Erfaren psykolog til Center for Seksuelt Misbrugte Øst i Holbæk

fuldtid
Erfaren psykolog til Center for Seksuelt Misbrugte Øst i Holbæk
 • CSM ØST Center for Seksuelt Misbrugte
 • Rathsacksvej 9 9, 1862 Frederiksberg C

Vi udvider og søger derfor flere erfarne psykologer til Center for Seksuelt Misbrugte Øst i Holbæk
Er du interesseret i psykodynamisk psykoterapi og traumer?
Vi har fået øget vores bevilling og søger derfor flere erfarne psykologer til vores afdeling i Holbæk snarest muligt. Arbejdstiden er 30-37 timer ugentligt.

Vi søger psykologer, som har interesse for udviklingspsykologi, traumer og komplekse problemstillinger, fx fra PPR, psykiatri, behandlingstilbud el.lign. Som psykolog hos CSM Øst i Holbæk bliver du en del af et velfungerende team sammen 2 erfarne psykologer, som vil være med til at klæde dig godt på. Herudover deltager du i faste møder, supervisionsgrupper og andre faglige aktiviteter sammen med kolleger fra de andre afdelinger. Nogle møder er på Frederiksberg pt. hver 14 dag.

Opgaven vil være at visitere til behandling og varetage individuelle psykoterapeutiske forløb af klienter med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen samt efter behov gruppeterapeutiske forløb med en co-terapeut. Der er også mulighed for at bidrage til den løbende udvikling af vores behandlingstilbud.

Behandlingen tager udgangspunkt i en psykodynamisk referenceramme med inddragelse af andre terapeutiske tilgange med traumefokus. Behandlingen består typisk af længerevarende terapiforløb, og effekten monitoreres løbende af Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet.

CSM-Øst har ud over afdelingen i Holbæk en afdeling i Næstved, og hovedafdelingen ligger på Frederiksberg. I Holbæk er der pt. 2 erfarne psykologer ansat.

Du vil indgå i et stærkt fagligt miljø med engagerede medarbejdere, p.t. i alt 15 psykologer, fysioterapeut, socialrådgiver, psykoterapeut, administrativt personale og en aktiv frivilligafdeling.

Ønskede kompetencer

 • Du er autoriseret psykolog, gerne specialist
 • Du har psykoterapeutisk erfaring med individuelle forløb og gerne en psykoterapeutisk efteruddannelse
 • Du har gerne erfaring med behandling af traumer og komplekse problemstillinger samt interesse for målgruppen
 • Du har interesse for eller erfaring med kortere psykoedukative forløb i gruppe og evt. gruppeterapiforløb
 • Interesse for at arbejde psykodynamisk

Arbejdsopgaver

 • Visitationssamtaler
 • Individuel psykoterapi
 • Opgørelse og formidling af spørgeskemaer som led i behandlingen
 • mulighed for psykoedukative gruppeforløb eller gruppeterapi
 • Der vil være mødeaktiviteter og supervision hver anden onsdag på CSM Øst, Frederiksberg

Vi tilbyder

 • En spændende og udviklende ar bejdsplads, præget af høj faglighed og godt kollegialt arbejdsmiljø
 • Tæt samarbejde på tværs af afdelinger og fagligheder og samarbejde med faglig leder i form af ugentlige behandlingskonferencer og løbende sparring
 • Ekstern gruppesupervision hver 14. dag
 • Intern supervision i forbindelse med opstart
 • Månedlige psykologmøder
 • Årlige temadage
 • Fleksibel arbejdstid
 • Fokus på faglig udvikling

Løn og ansættelsesvilkår Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til statens overenskomst med DP.

Ansøgningen
Ansøgning sendes elektronisk med CV og relevant dokumentation til: job@csm-ost.dk Mærk ansøgningen: Psykolog, Holbæk.

Ansøgningerne behandles løbende, søg derfor gerne hurtigst muligt.

For yderligere oplysninger om CSM-Øst se csm-danmark.dk/ost

Ønsker du at høre mere om stillingen, kan du kontakte centerchef Connie Gehrt på telefon 40 33 31 42 eller faglig leder Gyrith Karskov Berthelsen på tlf. 60 18 70 59.