Jobcenter Tårnby søger dygtige IPS-konsulenter

fuldtid
Jobcenter Tårnby søger dygtige IPS-konsulenter
 • Tårnby Kommune
 • Amager Landevej 76, 2770 Kastrup

IPS-Metoden er en evidensbaseret metode som hjælper borgere med psykiske diagnoser og psykisk sårbarhed til at opnå og fastholde beskæftigelse på tværs af målgrupperne i jobcentret.

Vi søger 2 IPS konsulenter til nyoprettet indsats i Tårnby Kommune. Vi søger et barselsvikariat med mulighed for fastansættelse og en IPS konsulent til fastansættelse.

Individual Placement og Support (IPS) er et tilbud til ledige borgere i Tårnby Kommune, og indsatsen tilrettelægges sammen med den enkelte borger. Der tages udgangspunkt i borgerens håb, drømme, ønsker og forudsætninger for arbejdslivet eller uddannelse.

Meget af din arbejdstid vil være ude af huset væk fra jobcentret bl.a. i psykiatrien, på virksomhederne og sammen med borgerne.
Du vil skulle referere til teamlederen i Job & Indsats og bliver en del af et spændende team bestående af sagsbehandlere, jobformidlere og virksomhedskonsulenter på tværs af Center for Beskæftigelse og Borgerservice.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a. at
 • Hjælpe borgere med psykisk sårbarhed, som står udenfor arbejdsmarkedet, til at opnå og fastholde job eller uddannelse på ordinære vilkår.
 • Motivere samt opbygge håb og engagement hos borger ift. job og uddannelse, samt hjælpe borger til at identificere styrker og ressourcer.
 • Hjælpe borgerne med jobsøgning samt opsøge kontakt til erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner med henblik på at opbygge professionelle relationer for den enkelte borger
 • Samarbejde tæt med den ambulante psykiatri, sagsbehandlere i jobcentret og andre professionelle omkring borgerne og at I skriftligt kan dokumentere borgernes forløb.
Vi søger kollegaer der
 • Kan arbejde metodisk, ser løsninger og tænker i potentialer og som evner at opbygge relationer både til borgeren, til virksomhederne samt til andre fagprofessionelle.
 • Har en relevant erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund. Erfaring fra beskæftigelsesområdet vægtes højt
 • Har erfaring med virksomhedsopsøgende arbejde
 • Har erfaring i arbejdet med personer med psykisk sårbarhed
 • Kan planlægge og strukturere din arbejdsdag samt navigere i en hverdag med forskelligartede arbejdsopgaver
 • Har gode kommunikations- og formidlingsevner, såvel mundtligt som skriftligt
 • Evner at arbejde på egen hånd samt kan samarbejde på tværs af professioner og områder
 • Er engageret og som ser det som sin vigtigste opgave, at støtte den enkelte borgers mulighed, for en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem motivation og inddragelse af IPS-metoden
 • Har fokus på den enkelte borgers ressourcer, og formår at fastholde krav og forventninger til den enkelte med en anerkendende og empatisk tilgang
 • Er en god kollega, med et positivt menneskesyn og godt humør
Vi kan tilbyde dig
 • Tilrettelagt introduktionsprogram og oplæring i IPS-metoden
 • Løbende supervision og træning af IPS-færdigheder ved regionens implementeringskonsulent
 • Tæt samarbejde med psykiatrien
 • En arbejdsplads, hvor faglige kompetencer og kvalitet i samarbejde med borgerne er i højsæde.
 • En arbejdsplads hvor vi er insisterende på at arbejde helhedsorienteret med borgerne i fokus.
 • Stor indflydelse på, hvordan arbejdet med målgruppen skal tilrettelægges og udføres i praksis.
 • Skønne kollegaer med engagement og stor social faglighed, hvor der altid er plads til smil og grin.
Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Leder Johanne Lyngbye på 20371791.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende. Når rette kandidat er fundet, fjernes stillingsopslaget fra Tårnby Kommunes hjemmeside.

Tiltrædelse hurtigst muligt

Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

Behandling af personoplysninger

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job.

Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker.

Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Center for HR. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk.

For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk
Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Center for Udvikling og Digitalisering, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.