Faglig stærke vikarer søges til LATA Trivselshuset Eriksvej - for mennesker med Autisme Spektrum forstyrrelser.

deltid
Faglig stærke vikarer søges til LATA Trivselshuset Eriksvej - for mennesker med Autisme Spektrum forstyrrelser.
  • Trivselshuset Eriksvej
  • Eriksvej 20, 2600 Glostrup

Om Trivselshuset Eriksvej:

Trivselshuset Eriksvej er et lille tilbud med plads til 4 borgere. Vi tilbyder velindrettede fysiske rammer i et Patriciervilla med 4 selvstændige speciel indrettede lejligheder, fællesrum og en stor indbydende have.

Vi er dedikeret til målgruppen og arbejder ud fra en individuel pædagogik og tilgang, der favner og rummer det enkelte menneskeskes forudsætninger og behov.

De borgere som bor på Eriksvej har Autisme spektrum forstyrrelse eller ADHD samt andre komorbide forstyrrelse. Borgerne har personlige– eller adfærdsmæssige udfordringer. Borgerne er ikke aldersvarende i oplevelsen af andre og sig selv.

Vi arbejder i henhold til §§,107,108

Om stillingen:

På Trivselshuset Eriksvej vil du have funktion som socialmedarbejder , og du vil indgå i flere teams der varetager en målrettet opgave for hver enkelt borger.

Der søges personer med moden faglig baggrund og især indenfor ASP og kormobide diagnoser.

Vi søger vikarer som kan gå ind i daglige aktiviteter som :

Sportsaktiviteter, svømmehal, biograf, leg og aktiviteter -samt det at motiverer og afhjælpe til selvstændighed i eget liv og bolig.

Vi arbejder i team på 3 og det er vigtigt at du kan bidrage til en god teamforståelse og kan spille hinanden gode. Indgå i fælles indgået aftaler.

Du skal i samarbejde med teamet og den daglige ledelse med fokus på borgerne, medvirke til at skabe udvikling, tryghed og livskvalitet i hverdagen, blandt andet ved brug af struktureret visualiseret pædagogik og den form for relations pædagogik den enkelte borger profitere af.

Du vil opleve en nærværende og samarbejdende ledelse. Eriksvej er en arbejdsplads, hvor vi vægter kvalitet og udvikling højt

Din profil:

Du skal have relevant socialfaglig baggrund med målgruppen også gerne en social faglig uddannelse.

Du brænder for det pædagogiske arbejde i relation til målgruppen, og du kan se de pædagogiske muligheder i selv de små ting. Du skal have et ønske om at forbedre livskvaliteten for målgruppen.

Du har erfaring med mennesker der til tider kan have et højt stressniveau og kan i borgernes frustrerende situationer holde dit eget nervesystem roligt.

Du kan metodisk og struktureret foretage observationer og beskrivelser, samt vurderer behov i en social faglig kontekst.

Du kan skriftliggøre dine beskrivelser og observationer i vores journalsystem ”Danjournal”.

Vi ser meget gerne at ansøgere, har erfaring med Visualiseret struktureret pædagogik (VSP), sanseinteraktion, Socialhistorier, TEACCH samt erfaring med en neuropædagogisk tilgang til målgruppen.

Du kan arbejde selvstændigt, og vi lægger vægt på, at du har erfaring med at arbejde med mennesker fra denne målgruppe. Vi vil meget gerne at du bidrager med dine kompetencer og viden i teamet.

Du er psykisk og fysisk robust, du kender dine egne grænser og kan arbejde med sårbare mennesker.

Du er ansvarlig, pligtopfyldende og mødestabil.

Arbejdstiden ligger fordelt på 14 timer, i tidsrummet 08:00-22:00

Kørekort: B

Fremvisning af straffeattest.

Stillingen lønnes efter kvalifikationer og kompetencer. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til tilbudsleder Sabrina Lagermann 7199 2073. Send din ansøgning og dit CV til Sab@lata.dk