Børnehusene Stjernen, søger pædagoger på 30 – 37 timer.

fuldtid
Børnehusene Stjernen, søger pædagoger på 30 – 37 timer.
 • Autismecenter Syddanmark, Region Syddanmark
 • Skaboeshusevej 92, 5800 Nyborg

Vi søger uddannet pædagoger til vores fantastiske børn og unge på vores tre afdelinger.

Har du et stærkt børnesyn, kan se muligheder i stedet for begrænsninger, kan arbejde i et team, hvor anerkendelse, sammenhængskraft og hjælpsomhed er en del af vores arbejde.

Vil du være med til at sikre børn og unge med multiple funktionsnedsættelser de bedste udviklingsbetingelser og livskvalitet og være med til at give vore børn og unge en meningsfuld hverdag, hvor den enkeltes behov og ønsker danner rammen?

Børnehusene Stjernen er en del af Handicapcenter Fyn, som udover i Odense, har afdelinger i Nyborg og Kerteminde. Børnehusene Stjernen er en døgninstitution, som består af 3 selvstændige huse, Nordstjernen, Sydstjernen og Veststjernen Vi bor i et nyere bygget hyggeligt, rummeligt og specialindrettet center hvor vi har fælles faciliteter såsom snoezelrum, træningsrum, legerum, etc. Hvert hus har plads til 8 børn og unge i alderen op til 24 år.

Vores målgruppe er mobile og immobile børn og unge med multiple funktionsnedsættelser. De kan have en bred vifte af vanskeligheder, fx medfødt eller erhvervet hjerneskade, følgevirkninger kan være spasticitet, epilepsi, syns- og hørenedsættelser, autismespektrumforstyrrelser og diagnoser som Angelmann- og Jouberts syndrom. De fleste børn og unges indre udviklingsalder, svinger fra få måneder til omkring 5 år.

Nogle børn og unge har uhensigtsmæssig adfærd og nedsat impulsstyring.

Støttebehovet for de børn og unge som bor på afdelingerne, varierer fra verbal støtte til fuld støtte til alle adl funktioner, flere har behov for 1:1-støtte alle døgnets vågne timer, mens andre kan deles om støtten.
Flere af vores børn og unge kommunikerer med støtte fra alternative kommunikationsformer, som fx billed- og digitale kommunikationsværktøjer.

Vores nye kollegaer skal kunne se værdien i at anvende Krap-metoden som vores grundlæggende pædagogiske arbejdsmetode. Vi skal nok sørge for at du bliver uddannet i Krap, hvis du ikke har den i forvejen.

Du skal kunne smitte med din ro, være klar i din kommunikation, have overblik og kunne begejstres over hverdagens mange stjernestunder. Din tilgang til hverdagens udfordringer og succeser er afgørende for hvordan børnene oplever disse, da de spejler sig i din reaktion.  

Vi forventer du:

 • er uddannet pædagog
 • er en kollega der er anerkendende i tilgangen til børn
 • er stærk i relationsarbejdet
 • er reflekterende, etisk og analytisk i dit arbejde
 • er afprøvende og innovativ i opgaveløsningen
 • er stabil og pligtopfyldende
 • er faglig velfunderet, værdsættende og gerne med erfaring fra autisme området
 • engageret, initiativrig og omsorgsfuld
 • både kan arbejde selvstændigt og indgå i samarbejde med øvrige medlemmer af teamet
 • er skriftlig velformulerende
 • er indehaver af et B - kørekort
 • kan arbejder systematisk og detaljeorienteret
 • kan arbejde med børn og unge der kan have udfordrende adfærd
 • har et stærkt børnesyn

Vi kan tilbyde:

 • en arbejdsplads i udvikling, hvor du kan være med til at sætte dit præg
 • et arbejde hvor relationen og kontakten med børnene er i højsæde
 • en selvstændig og selvledende arbejdsplads
 • dygtige og engagerede kollegaer
 • en spændende og afvekslende hverdag, hvor selvstændighed og egen ansvar er fremherskende
 • tid og rum til fordybelse, nærvær og omsorg i arbejdet
 • et personligt læringsrum, hvor der er plads til at undres
 • et hus hvor vi vil gøre en forskel for børnene
 • faglig sparring og supervision

Vi prioriterer et omsorgsfuldt miljø, der har ”højt til loftet”, og hvor børnene og de unge altid kommer først. Vores mission er at være det bedste alternativ og supplement til barnets og den unges hjem. Vi har et tæt samarbejde med pårørende, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejerske, skole og uddannelsesintuitioner osv. 

Den pædagogiske arbejdsmetode tager udgangspunkt i KRAP dvs. de kognitive behandlingsformer og har fokus på de ressourcer børnene og de unge har. Pædagogikken i huset er lagt an på at imødekomme børnenes og de unges individuelle fysiske og sociale behov for der igennem at sikre den enkeltes trivsel og udvikling. Husets struktur bygger på forudsigelighed, overskuelighed og tydelighed. De pædagogiske, praktiske og administrative opgaver er uddelegeret i personalegruppen, så alle tager del i husets drift. 

Ud over det pædagogiske arbejde er der sundhedsfaglige opgaver i form at medicinhåndtering, pleje/omsorgsopgaver og dokumentationsopgaver.

Praktisk
Arbejdstiden skifter mellem dag- og aftenvagter i tidsrummet fra kl. 5.45 – 22.15 og der er faste vagter hver anden weekend. Hvis der er en ønske om nattevagter, vil der også være mulighed for dette.

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, CV, samt relevante bilag sendes elektronisk, og skal være os i hænde senest d. 20. juni 2024

Der kaldes løbende ind til samtaler. 

Løn- og ansættelsesvilkår - i henhold til gældende overenskomst

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Kasper Bøg Meszaros på tlf. nr. 30510 6527, eller på mail: kbm@rsyd.dk

Se vores hjemmeside

Log ind