I Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Lokalpsykiatri Esbjerg almen funktion, er to sundhedsfaglige stillinger som social- og sundhedsassistent/sygeplejerske/ergoterapeut 37 timer ugentlig ledig til besættelse fra den 1. august 2024

fuldtid
I Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Lokalpsykiatri Esbjerg almen funktion, er to sundhedsfaglige stillinger som social- og sundhedsassistent/sygeplejerske/ergoterapeut 37 timer ugentlig ledig til besættelse fra den 1. august 2024
  • Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark
  • Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N

Stillingerne er knyttet til hvert sit team af to teams i den almene funktion. Almenfunktionen er tværfagligt sammensat og består af social og sundhedsassistenter, diætist, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere, afd. læger, overlæger og funktionsleder.

I de sundhedsfaglige stillinger bliver man, som de øvrige tværfaglige medarbejdere, kontaktperson og primærbehandler for et vist antal patienter. Den psykiatrifaglige behandling består dels af biologisk behandling dels af samtaleterapeutisk behandling med personer med sværere psykiske lidelser, og for nogle patienter et samtidigt misbrug, og behandlingen foregår oftest individuelt, men kan også foregå i grupper. Der kan arbejdes ud fra flere behandlingsmæssige referencerammer.

Vi samarbejder bl.a. med Psykiatrisk Akutmodtagelse, døgnafsnit i voksenpsykiatrien Esbjerg, praktiserende læger og Esbjerg/Fanø Kommune.

Vi tilbyder
Et dynamisk arbejdsmiljø præget af faglighed og engagement, et selvstændigt job med muligheder for både monofaglig og tværfaglig kompetenceudvikling og muligheder for løbende supervision.

En ugentlig arbejdstid fordelt som: 
Mandag til onsdag fra kl. 8.00-15.00, torsdag fra kl. 8.00-18.00 og fredag fra kl. 8.00-14.00.

Vi søger
En uddannet social- og sundhedsassistent/sygeplejerske/ergoterapeut, gerne med psykiatrisk erfaring, der har faglig interesse i at arbejde som primærbehandler inden for det ambulante psykiatriske område. Vi ønsker, at du har kompetencer og vilje til at arbejde både selvstændigt og tværfagligt samt, at du har gode samarbejdsevner.

Yderligere informationer
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til funktionsleder Tommy Arnløv Jørgensen, telefon 24 79 34 49.
Du kan også læse mere om Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og Lokalpsykiatri Esbjerg på www.psykiatrienisyddanmark.dk

Ansøgningsfrist
Søndag den 9. juni 2024.

Ansættelsessamtaler
Forventes afholdt fredag den 21. juni 2024, uge 25, på adressen Østergade 12, 6700 Esbjerg.

Søg stillingen herunder. 

Log ind