Friluftspædagog og tilkaldevikar

fuldtid
Friluftspædagog og tilkaldevikar
  • Gentofte Kommune
  • Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

Friluftspædagog til barselsvikariat i vuggestuen og tilkaldevikarer til udeliv med små og store.

Naturen og udelivet er omdrejningspunktet for vores hverdagsliv året rundt. Er du vild med at være ude sammen med børn og glad for at være fysisk aktiv, er vi måske din kommende arbejdsplads.

Børn & Miljø, Skovvej er certificeret Friluftsinstitution i 2018 af Skovskolen og Vends Motorik- og Naturskole – og har Friluftsrådets Grønne Flag.

Vi har en vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper. Vi holder til i en ældre villa, beliggende midt i en spændende og grøn have med bla. shelter og bålhytte. Når vi træder uden for døren, er vi omgivet af masser af varieret natur i gåafstand; mose, park, lund og skov. Som pædagog hos os får du masser af frisk luft. Vi åbner ude hver eneste dag, hvor børnene kommer iklædt tøj til årstiden og klar til dagens udeliv.

Vi søger snarest

  • En pædagog i et barselsvikariat, 37 timer om ugen til vores vuggestuegruppe
  • Tilkaldevikarer/vikarer til hhv. vuggestue og børnehave

Et friluftsliv i børnehøjde

I vuggestuen

Vuggestuegruppen tager afsted hver dag kl. 9-11 på el-ladcykler, hvor turene går til Dyrehaven og til det øvrige nærmiljø. Her er naturen rammen om sprogforløbet VLS vi lærer sammen, hvor gruppen har samlinger og aktiviteter baseret på sprog, skovmatematik, eksekutive funktioner og socioemotionelle kompetencer. Til samlingerne ser, hører og interagerer børnene i fantasifulde fortællinger om dyrene i skoven. Her møder de bl.a. ræv, ugle, mus og hjort, hvor du kan sprudle med din kreativitet og fortælleglæde. Naturen og udelivet præger vuggestuebørnenes hverdag; ude såvel som hjemme - og her kan du sammen med børnene gå på opdagelse i den sanselige verden og dele nysgerrigheden på alt, hvad der kribler og krabler derude.

I børnehaven

De to børnehavegrupper har skiftevis en hjemmeuge og en turuge - med mulighed for fordybelse i aktiviteter og turmål.

I hjemmeuger kan du tænde op i bålhytten, arbejde med grønt værksted og håndens arbejde, sætte kreative processer i gang i vores naturværksted – og skabe tråd mellem tur- og hjemmeuger. I turuger kan du pakke trækvognen eller cyklen med snitteknive, bestemmelsesduge, reb, forstørrelsesglas, skovtoilet eller andet godt grej, eller du kan tage af sted med tom taske, men med et nysgerrigt sind, og gå på opdagelse i naturens eventyrlige verden.

Det faglige fællesskab

Du bliver en del af et fagligt dygtigt team, som i fællesskab sætter rammerne for det bedste børneliv – og som du vil have den daglige sparring med. Vi arbejder gruppevis og har også gennem året dage eller uger, hvor vi har aktiviteter på tværs af grupperne. Det gør vi for at se børnene med forskellige blikke, arbejde med relationer og lade vore kompetencer komme alle til gode. Vi har skemalagte refleksioner 2 x om ugen og to timers forberedelse pr. uge. Hos os er der mulighed for kompetenceudvikling, og for at deltage i forskellige faglige og sociale fællesskaber – også sammen med vores samarbejdsinstitution.

Visionen og det innovative blik

Vores hverdag baserer sig på Gentofte Kommunes Vision – tryghed, leg og læring – børn forandrer verden. Vi lever visionen i hverdagens mange timer, når vi bringer nysgerrigheden sammen med børnene i spil, fordyber os i ”dig og mig om noget” og har blik for at give plads til børnenes grundlege. Vi arbejder hele tiden med udviklingen af pædagogikken, og har siden 2019 haft fokus på at arbejde helhedsorienteret og med langsommelighed og fordybelse i processerne, hvor vi folder læreplanstemaerne ud med afsæt i et overordnet emne; f.eks. træet, træet og naturens cyklus, 99 arter, som børn skal se, inden de bliver voksne, den eventyrlige natur… Du får naturligvis mulighed for at være med til at udfolde temaet for 2024, som er Børnenes Naturkanon – 12 oplevelser alle børn skal have, og da vi har en innovativ tilgang, vil du som ny pædagog kunne gøre en forskel med dine spørgsmål ”hvad nu hvis…?”

Vi hylder diversitet og at vores medarbejdere og kollegaer har overblik, kan skabe ro og være ”karavaneførere” for børnene.

Vi vil også vægte, at du:

  • Er stærk i relationsarbejdet - idet den gode relation er grundlæggende for børnenes trivsel og udvikling
  • Kan og vil understøtte børnenes leg og læring gennem friluftslivet – som en del af læringsmiljøet for temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan og med afsæt i vores friluftspolitik
  • Kan tage børnenes perspektiv, følge deres spor og samskabe med forældrene; ved at have en åben og anerkendende dialog om børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse – og ved at tænke hjemmelæringsmiljøet ind i aktiviteterne
  • Er en aktiv og kropslig rollemodel, der kan skabe en smittende bevægelsesglæde
  • Tager ansvar for fællesskabet og oplevelsen af samhørighed
  • Behersker IT på brugerniveau og har en god evne til kommunikation og faglig formidling

Hør mere om stillingen ved kontakt til leder Vivi Fischer på tlf. 39 61 22 48 eller læs på www.børnogmiljø.dk

Vi indkalder løbende til samtale og ser frem til at møde dig.

Børn & Miljø, Skovvej er en selvejende institution under Gentofte Børnevenner – med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune.

Ved ansættelsen indhenter vi straffe- og børneattest.

Send din ansøgning, cv og uddannelsesbevis - via ansøgningsformularen.

Log ind