Det Kongelige Teater søger kunstnerisk leder for Den Kongelige Ballet

fuldtid
Det Kongelige Teater søger kunstnerisk leder for Den Kongelige Ballet
 • Det Kongelige Teater og Kapel
 • August Bournonvilles Passage 2, 1055 København K
Det Kongelige Teater søger en kunstnerisk leder for Den Kongelige Ballet (balletmester) til at lede kompagniets fortsatte vækst og succes fra august 2026 og frem.


Teatret og balletten

Den Kongelige Ballet er en del af Det Kongelige Teater og et bemærkelsesværdigt balletkompagni, der leverer kunstneriske forestillinger af højeste kaliber, og som er et af verdens mest anerkendte balletkompagnier. Kompagniet blev grundlagt i 1748 i København, hvor det stadig har sin base i dag.

Den Kongelige Ballet omfatter også Den Kongelige Balletskole, der uddanner klassiske balletdansere i verdensklasse. Balletskolen blev grundlagt i 1771 og er en af de få balletskoler i verden, der ligger i selve teaterbygningen.

Kernen i Den Kongelige Ballet er traditionen fra August Bournonville, som ledede kompagniet i 1830'erne. I dag er Den Kongelige Ballet et moderne balletkompagni, der omfavner både klassisk og neoklassisk repertoire, moderne værker, og som støtter skabelsen af nye balletter – hvor Bournonville-traditionen fortsat spiller en helt særlig rolle. Kompagniet tæller ca. 80 dansere af både dansk og international oprindelse.

Teatret har en strategi om at nå ud til nye publikumsgrupper i hele Danmark med særlig vægt på at introducere flere børn og unge for den klassiske kunst.

Den Kongelige Ballet er i gang med en udvikling, hvor der rettes et særligt fokus på kultur, arbejdsmiljø, trivsel og diversitet. Vi stræber kontinuerligt efter at optimere vores planlægning og udvikle vores organisation med det formål at etablere og opretholde et bæredygtigt og sundt arbejdsmiljø og en stærk arbejdspladskultur, hvor alle oplever en høj grad af psykologisk tryghed.


Stillingen

Balletmesteren er ansvarlig for Det Kongelige Teaters produktion og iscenesættelse af balletprøver og forestillinger. Balletmesteren planlægger teatrets ballet- og danserepertoire inden for de definerede rammer for Det Kongelige Teaters samlede budgetter, fælles strategi, struktur og mål og under mandat fra teatrets direktør. Balletmesteren er en del af teatrets direktion og har medansvar for teatrets strategi. Balletmesteren har et særligt ansvar for at bidrage til aktiviteter, der gør kunstformen mere tilgængelig og relevant for folk i hele Danmark, herunder digital programmering, turnévirksomhed og opsøgende aktiviteter.

Balletmesteren er også ansvarlig for Den Kongelige Balletskole og står for det overordnede kreative lederskab for kompagniet og skolen, herunder træning og udvikling af dansere og sikring af, at Bournonville-traditionen, -æstetikken og -repertoiret bevares og forbliver relevant for kommende generationer – både studerende, dansere og publikum. Balletskolen ledes af Den Kongelige Balletskoles kunstneriske leder, som refererer til balletmesteren.

Balletmesteren er den øverst ansvarlige for Balletafdelingens kunstneriske og administrative personale, som omfatter balletkompagniet, musikere, producere, inspektører og administrativt personale samt personalet på Det Kongelige Teaters Balletskole – i alt ca. 175 medarbejdere plus 140 elever på Det Kongelige Teaters Balletskole. Administrationen af driften varetages af balletafdelingens administrative leder, som refererer til balletmesteren. Der er et tæt samarbejde med den administrerende leder om den strategiske udvikling af Balletten og sikring af en moderne arbejdspladskultur med et højt trivselsniveau.

Balletmesteren har det økonomiske ansvar for balletafdelingens budget. Balletmesteren er udpeget af bestyrelsen og refererer direkte til teatrets direktør.


