Kursister til Intensiv Specialuddannelsen, Sjællands Universitetshospital Køge eller Roskilde

fuldtid
Kursister til Intensiv Specialuddannelsen, Sjællands Universitetshospital Køge eller Roskilde
  • Region Sjælland
  • Alleen 15, 4180 Sorø

Er du uddannet sygeplejerske, og har du lyst til at videreuddanne dig inden for det intensive område? Så har du nu mulighed for at blive en del af et hastigt voksende Intensivafsnit på Danmarks 5. og nyeste Universitetshospital

Om Intensiv afsnit:

Anæstesiologisk Afdeling har Intensivafsnit på såvel SUH Roskilde og SUH Køge. Vi søger intensive kursister på begge matrikler.

De to afsnit er organisatorisk lagt sammen og har fælles ledelse bestående af én oversygeplejerske og én ledende overlæge, samt tre souschefer. Derudover har vi en dedikeret klinisk uddannelsesansvarlig, og 10 dygtige kliniske vejledere der vil følge dig godt igennem din specialuddannelse.

Vi har 6 almene intensiv behandlingspladser i Roskilde og 10 almene intensiv behandlingspladser i Køge. Når Universitetshospitalet i Køge er færdigbygget i 2027, vil der være 32 intensiv sengepladser og alle specialer i Region Sjælland vil være på Sjællands Universitetshospital i fremtiden. Der venter os mange nye og spændende opgaver i den sammenhæng.

Du er:

Sygeplejerske gerne med 2 års erfaring fra somatisk afdeling, men har du under 2 års erfaring er dette ikke nødvendigvis en hindring.

Indstillet på at starte specialuddannelse i ultimo 2024 eller primo 2025.

Vi tilbyder:

Ansættelse som kursist på 33 eller 37 timer/uge. Efter endt specialuddannelse vil du have mulighed for at blive i afdelingen på det timetal, der passer dig.

Et struktureret oplærings- og uddannelsesforløb med introduktionsundervisning og en fast klinisk vejleder, som du tilknyttes under hele din uddannelse, med faste månedlige vejlederdage.

Godt, trygt læringsmiljø med andre kursister.

Intensivafsnit er en del af Anæstesiologisk Afdeling, der samlet set har ca. 485 medarbejdere. Anæstesiologisk Afdeling omfatter desuden Anæstesi, Operation, Opvågning, Sterilcentral, Dagkirurgi, Smertecenter og Simulationsenhed.

Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, kan du kontakte:

Oversygeplejerske Stine Holm Flindt, telefon 47 32 50 63, sflin@regionsjaelland.dk

eller

Uddannelsesansvarlig Sygeplejerske Karina Zartov-Jacobsen, telefon 47 32 50 59, kz@regionsjaelland.dk

Samtaler holdes løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig

Du kan se mere om vores afsnit på instagram #intensivroskilde

Om os

Den 1. januar 2024 fusionerede Sjællands Universitetshospital (SUH) med Nykøbing F. Sygehus (NFS). Som et af Danmarks største akutsygehuse driver og udvikler vi sygehusene i Køge, Roskilde og Nykøbing F. Vi har aktivitet på alle regionens sygehuse, og vi betjener alle regionens patienter med specialiserede sundhedsydelser samt tilbyder sundhedsydelser inden for 32 forskellige lægelige specialer.

Som Danmarks seneste universitetshospital søger vi at omdefinere tilgangen til, hvordan sundhedsfaglige ydelser leveres i regionen. Vi stræber efter at sikre lige sundhedstilbud for alle. Med øget fokus på uddannelse, forskning og innovation arbejder vi ud fra tankesættet om at bygge bro over afstande, etablere tværfaglige fællesskaber og bringe specialiseret behandling tættere på borgerne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. her
Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde her

Se video om Sjællands Universitetshospital her