Kirketjener

deltid
Kirketjener
  • Vor frue Kirke, Nyborg
  • Gl. Torv 1, 5800 Nyborg

Kirketjener 

En stilling som kirketjener ved Nyborg Vor Frue Kirke, Nyborg Sogn er ledig til besættelse snarest. Stillingen er på 10 timer pr. uge.

Da en af vores kirketjenere har valgt at gå på pension, søger vi hans afløser snarest muligt.

Nyborg Sogn har 15.219 indbyggere. Sognet har 1 kirke, sognegård og menighedshjem, 1 kirkegårdskapel   og 2 kirkegårde. Menighedsrådet består af 15 medlemmer. Sognet betjenes af 4 præster og har 20 personer ansat, heraf pt.1 fuldtids- og 2 deltidsansatte kirketjenere. Sognet er kendetegnet ved en god kirkegang og et rigt musikliv.

Stillingen omfatter primært følgende opgaver:

·         Praktisk kirketjeneste i forbindelse med højmesser, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i kirke, sognegård og menighedshjem.

·         Rengøring af kirken samt af sognegård og menighedshjem.

·         Klargøring og oprydning af lokaler i forbindelse med møder, undervisning og arrangementer, herunder flytning af borde og stole

·         Tilsyn med og klargøring af AV-udstyr samt ydelse af fornøden hjælp med betjening heraf

·         Indkøb/anretning til møder, arrangementer og undervisning

En del af arbejdet vil være henlagt til søn- og helligdage, lørdage og hverdagsaftener. 

Arbejdet vil være ulige fordelt hen over året og veksle mellem travle og mere stille perioder.    

Kirketjenerne skal supplere hinanden i det daglige og afløse hinanden på fridage, i ferier og under sygdom. Opgaverne fordeles efter gensidig aftale.

Vi lægger vægt på, at du 

·         har gennemført kirketjeneruddannelsen

·         har erfaring fra en lignende stilling

 

Vi forventer at du:

·         er et imødekommende menneske med situationsfornemmelse og empati

·         både kan arbejde selvstændigt og samarbejde til mange sider

·         er fleksibel og kan indrette din indsats efter de skiftende behov

·         tager godt imod kirkens gæster i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og sognearrangementer

·         er indstillet på at arbejde på søn- og helligdage og med skæve arbejdstider

Hvis du ikke tidligere har været kirketjener, er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres hurtigst muligt og senest 2 år efter ansættelsens start.

Vi tilbyder en levende arbejdsplads med stor frihed, godt samarbejde på tværs af alle faggrupper og mellem ansatte og arbejdsgiver.

Læs mere om vores sogn på www.nyborgkirke.dk

 Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 287.708,29 kr. – 370.993,21 kr. (nutidskroner). Udgangspunktet er 287.708,29 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.150,46 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk, dvs. 10/37.

Der vil være en prøvetid på 3 måneder. Der indhentes børneattest ved ansættelse.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelsesmyndighed er Nyborg Menighedsråd. 

Arbejdsstedet er Korsbrødregården, Adelgade 1, 5800 Nyborg.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet 

Torben Hårbøl, tlf. 65310915 e-mail torbenhaarboel@gmail.com eller kontaktperson Per Jørgensen, tlf. 2937 7055, e-mail perprivat@hotmail.com

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25. september 2023 og sendes med relevante bilag til kontaktperson Per Jørgensen, kordegnekontoret, Adelgade 1, 5800 Nyborg,

e-mail: nyborg.sogn@km.dk

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 39/40.

 

 

 

Nyborg Menighedsråd.