Chauffører til kørsel med sættevognstrækker og medbringertruck Sjælland og Fyn

fuldtid
Chauffører til kørsel med sættevognstrækker og medbringertruck Sjælland og Fyn
  • P.K. Justesen A/S
  • Lerbakken 1, 4220 Korsør

Vi er i vækst og søger to chauffører til kørsel med sættevognstrækker og medbringertruck

Dygtige og kompetente medarbejdere er en vigtig ressource for P.K. Justesen, og vi tror på, at et godt arbejdsmiljø skaber resultater og ”god arbejdslyst” for den enkelte medarbejder.

Vi søger to rutinerede chauffører til transport af byggevarer med udgangspunkt på Sjælland (gerne Korsør eller Kbh.) samt Fyn

Vi er i vækst og søger derfor to rutinerede og mødestabile chauffører til transport af byggebyggevarer med sættevognstrækker, trailer og medbringertruck. Derudover vil der også forekomme transporter af betonelementer, armeringsjern og særtransport. Transporterne udføres hovedsageligt imellem landsdelene, og med en bopæl på Fyn der forekomme overnatninger i lastbilen.

Vi foretrækker ansøgere med erfaring fra en lignende stilling samt ansøgere med erfaring i kørsel med truck, medbringertruck eller kran.

P.K. Justesen A/S er en moderne og velkonsolideret transportvirksomhed, der arbejder med tilfredse kunder gennem en god dialog, højt serviceniveau samt professionel rådgivning om kundetilpassede transportløsninger.

Som chauffør hos P.K. Justesen bliver du en del af det erfarne og professionelle team af medarbejdere der hver dag leverer byggematerialer til kunder over hele Danmark, og hvor du som chauffør får en betydningsfuld rolle som ambassadør overfor kunderne.

I præsentationsfilmen kan du se mere om arbejdsopgaverne samt vores hyldest til vores dygtige chauffører.

Søg job hos P.K. Justesen A/S og bliv en del af vores engagerede og talentfulde team af medarbejdere.

Send os en ansøgning og fortæl os, hvorfor netop DU er den fremtidige medarbejder for P.K. Justesen A/S. Vi ser frem til at høre fra dig.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Tiltrædelse snarest.

Løn efter overekskomst imellem DI-ATL og 3F.

Kørekort/certifikater:

Kørekort kategori C (Stor lastbil), CE (Stor lastbil med stort påhængskøretøj), Digital Fartskriver(Førerkort til digital fartskriver / tachograf), EU-Gods erhverv (EU-chaufføruddannelsesbevis – gods erhverv), Truckcertifikat,

++++

We are expanding and seeking two drivers for driving with semi-trailer trucks and truck-mounted forklifts.

Skilled and competent employees are an important resource for P.K. Justesen, and we believe that a good working environment fosters results and "good work spirit" for each individual employee.

We are seeking two experienced drivers for transporting building materials based on Zealand (preferably Korsør or Copenhagen) and Funen.

As we are expanding, we are looking for two experienced and punctual drivers for transporting building materials with semi-trailer trucks, trailers, and truck-mounted forklifts. Additionally, there will also be transports of concrete elements, reinforcing steel, and special transports. The transports are mainly between regions, and with a residence on Funen, overnight stays in the truck may occur.

We prefer applicants with experience from a similar position as well as applicants with experience in driving trucks, truck-mounted forklifts, or cranes.

P.K. Justesen A/S is a modern and well-established transport company, working with satisfied customers through good dialogue, high service levels, and professional advice on customized transport solutions.

As a driver at P.K. Justesen, you become part of the experienced and professional team of employees who deliver building materials to customers across Denmark every day, where you as a driver play a significant role as an ambassador to the customers.

In the presentation video, you can learn more about the tasks and our tribute to our skilled drivers.

Apply for a job at P.K. Justesen A/S and become part of our dedicated and talented team of employees.

Send us an application and tell us why YOU are the future employee for P.K. Justesen A/S. We look forward to hearing from you.

Immediate start.

Salary according to the agreement between DI-ATL and 3F.

Driver's license/certificates:

Category C driving license (Large truck), CE (Large truck with trailer), Digital Tachograph Driver Card, EU Goods Professional Driver Qualification (EU Driver Certificate of Professional Competence - goods), Forklift certificate.

Krancertifikat.

Log ind