du gerne deltager i den pædagogiske og faglige debat
 • Deler dine erfaringer, materialer og undervisningsforløb og trives med, at der sættes klare mål, og at der følges op på dem

 

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst. Der er mulighed for at søge om tillæg i henhold til reglerne for ny løn.

 

På Niels Brock ønsker vi at sikre arbejdsforhold, der giver god balance mellem arbejdsliv og familieliv. Medarbejdere på Niels Brock med børn under 3 år har i den forbindelse mulighed for at søge om nedsat tid på 10% uden lønreduktion.

 

Mere information

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos rektor Annemerete Esmark Thers på aet@brock.dk.

 

Arbejdssted:

Niels Brock Innovationsgymnasium
Julius Thomsens Plads 10
1925 Frederiksberg C.

Du kan læse mere om vores handelsgymnasier her.

 

Ansøgning og ansøgningsfrist

Vi holder ansættelsessamtaler løbende og stillingsopslaget vil være aktivt frem til den 14. juni 2024 kl. 12.00. Stillingerne ønskes besat pr. 1. august 2024.

 

Send din ansøgning, CV samt dine fulde eksamensbeviser for din bachelor- og kandidatuddannelse via nedenstående link.

 

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

Om Niels Brock
Vi er én af Danmarks mest internationale og innovative uddannelsesinstitutioner med mere end 10.000 elever, kursister og studerende her i landet og omfattende uddannelsesaktivitet i udlandet. På Niels Brock, der daterer sig tilbage til 1881, insisterer vi på at tænke anderledes og på at gøre os umage for at uddanne stadig dygtigere elever, studerende og kursister.

 

Gennem generationer har Niels Brock været synonymt med medarbejdere, der dygtigt og engageret skaber de bedste rammer for ambitiøse og, videbegærlige og innovative unges personlige og faglige udvikling.

 

Vores ambition er at være Danmarks mest internationale og innovative handelsskole. Vi udvikler og udbyder uddannelsestilbud, der sikrer dansk erhvervsliv de rette kompetencer og styrker konkurrenceevnen, og vi er anerkendt for vores fagligt og pædagogisk stærke undervisere og dygtige elever. Læs mere om os på www.nielsbrock.dk.

Log ind