Gæstedagplejer til Dagplejen Øst

fuldtid
Gæstedagplejer til Dagplejen Øst
 • Odense Kommune
 • Ørbækvej 100A, 1. 1, 5220 Odense SØ
Leder du efter verdens bedste job? Drømmer du om at arbejde hjemmefra? Ønsker du en hverdag fyldt med børn og leg ude som inde? Er du parat til at give børn den bedste start på livet? Er du nærværende, omsorgsfuld og faglig, og kan du skabe et trygt miljø for en lille børnegruppe og understøtte børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i inkluderende lege- og læringsmiljøer? Så er du måske vores nye gæstedagplejer. 

Se filmen -  Er det dig, der skal være dagplejer i Odense Kommune? - på Odense Kommunes hjemmeside. 

Vi søger en gæstedagplejer til Dagplejen Øst med tiltrædelse så snart du kan eller efter aftale.

Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem. Du har også mulighed for at komme på besøg hos en dagplejer inden du søger stillingen. Kontakt leder Gitte Neerfeldt Løv på 29 79 05 55.

I hverdagen skal du tilgodese 4 børns behov og en gang imellem et 5. barn i alderen 0 – 2,10 år, hvorfor du skal være god til at se børnenes perspektiver og planlægge din praksis, så børnene trives og udvikler sig. Som gæsteplejer passer du dine kollegers børn ved sygdom og afvikling af ferie/fri. 

Du får en arbejdsuge på gennemsnitlig 48 timer tilpasset forældregruppens behov. Langt de fleste gæstedagplejere arbejder f.eks. i tidsrummet kl. 6.30 til 16.00. Du får tilknyttet en dagplejepædagog, som vil komme i dit hjem og i et tæt samarbejde give dig sparring, råd og vejledning.  

I Dagplejen Øst har vi to Gæstehuse, afløsere og på sigt 1 gæstedagplejer fordelt i hele området. Tilbud, der styrker kvaliteten af vores tilbud for børn og forældre.

Du vil blive tilknyttet områdets legestuegrupper, som består af 6 - 8 dagplejere i hver gruppe og vil modtage deres dagplejebørn, når dagplejerne skal afvikle ferie/afspadsering og ved evt. sygdom. Legestuen er det sted i nærområdet, hvor du mødes med dine kollegaer og deres børn hver fjortende dag. I fællesskab skaber I rammen for spændende aktiviteter, som kan tilbyde noget andet end i dagplejehjemmet, samt at børnene oplever at være en del af et større børnefællesskab. Det kræver refleksion, samarbejde, faglighed og fleksibilitet, hvilket du også vil blive mødt med af dine kollegaer.

En hverdag kan se ud på følgende vis
I dag modtog du 3 børn fra en kollega, som skulle have ferie i en uge. Efter et sundt og mættende formiddagsmåltid, hvor I også sang to sange, som børnene var med til at vælge, var I ude i din have. Her kiggede og snakkede I om de snegle og myre I fandt. Derefter lavede I en lille motorikbane i haven og fik brugt en masse energi. Ved frokostbordet talte I om det varierede pålæg på rugbrødsmadderne, som endte ud i bogstavrim og snak om formiddagens aktiviteter. Efter at børnene havde fået en velfortjent middagssøvn fik de eftermiddagsmad, før de alle blev hentet efter en dag med leg og læring i et dejligt fællesskab med deres kammerater.

Et hurtigt blik i kalenderen bekræfter, at du i morgen skal i legestuen sammen med dine kollegaer og alle dagplejebørnene. Ifølge planen skal du møde tidligt i legestuen, og derfor også være med til at tage imod de børn, der er i dagpleje hos dine kolleger.

Skal denne hverdag blive din nye hverdag i arbejdslivet?

Vi tilbyder
 • Du vil som det første modtage praktik og undervisning før du starter i eget hjem med børn
 • Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar, men står aldrig alene
 • Et spændende og afvekslende arbejde
 • Et arbejde, hvor børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse er i fokus
 • En arbejdsplads med mulighed for faglig og personlig udvikling 
 • Et job, hvor du både kan være ude og inde
 • Faglig sparring med og vejledning af dygtig og erfaren dagplejepædagog
 • Et netværk af tværfaglige samarbejdspartnere
 • Gode kolleger
 • Udstyr til dagplejehjemmet så som inventar, legetøj m.m.
 • Et særligt skattefradrag
Vi forventer, at du
 • Har en bolig, der kan godkendes til dagpleje
 • Har erfaring i arbejdet med små børn
 • Kan arbejde professionelt og selvstændigt
 • Tænker sundhed og bevægelse ind i hverdagen
 • Kan give børn og forældre tryghed i hverdagen
 • Har gode samarbejdsevner, er reflekterende og engageret
 • Er motiveret for at tilegne dig ny viden og at sparre med kollegaer og dagplejepædagogen
 • Evt. har en pædagogisk uddannelse
Hvem er vi?
Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i to områder, Nord og Øst. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du høre mere?
Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte konstitueret leder Gitte Neerfeldt Løv på 29 79 05 55.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er 17. december 2023, og vi afholder samtaler løbende.

Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.

Det gode børneliv i Odenses dagtilbud
Tiden i dagtilbud er en vigtig del af børnelivet og I Odense tror vi på, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har mulighed for at lære og udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. I Dagplejen Øst arbejder vi for at skabe de bedste vilkår for børnenes trivsel, læring og udvikling, og vi møder alle børn med høje positive forventninger og blik for deres udvikling.

Den gode barndom i fællesskab med andre har en værdi i sig selv, hvor stærke børnefællesskaber styrker børns udvikling og muligheder for at tage del i samfundet omkring dem. Og derfor skaber vi hver dag rammer og indhold af høj kvalitet for, at de gode fællesskaber kan vokse og rumme alle børn. Når nogle børn i perioder har brug for noget særligt, har vi fokus på at give støtten i tide og i samarbejde med forældre, familien og barnets netværk.

En del af en større sammenhæng
Som ansat i Dagplejen Øst bliver du en naturlig del af Dagtilbudsafdelingens og Børn- og Ungeforvaltningens sammenhængskraft, som vi også forventer, du er med til at styrke. Vi er et fællesskab af engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der hver dag bruger relevante kompetencer, perspektiver, erfaring og viden for at skabe de bedste vilkår for børns trivsel, læring og udvikling i de enkelte tilbud. Sammen skaber vi rammer for gode, stærke børnefællesskaber og bruger vores faglige kompetencer til at fylde rammerne med et indhold af høj kvalitet.

Vi har blik for helheden og arbejder sammen på tværs af de tilbud, Børn- og Ungeforvaltningen har. Vi tager ansvar for at inddrage hinanden, vores forskellige fagligheder, erfaringer, viden og perspektiver for at nå de bedste resultater. Vi samarbejder med børn, forældre og familiernes netværk. Vi rækker ud efter erfaring, viden og perspektiver fra samarbejdspartner fra andre sektorer, virksomheder og foreninger.