Afdelingsleder til Mercantecs bygningstjeneste

fuldtid
Afdelingsleder til Mercantecs bygningstjeneste
  • Mercantec
  • H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg

Har du erfaring med facility management?


Og vil du i tæt samarbejde med afdelingens medarbejdere og skolens øvrige ledelse sikre gode rammer om undervisning, studiemiljø og arbejdsmiljø på Mercantec?


Som afdelingsleder for Mercantecs bygningstjeneste bliver du en del af en organisation, hvor vi med engagement og dedikation har ambitioner om at skabe de bedst mulige rammer for elever og medarbejdere.

Vi har fokus på udvikling både i undervisning, administration og drift, og der er derfor kort vej til at drøfte tiltag og udviklingsmuligheder i hele organisationen. Du får et tæt ledelsesmæssigt samarbejde med både administrative ledere og uddannelsesledere i hele organisationen.

Du bliver ansvarlig for den daglige drift af bygningerne. Det er vigtigt for os, at du har en høj grad af faglig stolthed, tager ejerskab over bygningstjenestens kerneopgaver og motiverer dit team til at sikre, at Mercantecs faciliteter er vedligeholdte og velfungerende i forhold den konkrete anvendelse både på kort og lang sigt.

Kerneopgaver
Mercantecs bygninger og øvrige faciliteter er en vigtig del af vores elevers og kursisters læringsoplevelse.
Bygningstjenestens vigtigste opgave er derfor at sikre, at både Mercantecs eksisterende bygninger samt igangværende og fremtidige byggerier danner rammen om et godt lærings- og arbejdsmiljø.

Dine opgaver og ansvarsområder spænder vidt, og du vil dagligt blive mødt med både langsigtede og strategiske opgaver i forhold til udnyttelsen af vores bygningsmasse samt almindelige drifts- og administrationsopgaver. Din opgaveportefølje består fx af:


▪ ledelse og udvikling af bygningstjenestens medarbejdere
▪ ansvar for prioritering, planlægning og gennemførelse af serviceopgaver, vedligehold og mindre
byggeopgaver
▪ ansvar for langsigtet bygningsstrategi og plan for løbende forebyggende bygningsvedligehold med dertilhørende budgetter
▪ ansvar for afdelingens anlægs- og driftsbudget
▪ ansvar for service, udvikling af og tilsyn med diverse tekniske installationer (vand, varme, alarmer,
adgangskontrol mv.)
▪ ansvar for serviceaftaler med eksterne håndværkere
▪ sikre fokus på bæredygtighed og energioptimering.
▪ projektledelse af byggeprojekter, herunder fx koordinering med eksterne rådgivere og sparring med skolens ledelse.

Ud over drift og udvikling indenfor bygningstjenestens område, bliver du også daglig arbejdsmiljøkoordinator på Mercantec. De enkelte chefer er øverst ansvarlige for arbejdsmiljøarbejdet i deres respektive afdelinger, og din rolle er derfor mere af praktisk og rådgivende art. Opgaverne er fx at lave forebyggende tiltag i samarbejde med de lokale samarbejdsudvalg, at anmelde eventuelle arbejdsulykker samt at være skolens kontaktperson ift. Arbejdstilsynet.


Hvem er du?


Vi lægger vægt på, at du:
▪ har en teknisk baggrund fx som ingeniør, maskinmester, bygningskonstruktør, installatør eller tilsvarende, samt solid erfaring med drift og vedligehold af bygninger.
▪ har ledelseserfaring, og du trives med ledelsesopgaven – både ift. ledelse af projekter og ledelse af mennesker.
▪ er vant til konstant at skulle forholde dig til både operationelle og strategiske opgaver, og du trives i en omskiftelig hverdag med mange forskellige opgaver.
▪ er en stærk kommunikator med gode relationelle kompetencer, og du forstår, at stærke interne og eksterne samarbejder er nødvendige for at opnå resultater.
▪ arbejder selvstændigt, er tydelig som leder, og du skaber forandringer gennem dialog.
▪ går forrest med nye initiativer og ideer, og du har fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling.


Erfaring med arbejdsmiljøarbejde og tilhørende lovgivning er en fordel, men interessen herfor er vigtigst.


Yderligere oplysninger og ansøgning


Hvis du har lyst til at høre mere om stillingen og om Mercantec, er du meget velkommen til at kontakte økonomiog ressourcechef Thomas Thidemann på telefon 2533 1454.

Løn og ansættelsesvilkår iht. relevant overenskomst.

Tiltrædelse snarest muligt efter nærmere aftale. Det primære arbejdssted er H.C. Andersens vej 9 i Viborg, men du skal kunne komme rundt på skolens forskellige adresser. Kørekort og bil er derfor en nødvendighed.

Ansøgningsfristen er den 10. april 2024, og vi planlægger at afholde samtaler den 17. april 2024.
Vi har fokus på at være en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer derfor alle kvalificerede ansøgere til at søge uanset personlig baggrund. Du kan se mere om Mercantec som arbejdsplads her. Vi ser frem til at høre fra dig.