Lærere til Specialskolen i Ørestad

fuldtid
Lærere til Specialskolen i Ørestad
  • Københavns Kommune
  • Borups Allé 177, 2400 København NV
Brænder du for specialpædagogik?
Vil du være med til at bygge videre på en ny specialskole sammen med andre dygtige kollegaer?


I Københavns Kommune skal der bygges en ny Kategori 4-specialskole, som skal ligge på Amager i Ørestad Syd. Den nye specialskole forventes færdigbygget i 2029, og indtil da drives skolen i pavilloner beliggende ved Sundholm og hedder Specialskolen i Ørestad.

Kategori 4-elever er børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder.

Vi har været i gang siden august måned med 22 børnehaveklassebørn og forventer, at der begynder 18 nye børnehaveklassebørn efter sommerferien. Vi skal derfor ansætte fire lærere til to nye klasser. Vi ansætter sideløbende også pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Pædagogik og børnesyn
Vores børnegruppe er karakteriseret af at have et lavt kognitivt funktionsniveau, forsinket udvikling, mangelfuldt sprog og ofte en autisme/ADHD-diagnose. Vores pædagogiske indsats handler derfor meget om sprogudvikling, autisme/ADHD-pædagogik og personlig pleje. Vi arbejder med TEACCH og Low Arousal-tænkningen for at sikre en tryg, forudsigelig og genkendelig skole- og KKFO-dag. Vi arbejder med sprogprofiler samt PODD, PECS og Boardmakerstruktur. Vi arbejder med sanseprofiler og dagligt tilpasset sansestimulering. Vi arbejder under børnesynet 'børn gør det rigtige, hvis de kan', og det skal du også have lyst til. Vores børnesyn bygger på bl.a. Ross Greene og Bo Hejlskov, og kender du ikke den pædagogiske retning, skal vi nok sørge for, at du bliver sat godt ind i den.

Teamet og helhedsskolen
Som lærer skal du være med til at sikre, at børnene hver dag møder ind til en skoledag, hvor de trives, lærer og udvikler sig. De bærende værdier er ligeværdighed og tillid, som skal kunne genkendes i dagligdagens møder mellem børn, forældre og personale. Du vil sammen med en pædagog udgøre kontaktteamet for fire børn. Det er kontaktteamets ansvar at lægge den pædagogiske og didaktiske linje for jeres kontaktbørn. Du vil have en særlig rolle i at guide pædagogmedhjælperne i teamet med at følge den pædagogiske og didaktiske linje. Du bliver en del af et klasseteam, hvor I er seks-syv lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere til en klasse. Vi arbejder helhedsorienteret omkring hvert enkelt barn, således at KKFO- og skoletid er flydende, dog med rammer for henholdsvis KKFO og skole. Teamsamarbejdet er en stor del af hverdagen på vores skole, og du får et tæt samarbejde med dit nye team.

Vores ønsker til dig
Vi forventer, at du:

  • er uddannet lærer
  • har viden om og erfaring med målgruppen
  • er en sand teamplayer, for teamsamarbejdet er en stor del af vores DNA, og du skal kunne se de mange fordele i at arbejde tæt sammen med dine kollegaer, det er vigtigt for os
  • ser det som en spændende opgave at være med til at videreudvikle en ny specialskole med de succeser og fejltrin, der måtte komme
  • er god til at se alternative undervisningsmuligheder og -metoder afhængig af det enkelte barns behov
  • aktivt er medskaber af et godt og inspirerende arbejds- og samarbejdsklima
Sidst, men ikke mindst, leder vi efter engagerede og nysgerrige kollegaer, som bidrager med godt humør og er omstillingsparate, når hverdagen ikke lige forløber som planlagt.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingerne er på 37 timer om ugen og med start den 1. august 2024. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for lærere i Københavns Kommune. I forbindelse med ansættelserne indhenter vi børne- og straffeattest og tager referencer.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte souschef Mikkel Kirkegaard på 5127 5860 eller KKFO-leder Eva Paulsen på 2135 8120.

Sammen med din korte motiverede ansøgning beder vi dig vedhæfte CV, uddannelsesbevis og evt. relevante udtalelser.

Søg via linket senest torsdag den 20. juni 2024
Vi holder ansættelsessamtaler løbende frem til den 21. juni.

Log ind