Sundhedsfaglig kontaktperson til botilbud Rønnebo i Brønshøj

fuldtid
Sundhedsfaglig kontaktperson til botilbud Rønnebo i Brønshøj
 • Rønnebo
 • Bystævneparken 26, 2700 København

Vil du have et arbejde med mening, hvor du kan rykke milepæle fagligt og menneskeligt sammen med 30 dygtige kollegaer, og hvor du er med til en udviklingsproces for mennesker med psykiatrisk sygdom?

Så se med her.

Rønnebo er et botilbud for 64 voksne med sindslidelser. En del af beboerne har desuden somatiske sygdomme/fysiske funktionsnedsættelser, mens andre beboere har et misbrug, som vi håndterer i samarbejde med fx ekstern misbrugskonsulent.

Vi søger nu en ny sundhedsfaglig kollega, der vil være med til at understøtte beboerne i at leve værdige og meningsfulde liv.

Om opgaven
Vores mål er ambitiøse:

 • at støtte vores borgere med psykiatrisk sygdom i at tage ansvaret for eget liv tilbage, lære at håndtere deres psykiatriske udfordringer, så de på sigt kan flytte i mere selvstændig bolig
 • at støtte vores borgere, som ud over deres psykiatriske sygdom også har somatiske sygdomme/fysiske funktionsnedsættelser eller en høj alder i at tage så stort ansvar for eget liv som muligt og motiveres til at leve et tilfredsstillende liv med god livskvalitet på botilbuddet

Vi vil have den enkelte borgers eget potentiale frem. Derfor er vi bevidste om ligeværd mellem mennesker, og vi har stor respekt for det enkelte menneskes selvbestemmelsesret. Samtidig er vi forpligtet til at leve op til vores omsorgspligt.

Vi arbejder med Low Arousal som metode, øver social færdighedstræning og er i færd med at uddanne flere kolleger i NADA – kender du i forvejen til metoderne, ser vi det som et stort plus.

Har du arbejdet indenfor socialpsykiatrien før, ved du, at to dage ikke er ens. Dine opgaver i løbet af dagen kan være:

 • medicinhåndtering
 • personlig pleje
 • samtaler
 • konflikthåndtering
 • socialpædagogisk støtte
 • ledsagelse
 • aktiviteter
 • praktiske opgaver
 • rengøring
 • dokumentation
 • og meget mere…

Dine kollegaer
Dit sundhedsfaglige blik er et vigtigt led i vores fælles opgave med at nå vores mål.

Vi er 30 kollegaer i en fagligt bredt sammensat gruppe: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere og flere andre, og vi bruger alles faglighed til at løfte opgaverne på Rønnebo.

Vores borgere kan have det svært, og det betyder, at vores samarbejde er vigtigt. Vi sparrer om opgaverne med både kollegaer og ledelse.

Faglig udvikling
Vi glæder os til at få dine sundhedsfaglige kompetencer med ombord. Samtidig er det vigtigt, at du har lyst til at udvikle dig fagligt. Det du ikke kan allerede, kan vi lære dig.

Når du starter hos os, laver vi sammen en kompetencevurdering for at se, hvilke kompetencer du allerede har, og hvilke du vil have gavn af at få, så du kan udfylde rollen som kontaktperson, så vi kan planlægge et eventuelt kompetenceudviklingsforløb, der er tilpasset dig. Desuden får vi ekstern supervision, hvor vi kan drøfte det vigtige arbejde, vi gør sammen med borgerne.

Succes i jobbet
Har du ambitioner om at lykkes med opgaven hos os, er det en stor fordel, at du:

 • har en sundhedsfaglig uddannelse
 • har lyst til kompleksiteten i at arbejde i et døgndækket botilbud
 • vil og kan arbejde anerkendende, og med et fagligt overblik kan motivere borgeren til øget mestring af sit hverdagsliv med større livskvalitet til følge – uanset stort eller manglende udviklingspotentiale
 • arbejder med at modtage og give feedback på en hensigtsmæssig og refleksiv måde til gavn for alle parter

Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingen ønskes besat senest den 1. januar 2024. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer om ugen, men vi hører også gerne fra dig, hvis du ønsker kortere arbejdstid – skriv hvad du foretrækker i din ansøgning. Arbejdstiden er placeret i dag-, aften- og weekendvagter. Weekendvagterne kan ligge hver anden eller hver tredje uge – skriv også gerne, hvad der passer bedst for dig. Vi har fire faste nattevagter i huset, men de skal også på ferie og kan blive syge. Sker det, kan vi få brug for at indkalde dag/aftenholdet til nattevagt, men det sker ikke ofte. Løn i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn. Ved ansættelse vil vi indhente straffeattest.

Nysgerrig?
Vil du vide mere om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Karina Dørr Pedersen på 2018 7749 eller tilbudsleder Gitte Hesselvig på 4236 0508. Du kan læse om os på Københavns Kommunes hjemmeside.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedlægger cv og dokumentation for gennemført uddannelse.

Søg via linket senest fredag den 24. november 2023
Vi indkalder til samtaler løbende.