CNC-OPSTILLER

fuldtid
CNC-OPSTILLER
 • JA Connect
 • Skovbakken 21, 6971 Spjald

For vores samarbejdspartner IPL i Lem, søger vi en CNC-opstiller med erfaring indenfor Heller- og Mazak-maskiner til bearbejdningsafdelingen.


Ansvarsområde:

I tæt samarbejde med teamledere og operatører, vil dit ansvar være at sikre emnerne er korrekt opstillet og klargjort til operatøren. Du vil også blive en del af at optimere, og finde løsninger til bedre udnyttelse for at minimere procestider. Både for output men også for at være så kosteffektiv som muligt.


Dine væsentlige arbejdsopgaver vil være:

 • Programmering og indkøring af nye emner, samt prototyper sammen med vores NPI Team
 • Dokumentering og sikre at opstillingsplaner er udfyldt korrekt.
 • Indlæsning, tilpasning og oprettelse af CNC-programmer
 • Justering af emner og justering af nulpunkter og skærende værktøjer
 • Kontrol af produktionsdokumenter og bearbejdningsparametre
 • Ansvarlig for overholdelse af kvalitetskrav og dokumentation af de nødvendige produktionsregistreringer
 • Udarbejdelse og dokumentation af opstillingsplaner
 • Løbende optimering af produktionsprocesser

Om dig:

 • Uddannet maskinarbejder eller industritekniker.
 • Prioriterer sikkerhed og kvalitet højt.
 • Erfaring med måleudstyr.
 • Gerne erfaring med CAM/offline programmering (Mastercam etc.).
 • Erfaring med ISO-kodning.
 • Selvstændig, motiveret og struktureret.
 • Omkostningsbevidst mht. materialer og driftsmateriel.
 • Du har et godt humør, og kan samarbejde på tværs.
 • Engelsk i skrift og tale.


Virksomheden tilbyder:

 • En spændende stilling med mulighed for at sætte sit eget præg mht. optimering af produktionsydelsen.
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
 • Et uformelt og samarbejdsorienteret arbejdsklima hvor vi sætter samarbejde og trivsel højt
 • Gode kollegaer, som vil sikre support, træning og introduktion til dit arbejdsområde

 

Søg jobbet:

Har ovenstående fanget din interesse, søger du stillingen her via ”Søg Jobbet”, hvor du opretter dig i vores system og vedhæfter et opdateret cv og en motiveret ansøgning.
Ja Connect varetager denne rekruttering og al henvendelse skal gå gennem Ja Connect.
Kontakt Christian Rosenlund på tlf. 5455 2410 hvis du vil vide mere inden du søger jobbet

JA Connect

JA Connect er et vikar- og rekrutteringsbureau med hovedformål at skabe forbindelse mellem virksomheder og kandidater og dermed kommende medarbejder.
Vores mål er altid at finde de rigtige kandidater til virksomheden, og her tænker vi ikke kun faglighed men i lige så høj grad personlighed.
Vi ser kunder som vores samarbejdspartnere og tror på lange loyale relationer, som giver værdi for både virksomheder og kandidater.
Vi arbejder i de fleste brancher og på alle niveauer.

______________________________________________________________________________________________

We are seeking a CNC setter with experience in Heller and Mazak machines for the machining department at our partner IPL in Lem.

 

Requirements profile:

 • Trained machinist or industrial technician
 • Independent, motivated and structured way of working
 • High quality and safety standards
 • Experienced in handling measuring equipment
 • Preferably experience with CAM/offline programming (Mastercam etc.)
 • Experience with DIN ISO programming
 • Confident in reading drawings and production documents

 

Tasks:

 • Setting up manufacturing workpieces according to drawings and work plan on CNC milling machines    and setting up new prototypes with our project team NPI
 • Loading, adapting and creating CNC programs
 • Setting up CNC machines according to production documents, aligning workpieces and adjusting zero points and cutting tools
 • Checking production documents and machining parameters
 • Responsible for compliance with quality requirements and documentation of the required production records
 • Cost-conscious handling of materials and operating equipment
 • Creation and documentation of set-up plans
 • Co-design and continuous improvement of production processes


Responsibilities:

 • Working closely with our production leader and operators, your responsibility will be to ensure that the workpieces are correctly set up and prepared for the operator.
 • You will also be part of optimising and finding solutions for better utilisation to minimise process times. Both for output but also to be as cost-effective as possible.

 
We offer:

 • An exciting position with the opportunity to make your own mark in terms of optimising production performance.
 • Great opportunities for personal and professional development.
 • An informal and collaborative working environment where we value co-operation and well-being
 • Great colleagues who will provide support, training and introduction to your work area

 

Apply for the job:

If you are interested in the position mentioned above, you can apply by clicking on "Søg stillingen". This will allow you to register in our system and submit your updated CV along with a cover letter.

JA Connect manages this recruitment process, and all inquiries should be directed to JA Connect.

Contact Christian Rosenlund on tel. 5455 2410 if you want to know more before applying for the job

JA Connect
JA Connect is a temporary and recruitment agency primarily focused on forging connections between companies and potential candidates, leading to future employment. Our objective is to identify the ideal candidates for a company, considering not just professional skills but also personality. We view our customers as business partners and are committed to fostering long-term, loyal relationships that are mutually beneficial for both companies and candidates. We operate across various industries and cater to all professional levels.

Log ind