Hjertevarm socialpædagog til Boenhed 10 – Hus 10 i Landsbyen Sølund

deltid
Hjertevarm socialpædagog til Boenhed 10 – Hus 10 i Landsbyen Sølund
 • Sølund Bo 10
 • Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg
Har du lyst til et arbejde, hvor kerneopgaven er at sikre, at beboerne oplever det gode og betydningsfulde liv? At samarbejde med kompetente kollegaer i en hverdag, samtidig med at du selv har et meningsfuldt arbejde? Et arbejde, hvor du vil opleve at have indflydelse og mulighed for kompetenceudvikling?

Vi lægger stor vægt på, at beboeren altid er i centrum, og vores opgave er at støtte beboerne i deres ret til selvbestemmelse. Vores arbejde fordrer, at vi evner at se og forstå beboernes kropssprog og signaler, hvilket indebærer, at vi er bevidst nærværende og afstemt i arbejdet med den enkelte.

Om boenhed 10 i Landsbyen Sølund
Boenhed 10 består af to huse – Hus 9 og Hus 10 – med 8 beboere i hvert hus. Beboerne i Boenheden er alle mellem 19 og 79 år. Udviklingsniveauet er forskelligt i husene. Beboerne har et udviklingsniveau som spænder fra ½ år til ca. 4,5 år.

Fælles for beboerne i Boenhed 10 er, at de har brug for hjælp og støtte i alle daglige gøremål. Opgaver med personlig pleje og omsorg indgår som en stor og naturlig del af det pædagogiske arbejde. Størstedelen af beboerne er kørestolsbrugere, og derudover har 4 af beboere et synshandicap. Beboerne har stor livsglæde, de har humor, er aktive ud fra egne præmisser og har behov for at blive forstået, få passende udfordringer, oplevelser og masser af tryghed i deres hverdag. Nogle beboere har aktivitetstilbud uden for huset, andre har aktivitetstilbud i huset.

Vi arbejder i beboernes hjem og tilstræber en rolig, kærlig og glad omgangstone, hvor vi lægger vægt på en tæt kontakt til beboerne. Relationen er fundament for at skabe de bedste forudsætninger for at opnå det livsvigtige ”ægte møde”.

Boenhed 10 er en del af Landsbyen Sølund. I Landsbyen Sølund er formålet alles chef. Det vil sige, at alle vores handlinger og beslutninger skal gavne vores formål – altså beboernes gode liv. I arbejdet med beboerne vil du bidrage til formålet ved både ”at gøre” og ”at være”. Altså både skabe meningsgivende aktiviteter, men også at kunne være i rolige og nærværende situationer med den enkelte beboer.

Vores arbejde er funderet i filosofien om Gentle Teaching, vores værdigrundlag og høj faglighed. Gentle Teaching er en filosofisk tilgang til det pædagogiske arbejde, hvor den professionelle omsorgsperson reflekterer over sin egen evne til at udvise nænsomhed, varme og være kærlig uden betingelser. Mennesker skal støttes – ikke tilpasses. Derfor er der i Landsbyen Sølund stort fokus på kompetenceudvikling, da viden er en forudsætning for fagligheden. Alle ansatte i Landsbyen bliver grundigt introduceret i Gentle Teaching-filosofien og dens fire søjler, samt i Sølunds fire vejskilte, som giver alle medarbejdere en forpligtende ramme og retning, så vi sammen lykkes med at skabe gode liv for landsbyens beboere jf. www.solund.dk.

Vi vægter en høj grad af medbestemmelse ogat du vil og kan tage teten og arbejde selvstændigt samt samarbejde med dine kolleger omkring den enkelte beboer.

Vi søger en pædagog, som
 • har lyst til at arbejde med beboernes individuelle ressourcer og behov
 • kan tage udgangspunkt i den enkelte beboer og rumme deres forskelligheder
 • er udadvendt og imødekommende
 • er indstillet på at varetage en tæt pårørendekontakt
 • kan dokumentere og reflektere over den pædagogiske indsats
 • er omstillingsparat og fleksibel, i en foranderlig hverdag
 • ønsker at indgå i et tæt samarbejde med sine kollegaer, via daglig sparring og hjælp
 • er mødestabil, har humor og møder hverdagen med smil, glæde og gå-på-mod

Vi tilbyder
 • et tilrettelagt undervisnings- og introduktionsprogram, så du løbende bliver klædt på til opgaverne
 • dygtige kolleger med høj faglighed
 • en åben omgangstone med fokus på faglig dialog og engagement
 • mulighed for faglig udvikling ved kollegial og ledelsesmæssig sparring og supervision
 • kompetenceudvikling. Eksempelvis: Introduktion til neuropædagogik, sanseintegration, Gentle Teaching, livshistorier og forebyggelse af magtanvendelse jf. Servicelovens regler
 • et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø
 • tværfagligt samarbejde med Sølunds fysioterapeuter, psykiater, læge med flere
Vi søger socialpædagog til stillinger på 30 - 35 timer ugentligt med ansættelse fra snarest muligt.

Arbejdstiden er tilrettelagt med morgen- og aftenarbejde samt arbejde hver anden weekend.

Arbejdstiden i Boenhed 10 fordeler sig på både dagvagter og aftenvagter alle ugens dage. Alle vagter ligger indenfor tidsrummet 6.45-22.15.

Som nyansat i Boenhed 10 vil du blive tilbudt et introforløb. Introforløbet vil bestå at introvagter, hvor du bliver klædt på til opgaven i arbejdet med beboerne. I din indkøringsperiode bestræber vi os på, at du arbejder sammen med en erfaren kollega. Vi hjælper hinanden, hvilket betyder, at du selvfølgelig spørger eller beder om hjælp, hvis der er noget du er usikker på.

Hvis du ønsker yderligere information, kan du ringe til Boenhedsleder Jeppe Lauge Nielsen på telefon 20 34 53 70 eller pædagogisk koordinator Mette Hestbech Kjær på enhedens nummer 87 94 81 10.

Ansøgning sendes elektronisk.

Ansøgningsfrist
Samtaler løbende

Der indkaldes pr. telefon eller mail.

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til overenskomsten mellem Skanderborg Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund.

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

 

Log ind