Contract Manager

fuldtid
Contract Manager
  • CAPAX RECRUITMENT ApS
  • Orient Plads 1, 2150 Nordhavn

Contract Manager til anonym virksomhed

Som en virksomhed med politisk ledelse og en stor udliciteret drift, møder virksomheden en bred vifte af forretningsmæssige som kontraktlige udfordringer. Du vil derfor komme til at arbejde i et område med mange intern og eksterne kontaktflader og et stort ledelsesmæssigt og eksternt fokus på opgaveløsningen.

I stillingen vil du have udviklingsmuligheder, hvor det forventes at du blive drivende i forhold til udviklingen af kontraktstyring.  Det er derfor vigtigt du er klar til at påtage dig en udadvendt position i virksomheden, og at du har lyst til at have ansvaret for at drive et større udviklingsprojekt.

Du vil lære virksomhedens kontrakter godt at kende gennem løbende kontraktstyrings- og projektledelsesopgaver, hvor tyngden ligger på håndtering af data og intern koordinering frem for juridisk sagsbehandling.

  • Kontraktstyring
  • Gennemføre løbende kontraktstyringsopgaver med udgangspunkt i et sikkert overblik over data og et stærkt forretningsmæssigt blik på kontrakterne
  • Stå i spidsen for at udvikle og systemunderstøtte overblikket over kontraktportefølje
  • Projektledelse af mindre udviklings- og afklaringsprojekter på kontraktområdet

Krav til en Contract Manager

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau eller har på anden vis opnået en tilsvarende erfaring. Fx cand.merc.jur, økonom eller tilsvarende.

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Simone Lindegaard på swg@capax.dk fra Capax Legal