Chef for Økonomi & Strategi

fuldtid
Chef for Økonomi & Strategi
  • Mercuri Urval Ab
  • Tolderlundsvej 9, 5000 Odense

Overblik, sammenhæng og udvikling

Den grønne omstilling og tilpasning til kundernes nye behov og rejsemønstre skal være med til at sikre, at den kollektive trafik også i fremtiden vil bidrage til at reducere trængsel i byerne og forbedre klimaet. Målet for de kommende 10 år er, at kollektiv trafik tilvælges, fordi det er godt for miljøet og fremkommeligheden. FynBus skal sikre, at den kollektive trafik er attraktiv, pålidelig og nem at bruge.

Der er behov for at udvikle nye løsninger, der modsvarer kundernes ændrede rejsebehov. Der vil også fortsat skulle gøres en stor indsats for at tiltrække kunder til kollektiv trafik. Samtidig har ejerne en klar forventning om, at de økonomiske rammebetingelser overholdes, og at der til stadighed effektiviseres. En ny mobilitetsplan er vedtaget i 2023. Mobilitetsplanen er den overordnede sigtelinje, som beskriver, hvordan FynBus’ bestyrelse ser udviklingen inden for de kollektive trafikløsninger på Fyn og Langeland i de kommende år. Nu er FynBus klar med den forretningsstrategi, hvor vi detaljerer vores plan for at leve op til ejernes mobilitetsstrategi og videreudvikle den kollektive trafik.

Det ser vi i FynBus som en enestående mulighed for at tænke nyt og bedre. Og her bliver den nyoprettede stilling som chef for Økonomi & Strategi central. Det bliver dig og dine medarbejdere, der sikrer det økonomiske og strategiske overblik, den organisatoriske sammenhæng, der er forudsætningen for den kloge udvikling.

FynBus er grundlæggende et sundt og velledet trafikselskab. Det gælder uanset, om man taler om kerneopgaven, udviklingstiltag eller ledelses- og samarbejdskultur. Det faglige kompetenceniveau er generelt højt, og der er udpræget motivation for og stolthed ved at arbejde med kerneopgaven kollektiv trafik som en af forudsætningerne for den grønne omstilling. Der er korte beslutningsveje i et uformelt, tværgående samarbejdsmiljø.

 

Naturligvis er der konkrete udfordringer, der skal håndteres:

  • Stillingen som chef for Økonomi & Strategi er nyoprettet og udskilt fra direktørens ansvars- og opgaveområde, og afdelingen samles af eksisterende enheder ved chefens tiltrædelse for at styrke ledelsesfokus og opgave­løsning. Det medfører bl.a., at den kommende chef for Økonomi & Strategi vil få maksimal indflydelse på etableringen af den nye afdeling, men også, at den kommende chef møder en afdeling, der har behov for klar prioritering af opgaver, sikring af trivsel i en travl hverdag samt fastholdelse og rekruttering.
  • Der er også eksternt definerede udfordringer:
  • Ændrede passagermønstre, herunder øget hjemmearbejde, husholdninger med to biler, øgede energiudgifter m.v. har med­ført ubalance. Dette forventes delvis oprettet i 2024.
  • Overholde den samlede økonomiske ramme, der er aftalt med ejerne.
  • Der skal til stadighed være fokus på effektivisering og udvikling af processer og arbejdsgange. Dette har i 2023 medført tilpasning af organisationen og andre tiltag.
  • Overholdelsen af de givne rammer har også medført ændringer af ruter og service­niveau.

 

Din mest umiddelbare opgave bliver - i tæt samarbejde med direktøren, de to ledere i Økonomi & Strategi samt resten af FynBus - at håndtere disse udfordringer. Du har det overordnede ansvar for FynBus' økonomifunktion, sekretariat og interne it. Du bliver overordnet chef for to afdelinger: Økonomi & Analyse og Sekretariat med hver sin leder og i alt 17 medarbejdere. 

Vi forventer, at du har ledet en økonomifunktion i en offentlig organisation - gerne suppleret med erfaring fra andre sektorer. Din grundlæggende økonomifaglighed er på plads. Derudover forventer vi, at du har:

  • Etableret og vedligeholdt et retvisende økonomisk overblik, herunder demonstreret anvendelse af BI, sikret good governance i alle økonomiske processer, samt sikret at data anvendes fremadrettet til organisationens udvikling.
  • Skabt og vedligeholdt god trivsel og godt samarbejdsmiljø i en travl organisation.

 

Læs mere om FynBus, det specifikke stillingsindhold og ansættelsesprocessen på www.fynbus.dk og i det uddybende notat.

Du er velkommen til at kontakte direktør Rasmus Bach Mandø på telefon 5148 0071 eller Mercuri Urval, konsulent Thomas Gajhede på telefon 2084 1030.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-10080). Ansøgningsfristen udløber den 4. marts 2024 kl. 10.00.