Løn- og personalemedarbejdere til de Administrative Fællesskaber i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune

fuldtid
Løn- og personalemedarbejdere til de Administrative Fællesskaber i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune
  • Københavns Kommune
  • Borups Allé 177, 2400 København NV
Har du styr på arbejdet med overenskomster, forhåndsaftaler og lønsystemer, eller har du mod på at få det, så har vi stillingen til dig.

Baggrund
De københavnske skoler, dag- og fritidstilbud arbejder hver dag på at give alle kommunens børn og unge de bedste muligheder for at indfri deres potentiale. Det kræver en forvaltning, der reducerer kompleksitet, løfter administrative opgaver og finder løsninger, der understøtter kerneopgaven. De Administrative Fællesskaber har som opgave, at sikre den bedst mulige administrative understøttelse af skoler, dag- og fritidstilbud og er fysisk forankret i hvert af forvaltningens fem geografiske områder. Stillingerne er som udgangspunkt placeret i område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave.

Vores mål er at servicere områdets skole- og klyngeledere med alle administrative opgaver for at frigøre tid fra administration lokalt, så der kan fokuseres på kernopgaverne omkring børnene.

Om jobbet

Som løn- og personalemedarbejder i det Administrativ Fællesskab vil du primært have følgende opgaver

  • Indberette ansættelser, fratrædelser, lønændringer, tillæg m.m. på medarbejdere samt sikre, at de lov- og systemmæssige krav imødekommes.
  • Arbejde i arbejdsplansystem KAS, fx med indtastning af grundplaner, indberetning af nedsat tjeneste, opgørelse af årsnorm m.m.
  • Supportere ledere omkring indberetninger (fravær, særydelser og timeløn) i KAS
  • Forestå diverse ad hoc-administrative opgaver for skoler og klynger
  • Være tilgængelig på mail og telefon til at svare på forskellige løn- og personalerelaterede spørgsmål.
Vi forventer, at du og dine dygtige kollegaer aktivt bidrager til udvikling og anvendelse af standardiserede processer og værktøjer, som er knyttet til de enkelte opgaver/sager. Som nøglepersoner skal I sikre ambitionen om en bedre og mere effektiv administrativ understøttelse af skoler og institutioner, så der frigives tid til faglig ledelse og andre kerneopgaver.

I de Administrative Fællesskaber vil du møde fagligt dygtige og dedikerede kolleger, hvor vi lægger vægt på, at der er højt til loftet samt en uformel omgangstone. Der vil også være fokus på din faglige udvikling og trivsel, og du vil få en makker, som du vil kunne sparre med både under din oplæring og i en lang periode bagefter. Som medarbejder får du sammen med dine kolleger muligheden for at være med til at præge kulturen og kollegaskabet i afdelingen positivt.

Hvem er du
Din uddannelsesbaggrund og erfaring kan være meget forskellig. Du kan være nyuddannet eller komme med en lang erfaring. Du kan fx have en kommunomuddannelse, diplomuddannelse i offentlig administration, professionsbachelor eller en HR-uddannelse.

Det vigtigste er, at du trives med driftsmæssige opgaver, har mod på at lære nyt samt besidder evnen til hurtigt at tilegne dig ny viden om både opgaveløsningen og systemerne. Vi sikrer en grundig on-boarding.

Vi ser også gerne, at du er optaget af at yde en god service, at du har nemt ved at tale med folk over telefonen og formår at arbejde struktureret og selvstændigt og bidrager til et godt samarbejde. Vi sætter pris på fleksibilitet, nysgerrighed ift. at løse nye opgaver, forandringsvillighed og gode relationelle kompetencer.

Hvordan kommer du i betragtning til jobbet
Fortæl os, hvorfor du søger stillingen, hvordan du vil bruge dine kompetencer og din erfaring til at løse opgaverne, og hvad der kendetegner dig som medarbejder, kollega og menneske.

Yderligere oplysninger
Arbejdsstedet vil primært være på Gammel Køge Landevej, 2500 Valby

Stillingen er på 37 timer ugentligt inkl. frokostpause. Der er mulighed for hjemmearbejdsdage afhængigt af opgaverne.

Vi ønsker, at du skal starte den 1. august 2024 eller snarest derefter.

Løn og arbejdsvilkår forhandles med den relevante faglige organisation på baggrund af gældende overenskomst.

Er du blevet nysgerrig?
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte AF-teamleder Dimitris Karakaxas på 5168 0116.

Søg via linket senest torsdag den 20. juni 2024
Ansættelsessamtalerne afholdes løbende.

Log ind