Pædagoger med interesse for specialpædagogik til døgninstitution for børn og unge – Nærumgård

fuldtid
Pædagoger med interesse for specialpædagogik til døgninstitution for børn og unge – Nærumgård
  • KØBENHAVNS KOMMUNE
  • Nærum Gadekær 1, 2850 Nærum

Er du uddannet pædagog og vil du være med til at skabe rammen om et godt børne- og ungeliv med deltagelse i fællesskabet, glæde, liv og læring? 
Vores børn og unge har brug for dig med det rette mindset.

Nærumgård ligger i Nærum omgivet af skov og grønne områder og forudsætter en rask gåtur på et kvarters tid, hvis man kører med tog til arbejde. Hos os bor 14 unikke børn og unge i alderen 6-18 år. Fælles for dem alle er, at de har en psykisk funktionsnedsættelse og er mentalt retarderede i moderat til svær grad. De har brug for kompetente og kærlige voksne til at hjælpe med næsten alle aktiviteter, herunder at gøre hverdagen genkendelig og struktureret. Det er børn og unge, som kan have det svært og som i fx kravsituationer, eller når vi ikke forstår det de prøver at udtrykke, kan reagere med selvskadende eller udadreagerende adfærd.

Vi søger to dygtige kolleger, der motiveres af at arbejde med denne målgruppe, og som sammen med andre omkring barnet utrætteligt vil lede efter den bedste måde at møde det enkelte barn på. Det er en opgave, som kan være kompleks og som indimellem kalder på mange forsøg, og du vil få brug for din tålmodighed, kreativitet og evne til at observere og beskrive faglig praksis.

Både når det lykkes og når det bøvler, er arbejdet fuld af mening, og netop det er drivkraften for de kolleger, som du skal løfte opgaven sammen med.

'Det bedste ved at være pædagog på Nærumgård er, at arbejdet både er udfordrende og spændende. Jeg oplever, at der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling samtidig med, at man mødes af vores skønne børn og unge og gode kollegaer', Catalina, socialpædagog på Nærumgård.

Fælles faglighed
Ambitionen for arbejdet på Nærumgård er at skabe rammen om et godt børne- og ungeliv med deltagelse i fællesskabet, glæde, liv og læring. Det gør vi sammen ved at give hver enkelt en tryg opvækst med fokus på trivsel, udvikling og en så høj grad af selvstændighed som muligt.

Vores arbejde er særligt funderet i neuropædagogik, Low Arousal og struktureret pædagogik. Vi tilpasser de pædagogiske metoder til det enkelte barn og er optaget af at skabe en tillidsfuld og nærværende kontakt.

Vi er organiseret i tre afdelinger, og hvert barn har en kontaktperson, som agerer tovholder på dokumentation, praktiske forhold mv., og som har den primære kontakt til fx forældre samt deltager i mødeaktivitet om det enkelte barn. Det er dog et fælles anliggende i teamet at planlægge, udføre og evaluere den pædagogiske indsats for alle børn i afdelingen. Vi forventer derfor af dig, at du er loyal overfor fælles aftaler og beslutninger, men ligeledes at du byder ind med dine observationer og refleksioner – også når disse er forskellige fra dine kollegers.

Hos os kommer du godt fra start
På Nærumgård arbejder vi aktivt med introduktion og onboarding af nye medarbejdere. Du vil i dine første dage blive grundigt introduceret til Nærumgård og modtage undervisning om væsentlige tematikker, herunder særligt den pædagogiske tilgang til vores børn og unge. Derefter vil du gennem en række introvagter, hvor du følger en kollega, have tid til at lære opgaver, beboere og husets rytme at kende. Du vil blive tilknyttet en erfaren kollega som mentor og vedkommende vil sammen med din nærmeste leder sikre, at du føler dig godt tilpas og velkommen i huset, bliver klædt fagligt godt på til dine opgaver og kender husets arbejdsgange.

Vi har som arbejdsplads et fælles fokus på høj trivsel og et godt arbejdsmiljø, da dette har stor indflydelse på, hvor godt vi lykkes med at løse kerneopgaven. Det er derfor vigtigt, at du bidrager positivt til begge dele og er bevidst om din egen indflydelse ift. at skabe et godt arbejdsmiljø med dertilhørende lavt sygefravær.

Arbejdstid og ansættelsesforhold
I dagtimerne er vores børn i skole og størstedelen af din arbejdstid vil ligge på eftermiddage, aftenener og i hver anden weekend. Stillingerne passer derfor særligt godt til dig, der nyder at holde fri om dagen. Efter aftale kan vi tilpasse den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid til et sted imellem 30-37 timer. Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst og Ny Løn. Ved ansættelse indhenter vi referencer samt børne- og straffeattest. Tiltrædelse er den 1. november 2023 eller tidligere, hvis det er muligt.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte institutionsleder Sisse Borum på 3013 1069, hvis du vil vide mere om stillingerne.

Søg via linket senest tirsdag den 26. september 2023
Vi afholder samtaler løbende.