Geoteknisk ingeniør til broer og anlægskonstruktioner

fuldtid
Geoteknisk ingeniør til broer og anlægskonstruktioner
  • Banedanmark, Carsten Niebuhrs Gade 43
  • Carsten Nieburhs Gade 43, 1577 København V
Tænk hvis du kunne være med til at udvikle vores bygherreorganisation inden for geoteknik, og få mulighed for at præge projekterne fra start til slut.

Som bygherre, får du helt unikke muligheder for deltagelse i projekteringen, da det er hos os, at de store tekniske beslutninger tages, ligesom vi selv udvælger vores projekter til egenprojektering blandt alle Banedanmarks projekter. Lige nu sidder vi bl.a. og projekterer på Ny bane Århus-Silkeborg, Herlev station og en stor kapacitetsudvidelse ved Ringsted, som alle byder på komplekse løsninger og op til 3 km spuns.

Fra første dag du træder ind ad døren, vil du være med til at præge projekterne, helt fra de indledede faser til det færdige projekt i marken. Du får også mulighed for at træde med ud i gummistøvlerne, og se din spunsvæg rejse sig fra jorden – og næste gang du har familien med i toget, kan du stolt fortælle dem hele historien fra koncept til færdigt projekt.

Få indflydelse på spændende og komplekse konstruktionsprojekter

Som vores nye kollega inden for projektering af geotekniske konstruktioner, vil du løfte vores samfundskritiske projekter, når de skal gennem undersøgelses- og projekteringsfaserne. Gennem projekteringen er du med til at sikre, at vi laver bygbare løsninger, der gavner samfundet de næste mange årtier. I det daglige arbejde vil du både få ansvaret for egne projekter, ligesom du vil skulle yde sparring og støtte til resten af gruppen.

Gruppen af geoteknikere består af en bred fordeling af kompetencer og anciennitet, og ancienniteten spænder fra nyuddannede til 30+ års erfaring. Der vil derfor være rig mulighed for både at lære, og lære fra sig i det daglige arbejde.

I gruppen vil du skulle arbejde med projektering af jord-konstruktioner, brofundamenter, støttevægge, pælefundamenter, dæmninger og byggegruber. Dertil udarbejder vi geotekniske undersøgelsesrapporter og er pennefører på fagbeskrivelserne i udbudsmateriale, og du vil bistå Banedanmarks dialog med myndighederne samt andre interessenter.

Din nye arbejdsplads bliver vores moderne hovedkontor i København, overfor Fisketorvet og tæt på Dybbølsbro station.

Faglige engagement i spændende og komplekse projektsammensætninger

Vi forestiller os, at du er uddannet ingeniør og har erfaring med projektering af geotekniske konstruktioner. Du kender til anvendelse af beregningsprogrammer som PLAXIS, OPTUM G2/G3, SPOOKS, LPILE/GROUP, GEO5 eller tilsvarende, samt udarbejdelse af tilhørende beskrivelser i udbudsmaterialer.

Banedanmark er en stor organisation og du vil blive mødt af mange parallelle projekter, og det er derfor afgørende, at du kan bevare overblikket, arbejde struktureret og være i stand til at skabe enkelthed i tekniske sager. Du skal på det enkelte projekt være i stand til at prioriterer opgaverne løbende.

Vi arbejder ud fra fastlagte processer og tager udgangspunkt i skabeloner og standardværktøjer, som vi også løbende udvikler. Dette hjælper os netop med at bevare overblikket. Du skal derfor kunne se dig selv arbejde i disse rammer og bidrage til den videre udvikling.

Du vil i løbet af en arbejdsdag samarbejde og sparre med kollegaer og andre interessenter på projekterne. Det er derfor vigtigt, at du motiveres af at samarbejde og kommunikere med andre, og dele ud af din faglige viden.

Din nye arbejdsplads

Du bliver en del af projekteringsteamet i sektionen Broer og konstruktioner, hvor du får 35 af landets bedste kollegaer, der definerer og udfordrer de tekniske rammer for alle de projekter, der får liv på jernbanen. Her bliver du en del af et hold, der sætter pris på kollegialt fællesskab, hjælpsomhed og faglig sparring.

Vi giver plads til dig som individ, og du får stor indflydelse på hvilke opgaver, vi vil prioritere at hjemtage i egenprojekteringen. På denne måde kan vi være med til at støtte op omkring din udvikling, og øge din faglighed. Du får også mulighed for at supplere med kurser, hvor det er relevant.

Vi arbejder systematisk og målrettet med diversitet, inklusion og ledelse, så Banedanmark har plads til alle, der kan og vil en attraktiv jernbane. Vi lægger også vægt på at have en god, fleksibel arbejdsplads i balance, hvor der også er plads til fritid og familie. Banedanmark kan tilbyde fitness rum, Falck Health Care sundhedsordning og mulighed for hjemmearbejde, når opgaverne tillader det.

Løn og ansættelsesvilkår

Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og AC.

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Skatteministeriet og HK/STAT, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4.

For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer, samt at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt sektionschef Christian Markussen på tlf. 21624266. Send os din ansøgning og CV hurtigst muligt, da vi indkalder til samtaler løbende. For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stillingen” og følger instruktionerne.

Går du videre fra de indledende samtaler, vil der blive indhentet referencer fra tidligere arbejdsgiver. Du vil blive informeret inden, at der bliver indhentet en reference. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Log ind