Erfaren og struktureret teamlead til leverandørtilsyn i Sikkerhed

fuldtid
Erfaren og struktureret teamlead til leverandørtilsyn i Sikkerhed
 • Skatteforvaltningen, Frederiksberg OHV
 • Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg
Har du erfaring indenfor leverandøropfølgning? Er du struktureret, grundig og en dygtig skriftlig formidler? Er du nysgerrig på informationssikkerhed hos Skatteministeriet it-leverandører og har du lyst til at opbygge en faglighed inden for dette område? Er du god til at håndtere mange interessenter og sikre god og professionel ledelsesrapportering? Så er stillingen måske noget for dig.

Bliv en del af et stærkt fagligt miljø inden for leverandørtilsyn
Du bliver ansat i kontoret Sikkerhedsstandarder og Portefølje i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST). Vores kontor sætter politikker og krav for sikkerhed og databeskyttelse i Skatteministeriets koncern, sikrer porteføljestyring og topledelsesbetjening på sikkerhedsområdet, og endelig varetager vi compliance og leverandørtilsyn. Vi er 22 kolleger i kontoret fordelt på tre teams for hhv. Porteføljestyring, Leverandørtilsyn og Compliance. Vi søger nu en teamlead til Leverandørtilsynet.

Det er en oplagt chance for dig, som er struktureret, grundig og ambitiøs, og som har lyst til at opbygge en karriere inden for informationssikkerhed. Du bliver en del af et stærkt kollegialt og fagligt miljø med mulighed for at blive uddannet på området og opbygge dine kompetencer sammen med dygtige kolleger.

Leverandørtilsynsteamet arbejder med ekstern revision af leverandører gennem forskellige typer revisionserklæringer for GDPR, de generelle it-kontroller (GITK) og applikationskontroller. Herudover er vi i gang med at opbygge et samlet tilsynskoncept, der skal inkludere tilsynsaktiviteter udover revisionserklæringer.

Som teamlead vil du være nøgleperson for teamets portefølje af opgaver. Du vil arbejde tæt sammen med de øvrige teams i kontoret og i sikkerhedssøjlen. Som en del af teamlead-stillingen vil du skulle arbejde tæt sammen med interne og eksterne interessenter ugentligt.

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. være at:

 • Bidrage til at koordinere den årlige revision af generelle it-kontroller og sikre, at revisionserklæringerne for generelle it-kontroller og GDPR bliver bestilt, gennemført og leveret til tiden i samarbejde med kollegaer fra teamet.
 • Deltagelse i sikkerhedsmøder med leverandørerne.
 • Gennem løbende tilsyn og opfølgning sikre, at vores forpligtelser i forhold til overholdelse af sikkerhedskrav mod leverandørerne, databehandlere og andre samarbejdspartnere overholdes (De tekniske minimumskrav, CFSC-krav, NIS2 og ISO27001/ISO27002).
 • Koordinere og understøtte indhentning af dokumentation for udførslen af styrelsens komplementære kontroller.
 • Hjælpe med at etablere et koncept for leverandørtilsyn i tæt samarbejde med kolleger i kontoret og i samarbejde med kolleger fra de øvrige sikkerhedskontorer i styrelsen.
 • Deltage i udviklingen af tilsynsområdet og sikkerhedskrav i relation til både it-systemer og infrastruktur i samarbejde med kollegaerne i teamet.
 • Assistere koordineringen af komplementære kontroller, dertilhørende observationer og applikationsnotater.
 • Afrapportering af nøgleområder til ledelsen i UFST.
 • Koordinering af tilsyn fra Rigsrevisionen.
 • Opfølgning på implementering af nye sikkerhedskrav indarbejdes i indgåede kontrakter i samråd med vores juridiske afdeling.
 • Sikre høj kvalitet og udvikling i vores tilsyn.
 • Bidrage til udarbejdelsen af nye tilsynskoncepter og -modeller for rapportering.
Vi har processer og skabeloner for de ovenstående opgaver, som du vil skulle lære at kende, bruge og hjælpe med at forbedre og videreudvikle. Du vil arbejde med opgaverne i samarbejde med gode kolleger, da vi er en stor organisation og derfor mange om at løse opgaverne. Det betyder, at du får et godt, socialt fællesskab og et godt udgangspunkt for at lære og opbygge kompetencer.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du har en akademisk uddannelse eller anden relevant uddannelse, samt erfaring fra en lignende stilling i en statslige/regional/kommunal eller privat organisation. Hertil er det et plus, hvis du har erfaring med informationssikkerhedsområdet eller it-revision, gerne indenfor arbejdet med ISAE 3000 og ISAE 3402 revisionserklæringen.

