Kvalitetschef til Leth Beton A/S

fuldtid
Kvalitetschef til Leth Beton A/S
 • Asgaard Recruitment
 • Porsborgparken 8C, 9530 StøvringLeth Beton A/S har gennem en årrække været i en positiv udvikling og søger konstant at være på forkant med kravene til fremtidens byggeri. Vi søger på vegne af Leth Beton A/S en kvalitetschef, som bliver en del af den grønne omstilling i byggebranchen, og som kommer til at bidrage til kvaliteten af fremtidens bæredygtige byggerier.

Baggrund

Den nuværende kvalitetschef har i fuld forståelse og enighed med Leth Beton et ønske om at overdrage kvalitetsområder over det næste år til en ny kvalitetschef. For at viden/ erfaring og det generelle høje niveau for kvalitetsstyring og -ledelse fastholdes, søger vi en kvalitetschef. Den kommende kvalitetschef kommer således til at overtage området og træde direkte ind i rollen, og med videndeling og sparring fra den nuværende få det bedst mulige grundlag at skabe sin egen rolle.

Vækst, udvikling og kvalitet

Kvalitetsområdet er forankret hos driftsdirektøren, og du vil referere direkte til vedkommende og have din daglige gang i Bedsted. Leth Beton har historisk været under konstant og støt vækst og udvikling, hvilket naturligt kræver at kvalitetsområdet følger med. Området vægtes naturligt højt og ambitionen er, at det forsat udvikles. Med en markant nylig investering i en robot til svejsning og bukning af betonarmering samt hastig opskalering af træelementproduktionen, er det blot nogle af de områder, du som ny kvalitetschef kommer til at skulle arbejde med og udvikle.

Drift og udvikling af kvalitetsområdet

Den profil som naturligt vil passe ind i Leth Betons kultur og måde at drive forretning på, er en person som vægter faglighed højt, og som formår at lede og forene kræfterne i teamet, således kvalitet bliver en naturlig integreret del af værdikæden. Det med at se kvalitet som en del af helheden og få det integreret i alle dele organisationen, bliver vægtet meget højt.

Du vil naturligt få succes i stillingen

 1. Når du evner at lede et kvalitetsteam via mål, rammer og samarbejde.
 2. Hvis du har en profil der på den ene side har det fint med at drifte noget eksisterende og på den anden side medvirke til at udvikle nyt.
 3. Er i stand til at supportere og samarbejde med resten af organisation og kunderne om kvalitetsområdet, således der opbygges en stærk og ærlig relation.
 4. Evner at drive forandringer og implementere nye processer og procedurer.
 5. Hvis du har et naturligt talent for struktur og det at få sat ting i system og skabe standarder.
 6. Når du selv har operationelle opgaver, som skal løses og trives fint med det.

Din baggrund

 • Du har erfaring med kvalitetsledelse, gerne fra en produktionsvirksomhed
 • Kendskab til kvalitetsstyringssystemer og -metoder.
 • Har arbejdet med IT systemer inden for kvalitet. Leth Beton bruger b.la Inspectly, gængse Office programmer og Power BI
 • Kendskab til byggetekniske normer og standarder og krav vil være en fordel.

Som kvalitetschef vil dit ansvar og opgaveportefølje nu og over tid blive

 • Sparring med ledelsen angående kvalitetsmæssige områder / emner nu og i fremtiden.
 • Ledelse af kvalitetsteamet samt fremtidssikre bemandingen af og kompetencer i teamet.
 • Opretholde de nuværende produktcertificeringer & certifikater samt sikre kvalitetskontrollen i og med produktion.
 • Videreudvikling af kvalitetssikringen og -håndbøger.
 • Ansvarlig for reklamationshåndtering såvel internt som ekstern.
 • Sikre håndtering af div. dokumentation, standarder samt instruktioner/ procedurer.

Om Leth Beton A/S

Som leverandør til alle former for byggeri, leverer Leth Beton produkter inden for:


Siden 1993 har Leth Beton A/S haft en ambition om at være den leverandør, der bedst tilfører værdi til sine kunder ved at have den højeste kvalitet i projektering, fremstilling og montering af betonelementer. I dag er også den grønne omstilling blevet implementeret i deres ambitioner, hvor fokus er på at sænke deres overordnede CO2-aftryk lige fra produktionen til montagen samt fokusere på optimal anvendelse af materialer, hvor mere end 99% af alt affald (målt i tons) genbruges.

Alle elementer designes og produceres specifikt til hvert byggeri, hvor Leth Beton har implementeret hybridbyggeri mellem træ og beton således, at de kan tilbyde et råhus med reduceret CO2 aftryk, optimal anvendelse af råvarer og en bygning, som har gode egenskaber, hvad angår indeklima.

Disse ambitioner ville ikke være en realitet uden virksomhedens ca. 220 medarbejdere.

Leth Beton prioriterer medarbejderne ved at skabe gode fysiske rammer, ved at værne om det psykiske arbejdsmiljø og ved at give medarbejderne indflydelse i det daglige arbejde. Der er en uformel omgangstone og god stemning på arbejdspladsen. Det skal være en daglig glæde for virksomhedens medarbejdere at komme på arbejde og der bliver praktiseret overskudsdeling til medarbejderne.

Læs mere på www.lethbeton.dk eller se deres LinkedIn nyheder her.

Log ind