Opgaver

Balletmesteren har bl.a. følgende opgaver:

 • Sikre en stærk kunstnerisk profil for Den Kongelige Ballet
 • Udnytte stærke internationale kontakter for at sikre førsteklasses produktioner og kunstnerisk talent
 • Skabe et kernerepertoire, som fortsat vil udgøre kernen i det kongelige danske balletrepertoire med bred publikumsstøtte
 • Fremme og udvikle både klassiske og moderne ballettraditioner
 • Udvikle nye kunstneriske tiltag og fokusområder
 • Udvælge, tiltrække og udvikle enestående dansetalenter og kunstneriske talenter
 • Sikre en stærk kultur og et sundt arbejdsmiljø i balletkompagniet
 • Arbejde tæt sammen med den administrative leder og foretage de nødvendige prioriteringer for at sikre økonomisk bæredygtighed, optimal udnyttelse af ressourcerne og overholdelse af de givne budgetter for både udgifter og indtægter
 • Tiltrække både nye og faste publikummer til kunstformen
 • Garantere et trygt og professionelt uddannelsesmiljø for eleverne på Den Kongelige Balletskole og den kostskole, der er tilknyttet Balletskolen
 • Sikre, at balletkompagniets arbejde til stadighed opfylder alle lovkrav med særlig forståelse for de vilkår, der gælder for en statslig institution som Det Kongelige Teater


Kvalifikationer

Den ideelle kandidat er en selvbevidst, velformuleret og empatisk leder med erfaring og flair for ledelse og kommunikation, som kan levere en dristig, innovativ og overbevisende kunstnerisk vision for at styrke kompagniet og dets dansere i samklang med teatrets mission og mål.

Teatret søger en kunstnerisk leder (balletmester) for Den Kongelige Ballet med:

 • Stærke kunstneriske evner og et indgående kendskab til ballet og dans
 • Kendskab til August Bournonvilles arbejde og æstetik
 • Kunstneriske visioner for udviklingen af Den Kongelige Ballet
 • Ledererfaring, herunder stærke kommunikationsfærdigheder, et veludviklet internationalt netværk, evnen til at inspirere andre og til at levere på ambitiøse mål
 • Øje for talent, herunder evnen til at udvælge de bedste dansere, studerende, koreografer, lærere og trænere og opmuntre deres udvikling
 • Stærk repræsentation i medierne og evnen til at engagere nye og eksisterende publikummer gennem narrativet om balletten som kunstform
 • Godt overblik over økonomien og overholdelse af budgetter
 • Strategiske ideer til, hvordan kulturen omkring klassisk ballet kan udvikles for at sikre mangfoldighed, et trygt arbejdsmiljø og sunde praksisser
 • Lyst og evne til at arbejde tæt sammen med kollegerne i direktionen både med fleksibilitet og interesse for at videreudvikle sin ledelsesstil i takt med skiftende behov
Kendskab til kulturen og traditionerne inden for dansk ballet og dans samt kendskab til dansk kulturtradition generelt vil være en fordel.


Vilkår og proces

Stillingen besættes som en tidsbegrænset/åremåls kontrakt i overensstemmelse med relevant statslig overenskomst og åremålsaftale eller på individuelle vilkår afhængig af den valgte kandidat.

Startdato aftales mellem parterne, men gerne senest d. 1. august 2026.

Hvis du vil ansøge om stillingen, skal du klikke på knappen "Apply". Ansøgninger skal stiles til bestyrelsesformand Lars Barfoed og være modtaget senest d. 31. august 2024.

Den første samtalerunde vil blive afholdt medio september 2024 efterfulgt af en anden runde primo oktober 2024. Der foretages en personlighedstest mellem første og anden runde.

Vi gør opmærksom på, at der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Henvendelser vedrørende stillingen rettes til CEO teaterchef Kasper Holten, tlf. (+45) 3157 7273 eller khol@kglteater.dk.

Alle interesserede kandidater, uanset personlig baggrund, opfordres til at søge stillingen.

Læs mere om Det Kongelige Teater på www.kglteater.dk.

Log ind