Vi forventer, at du er grundig og foretrækker struktur i din opgaveløsning. Du er en udadvendt, fleksibel og samarbejdsorienteret person, som er i stand til at møde organisationen, hvor den er. Du kan begå dig på alle niveauer i en kompleks organisation med mange interessenter. Service og gå-på-mod er nøgleord i vores tilgang til compliance, hvor det er vigtigt for os at være en aktiv, positiv medspiller i sikringen af de mange vigtige data, som Skatteministeriets koncern har ansvar for.

Du er en god formidler af komplicerede budskaber, både mundtligt og skriftligt. Vi lægger særlig vægt på, at du er en dygtig skriftlig formidler, som excellerer i at skrive notater og rapporter. Du kan skrive præcist, korrekt og kan formidle fagligt indhold på en let tilgængelig måde.

Uanset din faglige baggrund ønsker vi, at du:

 • Har minimum 1 års erfaring som teamleder eller fra lignende stilling
 • Erfaring indenfor et eller flere af erklæringsområderne
 • Er præcis i dine skriftlige formuleringer og trives med at en stor del af dine leverancer er på skrift.
 • Har et ”service-gen”, da mange af vores kollegaer er afhængige af, at vi yder god og hurtig service.
 • Excellerer i at arbejde struktureret, omhyggeligt og med sans for planlægning, koordinering og opfølgning.
 • Har interesse inden for informationssikkerhed og er interesseret i at opbygge – eller styrke – din faglighed på dette område.
 • Udstråler gejst og engagement i samspillet med organisationen og dine nærmeste kollegaer.
 • Kan balancere at arbejde både selvstændigt og tværfagligt om opgaverne.
 • Tager initiativ, viser ansvar, og at du følger opgaverne til dørs.
For at kunne lykkedes i rollen som teamlead vil det være relevant at have fokus på nedenstående områder:

 • Omsætte strategier til konkrete mål og handleplaner for teamets ansvarsområde – samt afrapportering af disse.
 • Koordineringen af teamets opgaver.
 • Afklaring af afhængigheder til teamets opgaver herunder både i teamet, kontoret samt på tværs af styrelsen og koncernen.
 • Allokering af teamets ressourcer til de rette opgaver.
 • Holde overblik og levere status.
 • Koordinere og videndele med de øvrige teams i kontoret.
 • Løbende holde sig opdateret om udviklingen på fagområdet.
 • Give faglig feedback og håndtering af faglige udfordringer, konflikter og udviklingspotentialer i teamet.
 • Fokusere på at gøre teamets resultater synlige i fagområdet og UFST.
 • Præsentere teamets resultater udadtil og opadtil.
 • Sikre dialog om trivsel, samarbejde og læring i teamet.
 • Bidrage til budgetlægning og økonomistyring.
Vi tilbyder gode arbejdsforhold og stor fleksibilitet i en ofte travl hverdag. Vi lægger stor vægt på selvstændighed i vores opgaveløsning og kombinerer det med et tværgående samarbejde og særdeles godt kollegaskab. Vi har fokus på at sikre høj trivsel i kontoret, herunder sikre og styrke vores gode kollegaskab og balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Send din ansøgning sammen med CV og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg stillingen” senest den 5. juni 2024. Samtaler afholdes løbende, og der vil evt. blive gennemført test.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Anne-Hedvig Baumgarten på telefon 72 37 65 41 eller souschef Mette Baden på telefon +45 72 37 93 99.

Forud for ansættelse, vil der blive indhentet straffeattest samt reference.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Log ind