Bliv Graver ved Kærum Kirke

fuldtid
Bliv Graver ved Kærum Kirke
  • Kærum Kirke
  • Kærumvej 34 5610 Assens

Graver ved Kærum Kirke

Kan du lide at arbejde selvstændigt, med stor indflydelse og meget alsidige opgaver, så er du måske vores nye graver.
Stillingen som graver ved Kærum kirke er ledig pr. 1. juni 2024. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer.


Kærum kirke er en mindre landsbykirke med stor tilslutning ved gudstjenester og arrangementer. Ved kirken er der i alt 5 ansatte. Kirken er beliggende tæt ved Assens og Ebberup, hvor der er skole og gode muligheder for indkøb.

Ved kirken er der kirkegård med urnegravsteder og ca. 600 kistepladser. Der er også et større udenomsareal. 
Menighedsrådet ved Kærum kirke søger en graver, der er engageret, målrettet, og som loyalt vil arbejde for at kirkegården altid ser pæn ud.

Vi søger en graver, som er interesseret i kirkens liv, og som vil arbejde for at gøre menighedens møde med kirken nærværende og vedkommende. Stillingens indhold betyder, at graveren skal være indstillet på at skabe løsninger og indstillet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med menighedsråd, øvrige ansatte og menigheden.
Graveren har ansvaret for den daglige drift på kirkegården. Graverens rolle er at gå foran og bidrage til en god arbejdspladskultur, hvilket omfatter fokus på kerneopgaverne og kvaliteten i løsningen af disse. Der er udover graverstillingen et antal medhjælpstimer til rådighed.

 

Graveren skal varetage følgende opgaver:
• Daglig drift af kirkegården.
• Tilsyn med og pasning af kirken og kirkegårdens bygninger.

• Rengøring af kirken og graverfaciliteter.
• Praktiske funktioner i forbindelse med begravelseshandlinger.
• Kirketjeneste ved gudstjeneste og kirkelige handlinger.
• Administration af kirkegårdsprotokolføring, udskrivning af årsregninger,
   legataftaler og gravstedsbreve.Vi tilbyder:
• En meget selvstændig hverdag
• Et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder forløb med kurser og     uddannelse.                
• Nymoderniserede graverfaciliteter - med gode kontorforhold, køkken,      omklædning, bad og toilet.
• Godt maskinudvalg og værksted.


Vi forventer, at du:
• Har erfaring og gerne uddannelse inden for det grønne område – gerne med
   erfaring fra arbejde på kirkegårde.
• Som graver påtager dig ansvaret for den daglige drift, vedligeholdelse og
   udvikling på kirkegården i et tæt og positivt samarbejde med menighedsrådet.
• Arbejder med IT, som en naturlig del af arbejdsopgaverne.
• Er en engageret og loyal medarbejder med høje kvalitetskrav til arbejdet på
   kirkegården og ved de kirkelige handlinger.
• Kan arbejde selvstændigt og er god til at planlægge din tid, men også at være
   fleksibel i forhold til arbejdstid og opgaver.
• Har en åben og imødekommende tilgang til brugerne og er parat til at møde
   mennesker i både glæde og sorg.
• Har lyst til at medvirke på en positiv måde ved de kirkelige handlinger og
   gudstjenester som en del af jobbet.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået.

 

Ansættelse sker ved Kærum Sogns Menighedsråd, beliggende Kærumvej 34, 5610 Assens.    

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Hvis du ikke har gartnerisk uddannelse er stillingen omfattet af løngruppe 1 og årslønnen aftales indenfor intervallet 311.853,00 kr. – 372.232,00 kr. (nutidskroner pr. 1. oktober 2023). Fikspunktet er årligt kr. 311.853,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner pr. 1. oktober 2023).

Hvis du har gartnerisk uddannelse er stillingen omfattet af løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 387.425,00 kr. (nutidskroner pr. 1. oktober 2023). Fikspunktet er årligt kr. 319.056,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner pr. 1. oktober 2023).

Der sker en regulering af lønnen pr. 1. april 2024. Størrelsen af denne kendes endnu ikke.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Menighedsrådet og FAKK.

 

 

Kontakt gerne kontaktperson Hans Christian Andersen på telefon 20 70 76 38 for yderligere information.

Ansøgning med relevante bilag sendes til 7803fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 2. april.

Samtaler forventes at blive afholdt i uge 15.

 

Kørekort:

B Almindelig bil