Introduktionsstillinger ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital

fuldtid
Introduktionsstillinger ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital
  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99 1, 8200 Aarhus N

Har du interesse for mikrobiologi og infektionssygdomme? Så har du her muligheden for at komme til at arbejde i et spændende fagligt miljø med engagerede kollegaer samt bred kontakt til klinikerne.

Ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital i Skejby, er to ét-årige introduktionsstillinger (6620-32-63-i-03 og 6620-32-i-04) ledige til besættelse henholdsvis pr. 1. august og 1. september 2024 eller efter aftale.

Stillingerne indgår i afdelingens 6-skiftede lægelige forvagtsrul, der består af dagtjeneste med efterfølgende vagt uden for tjenestestedet til kl. 23, alle ugens dage. Afdelingen har overlæger i døgndækkende bagvagt.

De, der ansættes i stillingerne, skal varetage opgaver i relation til klinisk mikrobiologisk diagnostik og rådgivning, og deltage aktivt i afdelingens interne undervisning. Du skal også dagligt kunne bidrage til det gode tværfaglige arbejds- og uddannelsesmiljø.

Vi ser gerne, at du har et uddannelsesmæssigt sigte med ansættelsen, og at du har god klinisk erfaring. 

Afdelingen er én af landets største og højest specialiserede mikrobiologiske afdelinger, som varetager den kliniske mikrobiologi for hospitaler, speciallæger og alment praktiserende læger i hele Region Midtjylland. Vi arbejder således med alle specialets fagområder, herunder bakteriologi, virologi, mykologi, parasitologi og infektionshygiejne.
Afdelingen uddanner speciallæger i klinisk mikrobiologi i såvel introduktions- som hoveduddannelse.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads og et speciale i stor udvikling med et godt interkollegialt arbejdsklima. Der vil i afdelingen være gode muligheder for at blive introduceret til forskning, da afdelingen er forskningsaktiv og har gode forskningsfaciliteter.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Hvis du vil høre mere om stillingerne eller afdelingen, er du meget velkommen til at kontakte cheflæge, professor Svend Ellermann-Eriksen på tlf. 7845 5600 eller uddannelsesansvarlig ledende overlæge Marianne Kragh Thomsen på tlf. 7845 5652. Du kan i øvrigt læse mere om afdelingen på AUH's hjemmeside.

Ansøgningsfrist: 20. maj 2024

Samtaler planlægges afholdt i uge 25 i 2024.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.