D.I.I Søskrænten i naturskønt område søger 1 pædagog til fast stilling i Børnehaven

fuldtid
D.I.I Søskrænten i naturskønt område søger 1 pædagog til fast stilling i Børnehaven
  • Aarhus Kommune
  • Søskrænten 1 1, 8260 Viby J

Om jobbet:
D.I.I. Søskrænten i Stavtrup Dagtilbud, søger 1 pædagog til en fast stilling i én af vores dejlige børnehave grupper. Stillingen er på 32-37 timer med tiltrædelses 1 juni eller derefter. Søskrænten er en integreret institution med 2 vuggestuegrupper og 2- 3 børnehavegrupper. 

Institutionen ligger i et naturskønt område hvor vi bruger vores lokalområde til ture ud af huset, da vi ligger tæt på skov og sø. Vi har en stor og god legeplads som også bliver benyttet meget, på den er der mulighed for at udfolde sig motorisk og øve sig i sine grundbevægelser- samt udforske legepladsens legende miljøer. Netop de legende miljøer er en vigtig del af vores arbejde i Søskrænten.  Yderligere arbejder vi meget med musik, både i små og store grupper. En af vores vigtigste traditioner er vores ”fælles fredag” hvor alle børn og voksne er samlet i vores fællesrum til sang og dans. Vi betegner os selv som en musik glad institution.

Vi besidder en meget engageret og ressourcestærk forældregruppe og har et stort fokus på tilfredse forældre og medarbejdere, hvor et godt arbejdsmiljø og jobtilfredshed vægtes højt. Arbejdstilgangen er præget af en høj grad af selvbestemmelse hos personalet og kort vej fra medarbejder til ledelse, hvilket har en positiv virkning på både medarbejdere og institution som helhed. Der er tæt samarbejde mellem børnehave og vuggestue, hvilket blandt andet betyder, at vi åbner sammen, holder pauser sammen og har fælles kompetenceudvikling.

I Søskrænten lægger vi vægt på høj faglighed, engagement, respekt, rum til at eksperimentere og udvikle. Vi arbejder ud fra, at hver enkelt pædagog i huset udvikler og besidder særlige kompetencer indenfor forskellige områder. Herved opnår vi en stor videnbank i vores hus, som kolleger og forældre kan trække på og som kommer børnene til gavn.

Din profil:
Vi søger en pædagog der besidder egenskaber og kompetencer, der bidrager til et sundt og udviklende miljø for børnene. Vi lægger særligt vægt på følgende:

  • Empati: Forståelse for børnenes behov og følelser samt kan sætte sig i deres sted.
  • Legende voksen: At du aktivt deltager i børnenes leg og anvender legen som pædagogiske metode.
  • Tryghedsskabende: Kan skabe et sikkert og trygt miljø for børnene at udforske i.
  • Tålmodighed: Udviser ro og støtter børnene i deres tempo.
  • Faglig viden: Besidder en grund forståelse for børns udvikling, pædagogiske metoder samt evnen til at anvende dem i praksis.
  • Samarbejdsevner: Evner at kommunikere konstruktivt med forældre og kollegaer.

Har du lyst til at være en del af Søskrænten, og arbejde i den struktur vi har etableret. Er du en person som brænder for arbejdet med aldersgruppen og som vil være med til at udvikle og påvirke det pædagogiske arbejde i institutionen med respekt for vores overordnede kultur og pædagogiske grundlag. Så er det måske lige dig vi leder efter. 

Derfor skal du vælge os:
Du bliver en del af en fagligt velfunderet og engageret personalegruppe. Vi lægger stor vægt på, at tonen er god og at stemningen i huset generelt er præget af glæde og åbenhed med vægt på den professionelle dømmekraft. Vi værdsætter faglig sparring med hinanden og har et stort fokus på altid at være nysgerrige på hvad det gode vuggestueliv/børnehaveliv består af. Vi betragter os som en del af et velfungerende dagtilbud, med høj faglighed og stort engagement. Dagtilbuddets arbejdsgrundlag og LUP kan læses på vores hjemmeside på www.stavtrup-dagtilbud.aarhus.dk.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: 32-37 timer

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.

Hvis du vil vide mere:
Har dette vakt din interesse, og kan du genkende dig selv i ovenstående, ser vi frem til at modtage din ansøgning. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pædagogisk leder Maria Groth Broberg på 27211694


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  31-05-2024
 
Vi forventer, at afholde samtaler løbende.
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!
 

Log ind