GENOPSLAG - Uddannet pædagog til specialordningen Asgård

fuldtid
GENOPSLAG - Uddannet pædagog til specialordningen Asgård
  • Tårnby Kommune
  • Amager Landevej 76, 2770 Kastrup

Er du vores nye og fagligt stærke specialpædagog? Søg jobbet hvis du ønsker at være en del af en specialordning med faglig kompetence, samt et stærkt skolesamarbejde.

Velkommen til din nye arbejdsplads

Asgård er et specialpædagogisk tilbud bestående af 9-10 medarbejdere fordelt på 2 afdelinger - en afdeling med 0-2. klassebørn og en afdeling med 3-5. klassebørn.

I Asgård er børnenes daglige trivsel og udvikling i højsædet, hvor vi ligger vægt på det faglige samt sociale. Børnene er tilknyttet Kastrupgårdsskolen, hvor de er tilmeldt skolens specialgruppeordning. Ordningen er for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, samt ADHD og autismespektrumforstyrrelse.

Vi kan stolt præsentere en arbejdsplads, hvor de visiterede børn er i udvikling. Du vil indgå i en hverdag med specialpædagoger hvor dagligdagen byder på skoletimer i et tæt teamsamarbejde med specialklassernes lærere, samt det specialpædagogiske personale i Asgård i eftermiddagstimerne.


Her er din hverdag

Udfordringerne hos børnegruppen kan bl.a. være at forstå og afkode sociale interventioner og samspil, samt læring omkring selvforståelse og selvindsigt. Vi arbejder med at styrke børnenes personlige og sociale udvikling, samt deres identitet og selvværdsfølelse. Det gør vi bl.a. igennem:

  • Anerkendende pædagogik med udgangspunkt i low arousal pædagogik og det enkelte barns kompetencer
  • Strukturerede børnesamtaler
  • Sociale historier
  • Inklusion med resten af husets børn (almen afdelingen i stueetagen) og stuerne imellem, i det omfang børnene magter

Dette skal du kunne

Vi søger en pædagog, som er robust, i stand til at tage ejerskab over og bidrage med egne ideer og visioner, samt kan indgå i samarbejdet og de overordnede aftaler - gerne med specialpædagogisk baggrund og kendskab til målgruppen, men dette er ikke et krav. Det vigtigste er din lyst og evne til at skabe de bedst mulige rammer for udvikling hos børnene sammen med dine kollegaer.

Det kan du forvente hos os

Vi arbejder ud fra en struktureret hverdag, med ugeplaner/årsplaner og med mange genkendelige aktiviteter. I Asgård ligger vi vægt på at børn, forældre og pædagoger i samarbejde skaber et godt og rummeligt tilbud.

Hos os ønsker vi at skabe det bedst tænkelige fritidstilbud, hvor børnene udvikler sig, skaber relationer og minder. Vi sikrer en balance imellem struktureret og fri leg, og arbejder både gruppeorienteret, små og større grupper, og med fokus på udvikling og trivsel hos det enkelte barn.

Lyder dette som et job for dig, så kontakt os endelig.


Mere om os

Hvis du er blevet nysgerrig, og vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Pelle Winsløw på telefon 61713293 eller SFO-leder Mikkel Sund på telefon 30697089

Ansøgningsfrist den 1. maj 2024

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 19 og 20

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med BUPL efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her.

Er du nysgerrig på at vide mere om arbejdet som pædagog i Tårnby Kommune se her.

Log ind