Kontaktperson med social- eller sundhedsfaglig profil til socialpsykiatrisk botilbud Bjergvænget i Københavns Nordvestkvarter

fuldtid
Kontaktperson med social- eller sundhedsfaglig profil til socialpsykiatrisk botilbud Bjergvænget i Københavns Nordvestkvarter
  • Københavns Kommune (2)
  • Bispebjergvej 49, 2400 København NV

Er du uddannet pædagog, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, og/eller har du en anden
relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse, og kunne du tænke dig et job, hvor du støtter
nogle af Københavns udsatte borgere til et bedre liv? Så kan vi lige nu tilbyde en spændende
stilling som kontaktperson i vores afdeling på Bjergvænget.


Om Bjergvænget


På Bjergvænget bor 31 borgere, der generelt er selvstændige og ressourcestærke. På grund af
psykiske og eller sociale udfordringer har de brug for støtte i hverdagen.

Bjergvænget er et rehabiliterings- og recoveryorienteret tilbud til borgere, der ønsker at bo i egen
bolig. Vi arbejder med psykosocial rehabilitering, såsom styrkelse af den enkelte beboers kræfter
og evner til at varetage sin egen tilværelse og måske til at få mod på en tilværelse i selvstændig
bolig, eventuelt med støtte.

Bjergvænget er en del af Center for Selvstændige Boformer og Sundhed (CSBS) og hører
sammen med afdelingerne Ringergården og Vestergårdsvej.

De tre afdelinger har fælles ledelse og er netop nu i gang med en stor forandringsproces, der
blandt andet betyder ændringer i åbningstider (fremadrettet alle dage fra kl. 08.00-18.00). Du vil
ofte møde dine kollegaer fra de to andre afdelinger i vores samarbejde på tværs af afdelingerne.

 

Om arbejdet med vores borgere

Medinddragelse er en kerneværdi for os.


Bjergvænget er et udviklingshus og tager udgangspunkt i den enkelte borges ønsker og drømme.
Vi arbejder fokuseret med at skabe et miljø med høj kvalitet i indsatsen og et stærkt
arbejdsfællesskab.

Vi arbejder ud fra Københavns Kommunes værdier og strategi samt en viden om, at mennesker
med alvorlige psykiske problemer kan komme sig.

Vi ved dog også, at den proces er individuel, og at den skal ledes af borgeren selv.
Selvbestemmelse og ligeværd er grundlæggende værdier i vores arbejde, og vi ser det som en af
vores kerneydelser at støtte borgerne i at opnå større kontrol i deres liv, uanset funktionsniveau og
diagnose.

 

Vores indsats er fx:

- Vi møder borgeren i deres bolig, i fællesstuen, og når vejret tillader det i haven, som vores beboere flittigt hjælper med til at passe
- Samtaler med borgerne
- Følgeskab og støtte til aktiviteter og dagligdags og praktiske gøremål
- Ture ud af huset, som vi aftaler på beboermøder

 

Dit arbejde her.

- Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være at
- fungere som kontaktperson for borgere på Bjergvænget
- håndtere medicin
- dokumentere indsatser
- understøtte og bidrage til det gode arbejdsmiljø
- have en aktiv rolle ift. elever og studerende
- koordinere og planlægge med tværfaglige samarbejdspartnere


Det er vigtigt for os, at du:

- har en social- eller sundhedsfaglig baggrund
- har relevant erfaring fra arbejde i socialpsykiatrien
- kan arbejde rehabiliterende og understøtte borgernes recoveryproces
- formår at holde fokus på helhedsopgaven, socialfagligt og sundhedsfagligt
- har lyst til at byde ind i det faglige og sociale arbejdsfællesskab
- vil bidrage positivt til den fortsatte udvikling af afdelingen og det samlede tilbud
- kan formulere dig på dansk såvel skriftligt som mundtligt
- har en åben tilgang til tingene, også når du møder udfordringer
- er autentisk, opsøgende og støtter borgeren i relationsdannelser
- er aktiv som faglig sparringspartner og er god til refleksion


Vi kan tilbyde

- et spændende, udfordrende og afvekslende job i et uformelt miljø
- anerkendende og tillidsbaseret ledelse
- muligheder for kompetenceudvikling og supervision
- en dynamisk arbejdsplads med et godt samarbejde mellem engagerede kollegaer

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer ugentlig med tiltrædelse den 1. august 2024 eller hurtigst muligt derefter.

Arbejdstiden ligger mellem kl. 08.00-18.00 fordelt på alle hverdage samt hver 4. weekend fra kl.
08.00-18.00. Omlægninger i vagtplanen kan forekomme ved akut behov.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter
principperne i Ny Løn.

Vi gør opmærksom på, at i forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet straffeattest.

 

Vil du vide mere?

Du kan få yderligere information om stillingen ved at kontakte tilbudsleder Mikkel Kejser på 2324
2

Søg via linket senest fredag den 14. juni 2024. 

Samtalerne vil blive afholdt løbende dog senest mandag den 24. juni 2024.

Venlig hilsen
Københavns Kommune

Log ind