Investor relation manager

fuldtid
Investor relation manager
  • PJ-C
  • Vietoften 21, 2950 Vedbæk

I forbindelse med vores forretningsprojekt portefølje, søges der en investor relation manager til varetagelse pre/post investeringsforløb ifm. vores eksisterende portefølje.

De primære arbejdsopgaver omfatter:

- Varetagelse af pre/post investeringsforløb
- Udarbejdelse af investeringsoplæg og prospekter
- Gennemfører portefølje/projekt valuering
- Planlægning og gennemførsel af due diligence
- Håndtering af signing- og closing processer
- Håndtering af investeringsforløbets kontrakter og aftaler
- Sikre sammenhæng med eksisterende standarder og lovgivning
- Håndtering krav vedr. IPR, fortrolighed og datasikkerhed
- Deltagelse ifm. arrangement og konferencer sammen med relevante investorer og samarbejdspartnere
- Vedligeholdelse af netværk med relevante kontakter af danske og internationale institutionelle og private investorer samt venture fonde

Du bliver tilknyttet virksomhedens eksisterende team, og refererer til ejeren.

Kandidater til rollen vurderes bl.a. ift. følgende kvalifikationer:

• Relevant længere videregående uddannelse på kandidatniveau
• Relevant erhverserfaring indenfor konsulentvirksomhed, finansiering, virksomhedsstrategi, vækstvirksomheder og CSR
• Erfaring med interessent kortlægning og styring
• Evne til at opbygge relationer til eksterne interessenter, investorer og samarbejdspartnere og specialister
• Høj arbejsmoral og evnen til at opnå resultater og komme i mål
• Universitetsgrad eller lignende ifm. engelsk sproglige færdigheder, skriftligt og mundligt
• Erfaring med udarbejdelse og brug af fortrolighedsaftale, term sheet, aktietegningsaftale
aktionæroverenskomst, ansættelseskontrakter og konkurrenceklausuler
 • Erfaring med Virksomhedsomdannelse, Bestyrelsesvedtægter og Royaltyaftaler
 • Branchekendskab indenfor miljøvenligt/cirkulært og bæredygtighed byggeri. samt Digitale Medier & SoMe
• Relevante IT færdigheder på højt niveau
• Kommunikationsfærdigheder på højt niveau

Jobber er provisionslønnet, og tilbydes ligeledes evt. sammen med aktieoptioner ifm. det gennemførte virksomhedsoverdragelser.

CV/Ansøgning sendes til os på pj.consulting.info@gmail.dk.