Er du oversergent og en mester i overfladekrig (ASUW)?

fuldtid
Er du oversergent og en mester i overfladekrig (ASUW)?
  • Flådestation Frederikshavn
  • Flådestationen 1, 9900 Frederikshavn
Har du stor interesse for Søværnets primære kampopgave… Så har vi jobbet.
Har du lyst til at undervise, træne og coache… Så har vi jobbet.
Kunne du tænke dig at blive en endnu større ekspert på ASUW… Så har vi jobbet.

Vi har jobbet der giver glæder, udfordringer og friheder, samtidig med rig muligheden for understøttelse af din personlige udvikling/uddannelse i form af MAU moduler eller lign.

Om os

Faggruppe ASUWs kerneopgaver er uddannelse og træning af Søværnets personel og enheder i overfladekrigsførelse. Det spænder fra discipliner som kampinformation til våbenanvendelse. Vores primære opgaver ligger på Center for Taktik, og består af klasseundervisning, simulation og sagsbehandling. Derudover samarbejder vi med de operative enheder i form af træning og seariding i DANSARC regi.
På TAC og i faggruppe ASUW værdsætter vi personellets tarv og work-life-balance er et gennemgående tema på centeret.

Om stillingen

Stillingen er på OS niveau med fast tjeneste sted i Frederikshavn, Korsør eller København. Vi tager udgangspunkt i dine kvalifikationer og sammensætter stillingen så den passer til dine kvalifikationer som underviser og din erfaringer med ASUW.

Opgaverne vil ligge inden for felterne:
• Undervisningsopgaver (inkl. udarbejdelse af uddannelsesdokumentation) – ift. alle personelgrupper - inden for overfladekrigsførelse og de grundlæggende forudsætninger for denne, f.eks. kampinformation.
• Searider i DANSARC regi, indenfor ASUW området.
• Bidrage til udvikling af ASUW
• Deltager i afvikling af aktiviteter i taktisk simulator.

Om dig

Du er OS KI og har solid erfaring fra O-rummet. Du skal synes at ASUW er spændene, og du skal brænde for at løfte ASUW området.
Du skal besidde en lyst til at stille dig op og formidle din viden til både nye og erfarne KI’ere.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med uddannelse og træning (udvikling af andre), herunder fjernundervisning. Men det er ikke en forudsætning – vi har adgang til kurser, der udvikler de kompetencer, du behøver.

Du er professionel, engageret og udviser initiativ i din fremtræden. Du er hjælpsom, opmærksom på andre (empatisk) og er god til at arbejde sammen med andre (samarbejde/fleksibilitet).

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette brede opslag omfatter oversergenter/seniorsergenter, Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i København eller Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte faggruppeleder ASUW KL John Hammerstrøm (MER), tlf: 728 55310

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 16. juni 2024 og samtaler forventes afholdt uge 25 og 26. Stillingen er til besættelse 1. august 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Center for Taktik

Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.

På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.

Find os også på Facebook.


Log ind