Er du Nyborg Kommunes nye social- og sundhedshjælperelev?

fuldtid
Er du Nyborg Kommunes nye social- og sundhedshjælperelev?
  • Nyborg Kommune - Sundhed og Ældre
  • Bredahlsgade 24, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune søger social- og sundhedshjælperelever med opstart på hovedforløbet juni 2024.

I Nyborg Kommune har vi fokus på at skabe gode rammer for din uddannelse. 
Som elev bliver du en del af et stærkt arbejdsfællesskab og et inspirerende læringsmiljø, hvor din udvikling er i fokus, og hvor du hver dag er med til at gøre en forskel sammen med borgerne.   

Vi inviterer dig indenfor i de daglige refleksioner og faglige drøftelser, hvor du kan sætte din uddannelse og faglighed i spil med plads til nysgerrighed og undren med afsæt i vores fælles kerneopgave: "SAMMEN med borgeren skaber vi mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv".

Som elev i Nyborg Kommune oplever du et tæt samarbejde med oplæringsvejleder, uddannelseskoordinator, daglig leder og kollegaer, som alle tager aktiv del i din uddannelse, sammen med dig.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) er en erhvervsuddannelse, som derfor veksler mellem skoleperioder og oplæring.

Vores forventninger til dig er, at du:

  • er uddannelsesparat og tager ansvar for din egen uddannelse
  • kan se dig selv i vores fire værdier; omsorg, respekt, troværdighed og høj kvalitet 
  • er fagligt motiveret til at løse dine opgaver i tråd med den fælles kerneopgave
  • er engageret og nysgerrig på faget ved at opsøge viden både teoretisk og praktisk
  • indgår aktivt i arbejdsfællesskabet ved at være mødestabil og bidrage til arbejdsglæde 
  • overholder de gældende adgangskrav (læs mere om adgangskravene på http://sosufyn.dk/ansoegning/ eller kontakt en vejleder på vejledning@sosufyn.dk)

Opstart af uddannelsen:
Som SSH-elev i Nyborg kommune kan du vælge, om du ønsker at gå på Social- og Sundhedsskolen i Odense eller Svendborg. Uddannelsen starter 2024.

Du søger om at blive voksenelev:
Er du 25 år eller derover, har du mulighed for at få voksenelevløn, hvis du har et års relevant erhvervserfaring med opgaver inden for pleje- og omsorgsområdet til voksne med mindst 24 timer pr. uge i gennemsnit inden for de seneste 4 år. 

Ansøgningsskemaet til voksenelevløn kan hentes på www.nyborg.dk. Skemaet uploades sammen med dokumentation for relevant erhvervserfaring, fx ansættelsesbrev eller lønsedler.

Du søger om at blive voksenlærling:
Er du ledig, kan du via Jobcenteret undersøge muligheden for at få voksenlærlingeløn.

Yderligere information:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der indhentes offentlig straffeattest inden ansættelsen. 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakteen af de to uddannelseskoordinatorer:
Marianne Rask via mail mara@nyborg.dk eller tlf. 5159 9303
Karin Ravnø via mail krav@nyborg.dk eller tlf. 2336 2683.

Vi håber, at vi har vagt din nysgerrighed og lyst til at blive en del af vores arbejdsfællesskab i Nyborg kommune. 

Ansøgningsfrist senest 10. maj 2024
Ansættelsessamtaler 14. maj 2024
Tiltrædelse 17. juni 2024

Her skal du også vedhæfte din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter såsom: uddannelsesplan, eksamensbevis fra folkeskolen, HF- eller studentereksamen, bestået grundforløb 

Får du afslag på din ansøgning om elevstilling, er Nyborg kommune forpligtet til at registrere afslaget. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datahuset i Styrelsen for It og læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistisk formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser. 

Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=156e6cad)