Genopslag - Sagsbehandler til Team Job & Helbred

fuldtid
Genopslag - Sagsbehandler til Team Job & Helbred
 • Tårnby Kommune
 • Amager Landevej 76, 2770 Kastrup

Er du optaget af, at en beskæftigelsesrettet indsats er helt central for, at en sygemeldt borger kan vende tilbage på arbejdsmarkedet? Er du professionel, kan møde borgeren med anerkendelse og respekt og kan du samtidig stille krav til borgeren? Så er du måske vores nye kollega?
Vi har lige nu 3 ledige fuldtidsstillinger og 1 barselsvikariat ledigt så hvis du vil være en del af et fantastisk hold så vil vi anbefale dig at læse videre.

Hvem er vi

Job og Helbred er en del af Center for Beskæftigelse og Borgerservice i Tårnby Kommune. I teamet er vi 21 medarbejdere.

Vores hverdag er præget af et stort engagement. Vi er gode til at sparre med hinanden. Vi øver os hele tiden i at holde fokus på at fastholde og udvikle det gode og respektfulde møde med borgerne og arbejder løbende med at optimere vores arbejdsgange, så vores møde med borgerne bliver så godt som muligt ved både at have fokus på lovmedholdelighed, jobfokus og anerkendelse af den enkelte borgeres unikke situation. Derfor er vi også optaget af, hvordan vi kan samarbejde på tværs i kommunen, så borgerne får en helhedsorienteret sagsbehandling.

Vi har det godt i vores hverdag og er et velfungerende team med plads til både faglige drøftelser og interesse for hinandens ve og vel.

Hvad laver vi i Job og Helbred

I Job og Helbred sikrer vi opfølgningen på sygemeldte borgere, der ude af stand til at arbejde enten på grund af sygdom eller en skade. Vi samarbejder med både sygemeldte og deres arbejdsgivere om hvordan en raskmelding bedst kan tilrettelægges.

Vi arbejder løbende med at tilrettelægge vores indsats. Det betyder fx at vi i 2023 har etableret vores egen indsats i Tårnby kommune, hvor sygemeldte borgere både kan deltage i en håndholdt og individuelt tilrettelagt indsats sammen med en jobformidler, men også kan deltage i et workshop-forløb, der har fokus på mestring og inspiration til hvordan man bedst kan komme tilbage i job igen evt. via et brancheskift.

I vores samtaler med de sygemeldte borgere, har vi et stort jobrettede fokus da vi ved at samtaler er et vigtigt greb for at hjælpe borgere videre. Det betyder at vi holder rigtigt mange samtaler med sygemeldte borgere og hele tiden har et fokus på at indgå konkrete og handlingsanvisende aftaler med det fokus at borgerne kommer trygt tilbage på arbejdsmarkedet.

Dine opgaver som sagsbehandler

Dine opgaver som sagsbehandler vil bl.a. være at

 • Sagsbehandle sygedagpenge og jobafklaringsforløbssager
 • Afholdelse af lovpligtige opfølgningssamtaler
 • Løbende stillingtagen til sygedagpengelovens §§ 7 og 27
 • Tæt samarbejde med virksomheder med henblik på hurtig tilbagevenden på arbejdsmarkedet
 • Igangsættelse og opfølgning på praktik/afklarende/udviklende forløb omkring borgers arbejdsevne
 • Samarbejde med arbejdsgivere, jobformidlere og anden aktør
 • Tværfagligt samarbejde om den enkelte borger (helhedsorienteret sagsbehandling)
 • Udarbejdelse af partshøringer, afgørelser og behandling af klagesager
 • Udarbejdelse af rehabiliteringsplaner og deltagelse i møder i Rehabiliteringsteamet
 • Deltage i afdelingens øvrige opgaver
Om dig
 • Er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller kontoruddannet med relevant erfaring inden for området
 • Gerne har erfaring inden for Sygedagpenge og jobafklaringsforløb
 • Trives i myndighedsrollen og kan tage medansvar for at omsætte beskæftigelsespolitiske mål til handling
 • Har et solidt arbejdsmarkedskendskab og arbejder virksomheds- og beskæftigelsesrettet
 • Kan arbejde selvstændigt og bidrage til at kvalificere det faglige arbejde
 • Er god til at samarbejde og kan lide samarbejdet med de sygemeldte borgere
 • Er stærk til at kommunikere både i skrift og tale
 • Kan arbejde struktureret med fokus på rettidighed, CV og beskæftigelsesrettet indsats
 • Kan skabe progression, mål og retning for borgerne, med udgangspunkt i borgerens plan og CV
 • Fokuserer på løsninger frem for begrænsninger
 • Kan klare en til tider travl og hektisk hverdag
 • Kan IT på brugerniveau og det er en fordel, hvis du har kendskab til Schultz Fasit og Selvbetjening.nu
 • Evner prioritering, systematik, tværfagligt samarbejde og koordinering
 • Arbejder selvstændigt og helhedsorienteret samtidig med at du trives med at være en del af et team
Om Center for Beskæftigelse og Borgerservice (CBB)

Center for Beskæftigelse og Borgerservice består af Jobcentret, Ydelsesservice, Borgerservice og vores interne tilbud samt virksomhedsservice. Vi blev etableret som center i januar 2023. Det betyder, at vi fortsat er meget optaget af, hvordan vi i hverdagen kan arbejde endnu tættere sammen og udnytte de mange synergier, som går på tværs af vores fagområder. Derfor er vi også nysgerrige på hinandens praksis og hjælper hinanden, når det er nødvendigt.

I Tårnby Kommune har vi for at have et fælles ståsted besluttet en række værdier, som udgør vores kompas for samarbejdet på kryds og tværs i hverdagen. De fire værdier er: Vi ser muligheder, vi er ordentlige, vi tænker nyt og vi arbejder sammen. De hjælper os med løbende at reflektere over vores måder at være og arbejde sammen på.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med HK/Dansk Socialrådgiverforening efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Teamleder Naja Olsen på telefon 32471735.

Der er løbende ansættelse, med ansættelse hurtigst muligt.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse og oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.