Dagplejer M/K søges

fuldtid
Dagplejer M/K søges
 • Borgerservice
 • Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg

Om jobbet

Dagplejer M/K søges

Er du mand eller kvinde for at blive professionel dagplejer, og drømmer du om…

 • Nye udfordringer
 • At arbejde i eget hjem
 • Selv at planlægge din dag, men stadig have kollegaer
 • At tage ansvar og modtage vejledning og sparring

Så er vi klar til at hjælpe dig i gang som kommunal dagplejer.

Dagtilbudsområde Nord, som dækker Kalundborg midtby, Raklev, Tømmerup og Engvejskvarteret, har brug for endnu en dygtig og engageret dagplejer, da én af vores meget afholdte medarbejdere går på pension.
Så her er en unik mulighed for et fantastisk job i et attraktivt område.

Du får ansvar for en lille og overskuelig gruppe på 4 børn, i et tæt samarbejde med forældre, de øvrige dagplejere i dit team, dagplejepædagogen og den pædagogiske afdelingsleder for dagplejen.
Du får en selvstændig hverdag, hvor du selv plan- og tilrettelægger de pædagogiske læringsmiljøer med udgangspunkt i en fælles ramme for den samlede dagpleje og dialog i dagplejeteamet.

Som dagplejer handler dit job om at give dine dagplejebørn gode og trygge rammer til at udvikle deres kompetencer, en udvikling, der især rammesættes gennem leg og rutiner, med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan. Da arbejdet oftest foregår selvstændigt er det yderst vigtigt, at man er opmærksom på det gode samarbejde med såvel forældre som dine kollegaer i dagplejen, som du jævnligt mødes med i legestuen. Derudover Det er vigtigt at skabe og vedligeholde et godt samarbejde med børnenes forældre og dine kollegaer i dagplejen.

Som dagplejer kommer du bl.a. til at:

 • Skabe muligheder for børnenes udvikling via leg og læring i sunde læringsmiljøer.
 • Sikre en god dialog med forældrene om bl.a. trivsel og udvikling.
 • Deltage i fælles arrangementer med dine dagplejekolleger, dagplejepædagog og leder.

Når du skal være det omdrejningspunkt for fire børn, skal du have godt humør og en god energi til at være et positivt forbillede. Da dit samarbejde med forældrene er afgørende, er det også vigtigt, at du er åben og kan rumme alle mennesker. Lige så vigtigt er det, at du har lyst til at være en del af et team af dagplejere, hvor vi både deler vores viden og er indstillet på fælles forpligtelse og samarbejde.

Din profil

Derudover er det vigtigt at:

 • Du har kendskab til børn i 0-3-årsalderen.
 • Du har gode fysiske rammer inde og ude, plads til barnevogne og andet udstyr i tørre omgivelser.
 • Du er indstillet på heldags-legestue hver 14.dag
 • Du er motiveret for at sætte dig ind i og arbejde efter dagplejens Styrkede Pædagogiske Læreplan. Dagplejen i Kalundborg Nord (aula.dk)
 • Du kan modtage faglig feedback fra kollegaer og dagplejepædagoger/pædagogisk afdelingsleder.
 • Du er åben for krav til kvaliteten i vores dagtilbud.
 • Du har en vis grad af IT-kendskab, da du bl.a. skal anvende AULA og andre IT-værktøjer i din hverdag.
 • Din familie også har mod på at åbne jeres hjem for børn og forældre, i din arbejdstid.

Du har ansvar for at sikre sund kost i de timer børnene er hos dig. Som dagplejer har du et skattefradrag på 60% til forplejning og slitage på hjemmet.

Derfor skal du vælge os

Vi har et tæt samarbejde med vuggestuerne i vores område. Hver dagplejer er tilknyttet sin egen vuggestue, hvor gæstepasning foregår ved sygdom, ferie m.m.

Løn og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst med FOA. Der indhentes børne- og straffeattest på den som bliver ansat, samt øvrige hjemmeboende personer i husstanden, der er fyldt 15 år.

Hvis du vil vide mere

Nyd dette link for at blive inspireret til livet som dagplejer. https://www.skyfish.com/sh/g57lipra/3e3a0552/2390321/63625401

Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Har du brug for yderligere oplysninger vedr. jobbet, så kontakt meget gerne

pædagogisk afdelingsleder i dagplejen: Dorte Trebbien Dagtilbudsområde Nord. tlf. 20343762, dotr@kalundborg.dk

Ansøgning

Ansøgningsfrist: 31.7. kl.8.00

Ansættelse snarest muligt.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Så send gerne din ansøgning i dag, end vente til i morgen.

Om os

I Kalundborg Kommune er vi optaget af, at vores borgere, virksomheder, foreninger og institutioner får den bedst tænkelige service. Det kan vi kun levere hvis vi har dygtige og motiverede medarbejdere. Derfor er vi dedikeret til at støtte medarbejdernes personlige og faglige udvikling, og sikre en dynamisk og fleksibel arbejdsplads.

Hos os er medarbejderne med til at gøre en forskel hver dag, sammen med ca. 3500 kollegaer. Kalundborg Kommune er placeret i noget af Danmarks smukkeste natur – og er samtidig hjemsted for en række af de industrier der bidrager mest til den danske økonomi – med vægt på biotech- og energiproduktion.
Der bor cirka 49.000 mennesker i Kalundborg Kommune, som også er hjemsted for flere og flere uddannelser, der er med til at understøtte udviklingen i kommunen.

Du kan læse mere om Kalundborg Kommune som arbejdsplads Vores medarbejdere (kalundborg.dk), finde generelle oplysninger om Kalundborg Kommune (Flyt til Kalundborg) eller lytte til vores podcast-serie Karriere på Kalundborgsk Podcast (kalundborg.dk)

Vi opfordrer alle uanset baggrund, køn, religion mv. til at søge.

----------

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

Ansatte som i deres ansættelse har adgang til personfølsomme oplysninger, skal have privat MitID, fordi de skal identificere sig med deres private MitID Dette for at efterleve den skærpede lovgivning og derved sikre borgernes tillid til, at alle myndigheder, herunder Kalundborg kommune, behandler personfølsomme oplysninger sikkert.

Log ind